Przebudowa dróg gminnych ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.02.2018.13.44.42_OgA_oszenie_o_przetargu.pdf 2018-02-06 13:44:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.02.2018.13.51.39_SIWZ_czesc_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:51:39 80 razy
2 06.02.2018.13.51.58_SIWZ_czesc_II_-_Umowa_na_roboty_budowlane.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:51:58 75 razy
3 06.02.2018.13.52.11_SIWZ_czesc_III_-_Dokumentacja_Projektowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:52:11 66 razy
4 06.02.2018.13.53.37_OPIS_TECHNICZNY_-_ul._JagieA_A_y_i_ul._Krzywoustego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:53:37 99 razy
5 06.02.2018.13.53.55_PROFIL_PODA_UA_NY_NR_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:53:55 87 razy
6 06.02.2018.13.54.11_PROFIL_PODA_UA_NY_NR_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:54:11 64 razy
7 06.02.2018.13.54.21_PROFIL_PODA_UA_NY_NR_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:54:21 52 razy
8 06.02.2018.13.55.09_PRZEKRA_J_NORMALNY__A-A_-_ul.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:55:09 72 razy
9 06.02.2018.13.55.22_PRZEKRA_J_NORMALNY__B-B-_ul.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:55:22 96 razy
10 06.02.2018.13.55.33_PRZEKRA_J_NORMALNY__C-C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:55:33 84 razy
11 06.02.2018.13.55.46_PRZEKRA_J_NORMALNY__D-D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:55:46 59 razy
12 06.02.2018.13.56.08_Przemiar_robA_t_-_roboty_budowlane.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:56:08 72 razy
13 06.02.2018.13.56.35_PZT_-_ul.jpg Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:56:35 68 razy
14 06.02.2018.13.57.19_SST_ul._JagieA_A_y_i_ul._Krzywoustego_-_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:57:19 73 razy
15 06.02.2018.13.57.46_STAA_A_OR_JagieA_A_y.jpg Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:57:46 55 razy
16 06.02.2018.13.58.10_projekt_budowlany_opis_etap_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:58:10 226 razy
17 06.02.2018.13.58.50_projekt_budowlany_projekt_i_rysunek_etap_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:58:50 114 razy
18 06.02.2018.13.59.22_projekt_budowlany_rysunek_1_etap_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:59:22 62 razy
19 06.02.2018.13.59.39_Przedmiar_robA_t_-_oA_wietlenie_etap_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:59:39 69 razy
20 06.02.2018.13.59.56_Przedmiar_robA_t_-_oA_wietlenie_etap_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 13:59:56 66 razy
21 06.02.2018.14.00.13_specyfikacja_techniczna_etap_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-06 14:00:14 57 razy
Wynik postępowania
1 01.03.2018.12.42.00_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-03-01 12:42:01
Udzielenie zamówienia
1 20.03.2018.12.15.20_ogloszenie_o_udzieleniu_zmaA_wienia_drogi.pdf 2018-03-20 12:15:20
Informacja z otwarcia ofert
1 21.02.2018.12.30.38_ProtokA_A__z_otwarcia_ofert_drogi.pdf 2018-02-21 12:30:38