Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach dla realizacji inwestycji na działce nr 372/43 obr. Przybiernów 3

 


 

Przybiernów, dnia 4 lipca 2018 r.

 

 

OŚ.6220.1.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

 

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Przybiernów podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie i uruchomieniu instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 372/43 obr. Przybiernów 3 gm. Przybiernów.

 

Inwestor: „MARCELINA” Handel i Usługi Adam Włodarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 40, 72-110 Przybiernów

 

 

W terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości społeczeństwo ma możliwość zapoznania z się z treścią decyzji, treścią opinii i uzgodnień:

1.Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

3.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W ww. terminie społeczeństwu przysługuje również możliwość składania wniosków i uwag w pokoju nr 111, Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów w czasie pracy Urzędu, tel. 91 46 67 542.

 

Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przybiernów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przybiernowie i w miejscu planowanej inwestycji w dniu 4 lipca 2018 r.

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                        Lilia Ławicka

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 04-07-2018 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2018 09:27