herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/17 Wójta Gminy

w Przybiernowie z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości na okres od 1 lutego 2017 r. do dnia 23 lutego 2017 r.

Wykaz Nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

Lp

Lp.

 

Nr dz.

 

Pow.

w ha

 

Nr KW

 

Położenie

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Opis nieruchomości

 

Rodzaj

zabudowy

 

Cena nieruchomości/ forma sprzedaży

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344/61

 

 

 

 

 

 

344/60

 

 

 

 

 

 

344/51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344/52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0448

 

 

 

 

 

 

0,0435

 

 

 

 

 

 

0,0963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1962

 

 

 

 

SZ10/00041340/3

 

 

 

 

 

 

SZ10/00041340/3

 

 

 

 

 

 

SZ10/00029235/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ10/00029235/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ10/00032141/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ10/00038601/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Przybiernów 4

 

 

 

 

 

Przybiernów 4

 

 

 

 

 

 

Przybiernów 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Przybiernów 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przybiernów 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przybiernów 3

 

 

 

Brak Planu Zagospodarowania. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy o planowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z 2004r. Z późn. zm.) w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Przybiernów

Działka położona na terenie osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Przybiernów

 

 

Działka położona na terenie osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Przybiernów

 

 

 

 

Działka położona na terenie osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Przybiernów

(strefa ochrony archeologicznej W-II)

 

 

 

Działka położona na terenie osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Przybiernów

(strefa ochrony archeologicznej W-II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka zabudowana budynkiem usługowo-warsztatowym o powierzchni użytkowej 842,60. Nieruchomość w położona jest w granicach administracyjnych miejscowości Przybiernów

 

 

 

 

 

 

 

Działka położona w granicach administracyjnych miejscowości Przybiernów. Zabudowę sąsiednią stanowi budownictwo jednorodzinne oraz zabudowa produkcyjno – usługowa.

 

Działka niezabudowana

 

 

 

 

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka niezabudowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka zabudowana budynkiem usługowo-warsztatowym o powierzchni użytkowej 842,60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na działce znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym.

 

13 000 zł /przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

12 900 zł/przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

32 000 zł/przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

34 000 zł/przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 000 zł/przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 000 zł/przetarg ustny nieograniczony

 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jest spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2017 r.

 

                                                                                                                                                                     Przybiernów, dnia 1 lutego 2017 r.

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                     Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 01-02-2017 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2017 14:43