herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

wykaz 1-10 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i bezprzetargowej

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/10 Wójta Gminy

w Przybiernowie z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i bezprzetargowej.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości na okres od 17 lutego 2010 r. do dnia 11 marca 2010 r.

Wykaz Nr 1/10 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargu nieograniczonego i w drodze bezprzetargowej.Lp.

Lp.


Nr dz.


Pow.

w ha


Nr KW


Położenie

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennegoRodzaj

zabudowy


Cena nieruchomości

1.2.


3.


4.

274/5113/2


265/1


193/5

0,86290,1370


0,1223


2,35

2615025111


18199


brak

CzarnogłowyMoracz nr 7/5


Czarnogłowy ul. Fabryczna 33/8
Miodowice
Brak Planu Zagospodarowania. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy o planowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z 2004r. Z późn. zm.) w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Przybiernów.

Nieruchomość niezabudowana


lokal mieszkalny nr 5 o pow. 59,80 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej: 216/1000 częścilokal mieszkalny nr 8 o pow. 54,67 m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej: 106/1000 częściNieruchomość

zabudowana budynkiem hali magazynowej o pow. użytkowej 419,05 m2


45.000,00 - zł40.633,00 - zł


55.000,00 – zł


200.000,00,-zł


Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jest spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o nabycie prze upływem terminu określonego w wykazie . Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Termin składania wniosków upływa 1 kwietnia 2010 r.


Przybiernów, dnia 17 lutego 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 17-02-2010 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2010 14:59