herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach w oparciu o audyt energetyczny" 2019-01-04 08:43 Zakończone
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów 2018-09-05 10:36 Zakończone
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów 2018-08-20 13:38 Zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybiernowie 2018-02-07 10:43 Zakończone
Przebudowa dróg gminnych ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie 2018-02-06 13:44 Zakończone
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę przetargu pn. "Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie" 2018-01-12 09:39 Zakończone
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę przetargu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybiernowie" 2018-01-11 14:03 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów 2017-11-29 11:23 Zakończone
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz 2017-09-08 10:59 Zakończone
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów. 2017-05-26 13:47 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów 2015-11-19 14:18 Zakończone
zapytanie ofertowe na transport kruszywa drogowego na terenie Gminy Przybiernów 2015-10-05 14:36 -
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów. 2015-06-16 15:03 Zakończone
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2 200 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego). 2015-05-21 13:01 Zakończone
Dostawa 18-miejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Gminy Przybiernów 2014-11-06 11:00 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów 2014-11-05 10:21 Zakończone
Dostawa 18-miejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na rzecz Gminy Przybiernów 2014-10-29 18:50 Zakończone
Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych 2014-10-09 19:36 Zakończone
Modernizacja Oddziałów Przedszkonych 2014-09-29 14:05 Zakończone
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przybiernowie, w tym średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. 2014-09-11 14:07 Zakończone
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przybiernowie, w tym średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. 2014-08-28 14:31 Zakończone
USŁUGA SPŁATY I RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ GMINY W KWOCIE DO 2.300.000 ZŁ, nr ogłoszenia 159595-2014 2014-07-23 09:54 Zakończone
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnogłowach - etap I 2014-07-18 10:02 Zakończone
Budowa wiat rekreacyjnych z wyposażeniem w stoły, ławki, paleniska przeznaczonych do użytku publicznego w miejscowościach Babigoszcz, Włodzisław, Dzieszkowo, Łoźnica, Przybiernów, w gminie Przybiernów 2014-07-03 12:37 Zakończone
Budowa wiat rekreacyjnych z wyposażeniem w stoły, ławki, paleniska przeznaczonych do użytku publicznego w miejscowościach Babigoszcz, Włodzisław, Dzieszkowo, Łoźnica, Przybiernów, w gminie Przybiernów 2014-06-18 14:03 Zakończone
Budowa wiat rekreacyjnych z wyposażeniem w stoły, ławki, paleniska przeznaczonych do użytku publicznego w miejscowościach Babigoszcz, Włodzisław, Dzieszkowo, Łoźnica, Przybiernów, w gminie Przybiernów 2014-06-03 13:13 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Moracz w Gminie Przybiernów 2014-01-30 12:10 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów 2013-04-22 12:49 Zakończone
Remont dachu Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w Budzieszewicach. 2013-01-21 10:13 Zakończone
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie do 2.500.000 złotych. 2012-05-28 15:05 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo 2012-03-15 09:53 Zakończone
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo 2011-07-26 11:26 Zakończone
Sfinansowanie zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 1.300.000 złotych 2011-03-22 16:40 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo 2011-02-04 11:47 Zakończone
Dostawa samochodu gaśniczo - pożarniczego dla Gminy Przybiernów 2010-10-25 11:55 Zakończone
Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów 2010-10-11 11:16 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej - ulica XXX-Lecia w Przybiernowie 2010-02-18 22:27 Zakończone
Remont i modernizacja oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach wraz z budową placu zabaw. 2009-12-29 08:05 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę finansową polegającą na restrukturyzacji zobowiązań Zamawiającego w stosunku do jego Wierzycieli 2009-12-10 23:25 Zakończone