Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie Marta Mazurowska 2022-03-31 09:56:36
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania posterunku policji w Przybiernowie za rok 2021. Karolina Grzybowska 2022-03-30 11:34:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035. Karolina Grzybowska 2022-03-28 08:54:15
Zapytanie ofertowe dot. zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów". Piotr Hyla 2022-03-25 14:29:43
Zapytanie ofertowe dot. zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów". Piotr Hyla 2022-03-25 14:17:17
Zapytanie ofertowe dot. zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów". Piotr Hyla 2022-03-25 14:16:45
Ważna informacja - urząd zamknięty dla interesantów (zakładka menu) Piotr Hyla 2022-03-25 10:21:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-03-24 14:10:02
Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/19 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 Justyna Andrzejewska 2022-03-24 12:47:39
Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Justyna Andrzejewska 2022-03-24 12:45:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącej na działce nr 20/5 obr. Rokita, gmina Przybiernów Marta Mazurowska 2022-03-24 12:05:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącej na działce nr 20/5 obr. Rokita, gmina Przybiernów Marta Mazurowska 2022-03-24 12:04:18
Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-03-24 11:52:14
Zarządzenie nr 26/2022 w sprawie powołania Kapituły Honorowego wyróżnienia "Cisy Przybiernowskie" Justyna Andrzejewska 2022-03-24 11:38:51
Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-03-24 11:36:55
Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-03-24 11:35:28
Zarządzenie nr 21/2022 o uchyleniu zarządzenia w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii Justyna Andrzejewska 2022-03-24 11:34:15
Sprawozdanie z realizacji zapisów ustawy za rok 2021 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:48:31
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie za rok 2021. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:47:28
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie za rok 2021. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:47:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:46:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:45:31
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Przybiernów. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:44:44
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przybiernów. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:44:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? Gminy Przybiernów na rok 2022. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:43:35
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:42:50
Projekt uchwały sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:42:04
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:40:33
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2022-03-23 14:38:39
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Łukasz Chojnacki 2022-03-21 15:57:41
Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-03-21 14:27:47
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 Karolina Grzybowska 2022-03-21 10:59:09
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 Karolina Grzybowska 2022-03-21 10:58:51
Rejestr petycji złożonych do Rady Gminy 2022 Karolina Grzybowska 2022-03-21 10:52:43
Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza Karolina Grzybowska 2022-03-21 10:48:47
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: ?Przebudowa chodników ulicznych na ul. Golczewskiej w Przybiernowie oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Przybiernowie? Marta Mazurowska 2022-03-18 15:05:10
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: ?Przebudowa chodników ulicznych na ul. Golczewskiej w Przybiernowie oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Przybiernowie? Marta Mazurowska 2022-03-18 15:04:31
Sprawozdania finansowe za 2019 rok. Piotr Hyla 2022-03-18 14:32:44
Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Justyna Andrzejewska 2022-03-18 13:08:43
Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Justyna Andrzejewska 2022-03-18 12:29:18