herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 52/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:25:09
Zarządzenie nr 52/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:24:30
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2017-05-15 14:14:35
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2017-05-15 13:15:21
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2017-05-05 11:15:01
Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-05-05 11:14:17
Maria Popiołek 2017-05-05 10:31:18
Uchwała nr XIX/164/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok oraz opinia RIO jej dotycząca. Piotr Hyla 2017-05-04 14:07:07
Uchwała nr XIX/165/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 oraz opinia RIO jej dotycząca. Piotr Hyla 2017-05-04 14:03:47
Opinia RIO w sprawie uchwały nr XIX/165/17. Piotr Hyla 2017-05-04 14:02:23
Opinia RIO w sprawie uchwały nr XIX/165/17. Piotr Hyla 2017-05-04 14:00:00
Uchwała nr XIX/165/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-05-04 13:54:26
Przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów położonych nad Jeziorem Przybiernowskim Łukasz Chojnacki 2017-04-25 11:46:58
Uchwała nr XIX/166/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Piotr Hyla 2017-04-20 15:29:24
Uchwała nr XIX/167/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Piotr Hyla 2017-04-20 15:18:26
Uchwała nr XIX/165/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 oraz opinia RIO jej dotycząca. Piotr Hyla 2017-04-20 14:24:55
Uchwała nr XIX/164/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok oraz opinia RIO jej dotycząca. Piotr Hyla 2017-04-20 14:22:54
informacja o wynikach naboru - budownictwo Maria Popiołek 2017-04-14 11:03:00
informacja o wynikach naboru - budownictwo Maria Popiołek 2017-04-14 11:02:23
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 344/52. Łukasz Chojnacki 2017-04-13 08:52:07
Uchwała nr XVIII/149/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-04-12 15:35:45
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 344/51. Łukasz Chojnacki 2017-04-12 15:05:40
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 344/51. Łukasz Chojnacki 2017-04-12 15:02:52
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 3/9. Łukasz Chojnacki 2017-04-12 14:03:07
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 3/9. Łukasz Chojnacki 2017-04-12 14:02:11
Uchwała nr XVIII/155/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Piotr Hyla 2017-04-06 14:34:00
Uchwała nr XVIII/156/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Piotr Hyla 2017-04-06 14:32:33
Uchwała nr XIX/168/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-04-06 10:58:15
liczba kandydatów spełniajacych wymagania formalne Maria Popiołek 2017-04-04 12:21:00
Uchwała nr XVIII/162/17 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2017-04-04 11:57:20
Uchwała nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2017-04-04 11:53:56
Ankieta na temat zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-03-21 13:38:07
Ankieta na temat zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie - dokument usunięty Mariusz Lerka 2017-03-21 13:30:33
Nabór na stanowisko: specjalista do spraw budownictwa, inwestycji, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych. Piotr Hyla 2017-03-17 11:28:12
Informacja o zmianie nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie Mariusz Lerka 2017-03-14 10:57:39
Zarządzenie Nr 16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ulicy 30-lecia w Przybiernowie, dotyczące zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie Mariusz Lerka 2017-03-14 10:54:59
I ograniczony przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Miodowice Łukasz Chojnacki 2017-03-03 14:45:19
I ograniczony przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Przybiernów Łukasz Chojnacki 2017-03-03 14:40:46
Uchwała nr XVIII/149/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-03-02 13:14:35
Uchwała nr XVIII/153/17 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Piotr Hyla 2017-03-02 12:36:58