herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 53a/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:26:00
Zarządzenie nr 53/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:24:03
Zarządzenie nr 53/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:23:25
Zarządzenie nr 52/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:20:30
Zarządzenie nr 51/17 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:04:55
Zarządzenie nr 47/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:01:23
Zarządzenie nr 46a/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór inspektora nadzoru nad inwestycją "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Czesława Grzyb 2017-12-04 11:57:26
Zarządzenie nr 9/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:51:13
Zarządzenie nr 11/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:50:45
Zarządzenie nr 10/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Żychlikowo, dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości wraz z określeniem jej rodzaju jako osada. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:50:20
Zarządzenie nr 13/17 w sprawie zmiany w budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:49:27
Zarządzenie nr 8/17 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:48:55
Zarządzenie nr 14/17w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:48:29
Zarządzenie nr 7/17w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:47:57
Zarządzenie nr 15/17 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:46:58
Zarządzenie nr 15/17 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:46:08
Zarządzenie nr 6/17w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:45:30
Zarządzenie nr 5/17 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:44:22
Zarządzenie Nr 16/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ulicy 30-lecia w Przybiernowie, dotyczące zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie Czesława Grzyb 2017-12-04 11:43:51
Zarządzenie nr 17/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:43:16
Zarządzenie nr 18/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:42:52
Zarządzenie nr 19/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:42:16
Zarządzenie nr 20/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:41:49
Zarządzenie nr 21/17 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:41:27
Zarządzenie nr 22/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:40:33
Zarządzenie nr 23/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:40:06
Zarządzenie nr 24/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:39:08
Zarządzenie nr 25/17 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora "Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej" w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:38:02
Zarządzenie nr 26/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:35:47
Zarządzenie nr 27/17 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Fabrycznej 24/6 do adaptacji na cele mieszkalne. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:35:20
Zarządzenie nr 4/17 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych.h Czesława Grzyb 2017-12-04 11:34:54
Zarządzenie 3/17 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2017 oraz powołania Komisjii inwentaryzacyjnej. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:34:23
Zarządzenie nr 2/17 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:31:11
Zarządzenie nr 1/17 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach o jednorazowe świadczenie przewidziane w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Czesława Grzyb 2017-12-04 11:30:23
Zarządzenie nr 28/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn." Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów". Czesława Grzyb 2017-12-04 11:27:06
Zarządzenie nr 44/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:22:17
Zarządzenie nr 44/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:20:33
Zarządzenie nr 44/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:19:19
Uchwała nr XXIII/189/17 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego". Piotr Hyla 2017-12-01 13:40:58
Uchwała nr XXIII/190/17 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego". Piotr Hyla 2017-12-01 13:40:38