herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-09-19 11:22:46
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2018-09-19 11:20:39
Obwieszczenie GKW w sprawie dod. zgł. kandydatów na radnych Maria Popiołek 2018-09-19 09:43:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej - dyżury - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-09-13 08:26:29
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2018-09-12 13:56:46
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Maria Popiołek 2018-09-12 09:21:49
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wybirczej - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-09-12 09:20:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wybirczej - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-09-12 09:00:26
Uchwała nr XXVII/237/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego". Piotr Hyla 2018-09-07 14:25:14
Uchwała nr XXVII/236/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego". Piotr Hyla 2018-09-07 13:33:21
Uchwała nr XXVII/226/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Piotr Hyla 2018-09-07 12:38:46
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Mariusz Lerka 2018-09-07 12:32:23
Uchwała nr XXVII/225/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Piotr Hyla 2018-09-07 12:31:20
Uchwała nr XXVII/233/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Piotr Hyla 2018-09-07 10:49:01
Uchwała nr XXVII/232/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/16 dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2018-09-07 10:47:49
wykaz 2/18 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2018-09-06 14:24:09
wykaz 2/18 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2018-09-06 14:15:41
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:42:03
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:41:34
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:39:03
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:38:31
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:37:58
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:37:29
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:37:15
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:36:57
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:36:26
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:33:07
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-05 10:32:10
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-04 13:56:14
Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica w gminie Przybiernów Mariusz Lerka 2018-09-04 11:53:15
Obwieszczenie o okręgach w gminie Maria Popiołek 2018-08-27 15:45:06
Obwieszczenie Starosty Maria Popiołek 2018-08-27 15:43:51
Obwieszczenie Marszałka - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-08-27 15:42:07
Obwieszczenie Marszałka Maria Popiołek 2018-08-27 15:41:58
Obwieszczenie Marszałka - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-08-27 15:41:52
Informacja o wyborach 2018 Maria Popiołek 2018-08-23 15:06:52
Informacja o wyborach 2018 - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-08-23 15:06:11
Obwieszczenie o okręgach w gminie Maria Popiołek 2018-08-23 15:04:48
Obwieszczenie o okręgach - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-08-23 15:03:53
kalendarz wyborczy Maria Popiołek 2018-08-23 15:02:13