herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz podmiotów którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej. Piotr Hyla 2017-05-24 10:53:40
Wykaz podmiotów którym w zakresie podatków lub opłat w 2016 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty zobowiązania w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. Piotr Hyla 2017-05-24 10:51:56
2017 Piotr Hyla 2017-05-24 10:48:17
Zarządzenie nr 26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:35:21
Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora "Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej" w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:34:02
Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora "Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej" w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:33:18
Zarządzenie nr 24 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:31:26
Zarządzenie nr 23 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:29:43
Zarządzenie nr 22 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:27:09
Zarządzenie nr 21 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:24:42
Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:23:11
Zarządzenie nr 19 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:21:14
Zarządzenie nr 18 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:19:33
Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:18:26
Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:16:43
Zarządzenie nr 14 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:15:12
Zarządzenie nr 13 w sprawie zmiany w budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:13:37
Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:10:09
Zarządzenie nr 9 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-05-19 10:06:58
Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:55:55
Zarządzenie nr 7 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:52:53
Zarządzenie nr 7 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:51:52
Zarządzenie nr 6 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:46:57
Zarządzenie nr 6 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:44:35
Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:31:07
Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych.h Czesława Grzyb 2017-05-19 09:28:36
Zarządzenie 3 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2017 oraz powołania Komisjii inwentaryzacyjnej. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:25:58
Zarządzenie nr 2 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:23:38
Zarządzenie nr 1 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach o jednorazowe świadczenie przewidziane w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Czesława Grzyb 2017-05-19 09:19:40
nabór na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych Maria Popiołek 2017-05-17 13:10:00
Zarządzenie nr 80/16 w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-16 11:09:46
Zarządzenie nr 79/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 11:07:53
Zarządzenie nr 78/16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze i przetargu i ustalenia ceny wywoławczej oraz wydzierżawienia w drodze w drodze przetargu ograniczonego do rolników z terenu Gminy Przybiernów na cele rolnicze nieruchomości stanowiaacych własność Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-16 11:06:24
Zarządzenie nr 77/16 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:13:37
Zarządzenie nr 76/16 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadaania publicznego w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do OREW Przybiernów w latach 2017-2019. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:12:08
Zarządzenie nr 75/16 w sprawie powołania komisji konkursowej dla potrzeb oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. " Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Przybiernów w latach 2017-2020". Czesława Grzyb 2017-05-16 08:09:24
Zarządzenie nr 74/16 w sprawie powołania zespołu koordynującego ds. wdrożenia reformy oświaty. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:05:16
Zarządzenie nr 73/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:03:23
Zarządzenie nr 72/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:01:55
Zarządzenie nr 71/16 w sprawie ustaalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:58:47