herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała X/61/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2012-02-15 16:15:39
Uchwała XII/74/11 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Piotr Hyla 2012-02-15 15:57:19
Uchwała XII/73/11 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Piotr Hyla 2012-02-15 15:55:44
Uchwała XII/72/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lata 2011-2033. Piotr Hyla 2012-02-15 15:51:58
Uchwała XII/71/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 15:41:18
Uchwała XI/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1.158.830,04 oraz w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu wobec Magellan S.A. w Łodzi w kwocie 2.841.169,96 złotych i wydłużenia okresu spłaty. Piotr Hyla 2012-02-15 15:30:04
Uchwała XI/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1.158.830,04 oraz w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu wobec Magellan S.A. w Łodzi w kwocie 2.841.169,96 złotych i wydłużenia okresu spłaty. Piotr Hyla 2012-02-15 15:26:04
Uchwała XI/66/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2012-02-15 14:58:36
Uchwała nr XI/65/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 14:07:27
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. Piotr Hyla 2012-02-15 13:32:08
Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 12:49:27
Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 12:47:31
Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 12:46:59
Informacja z wykonania budżetu w III kwartale 2011 roku. Piotr Hyla 2012-02-15 12:02:52
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. Piotr Hyla 2012-02-15 11:52:08
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. Piotr Hyla 2012-02-15 11:51:25
- dokument usunięty Piotr Hyla 2012-02-13 13:25:43
Uchwała XV/103/12 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Piotr Hyla 2012-02-13 13:25:27
Uchwała budżetowa na rok 2012. Piotr Hyla 2012-02-13 12:29:00
Uchwała budżetowa na rok 2012. Piotr Hyla 2012-02-13 12:28:23
Uchwała budżetowa na rok 2012. Piotr Hyla 2012-02-13 12:24:57
Uchwała budżetowa na rok 2012. Piotr Hyla 2012-02-13 12:18:05
Uchwała budżetowa na rok 2012. Piotr Hyla 2012-02-13 12:17:16
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb 2 oraz ich otoczenia w Gminie Przybiernów - dokument usunięty Mariusz Lerka 2012-02-10 08:45:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb 2 oraz ich otoczenia w Gminie Przybiernów - dokument usunięty Mariusz Lerka 2012-02-10 08:41:26
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb 2 oraz ich otoczenia w Gminie Przybiernów - dokument usunięty Mariusz Lerka 2012-02-10 08:30:37
Opinia RIO z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego. Piotr Hyla 2012-02-03 12:58:03
- dokument usunięty Piotr Hyla 2012-02-03 12:52:52
Uchwała Nr XV/101/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb 2 oraz ich otoczenia. Piotr Hyla 2012-01-30 15:15:57
- dokument usunięty Piotr Hyla 2012-01-30 15:15:42
Uchwały 2012 Piotr Hyla 2012-01-30 15:15:22
Uchwały 2012 Piotr Hyla 2012-01-30 15:15:17
2012 - dokument usunięty Piotr Hyla 2012-01-30 15:15:06
qqq - dokument usunięty Piotr Hyla 2012-01-30 15:14:44
2012 - dokument usunięty Piotr Hyla 2012-01-30 15:13:49
qqq - dokument usunięty Piotr Hyla 2012-01-30 15:12:11
2012 - dokument usunięty Piotr Hyla 2012-01-30 15:11:50
2012 - dokument usunięty Piotr Hyla 2012-01-30 15:11:38
1 - dokument usunięty Piotr Hyla 2012-01-30 15:11:37
- dokument usunięty Piotr Hyla 2012-01-30 15:11:34