herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2011 roku. Piotr Hyla 2011-02-03 11:04:01
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2011 roku. Piotr Hyla 2011-02-03 11:03:16
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2011-02-03 11:02:06
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo - dokument usunięty Mariusz Lerka 2011-02-02 10:57:24
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-02-01 13:57:27
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-02-01 13:44:52
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-02-01 13:41:24
Sprawozdanie z wykonania budżetu w III kwartale 2010 roku. Piotr Hyla 2011-02-01 13:26:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu w III kwartale 2010 roku. Piotr Hyla 2011-02-01 13:21:05
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo - dokument usunięty Mariusz Lerka 2011-02-01 13:07:41
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo - dokument usunięty Mariusz Lerka 2011-02-01 13:03:10
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo - dokument usunięty Mariusz Lerka 2011-02-01 12:44:23
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo - dokument usunięty Mariusz Lerka 2011-02-01 12:14:14
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2011-01-31 15:18:14
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2011-01-31 15:15:08
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2011-01-31 14:50:46
Obiweszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 27 lipca 2010 w sprawie prowadzenia postępowaina środowiskowego dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego z terenu działki nr 141/7 obr. Miodowice - firma Z.P. sp. z o.o. Piotr Hyla 2011-01-31 14:49:33
Obiweszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 2 sierpnia 2010 w sprawie wydania postanowienia dla firmy POLITEKNIK w ROKICIE - postępowanie środowiskowe, inforamcja dla stron postępowania Piotr Hyla 2011-01-31 14:49:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu POLITEKNIK w Rokicie Piotr Hyla 2011-01-31 14:49:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiksowych uwarunkowanich dla rozbudowy zakładu POLITEKNIK Sp. z o.o. w Rokicie Piotr Hyla 2011-01-31 14:48:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 18 listopada 2010 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego "Miodowice", na działce nr 141/7 obręb Miodowice, gm. Przybiernów Piotr Hyla 2011-01-31 14:48:28
Obwieszczenia Piotr Hyla 2011-01-31 14:47:25
Gospodarka odpadami - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-01-31 14:46:13
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2011-01-31 14:45:48
Uchwała nr III/15/10 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Przybiernów w 2010 roku. Piotr Hyla 2011-01-31 14:22:15
Uchwała nr III/14/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok. Piotr Hyla 2011-01-31 14:19:51
Uchwała nr III/13/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Piotr Hyla 2011-01-31 14:15:51
II - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2011-01-27 12:36:39
II - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2011-01-27 12:36:22
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 372/25 obr. Przybiernów 3 Łukasz Chojnacki 2011-01-27 12:34:46
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 372/25 obr. Przybiernów 3 - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2011-01-27 12:31:23
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 372/25 obr. Przybiernów 3 - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2011-01-27 12:30:24
ROK 2011 Łukasz Chojnacki 2011-01-27 12:26:50
Na początek VI kadencji Piotr Hyla 2011-01-17 14:00:10
Na początek VI kadencji Piotr Hyla 2011-01-17 13:20:23
Alicja Bzdyra - Radna Piotr Hyla 2011-01-17 12:14:41
Magdalena Fiłkowska - Radna Piotr Hyla 2011-01-17 12:13:43
Jolanta Grześkowiak - Radna Piotr Hyla 2011-01-17 12:12:51
Anna Igras - Radna Piotr Hyla 2011-01-17 12:11:56
Krzysztof Klażyński - Radny Piotr Hyla 2011-01-17 12:11:18