herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XIV/95/11 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2012-01-10 07:39:12
Uchwała Nr XIV/89/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 53/8, 61/2, 67/2, 69, 70, 72/2 i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1 - wraz z załącznikami Mariusz Lerka 2011-12-29 16:11:31
Uchwała Nr XIV/88/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 2 oraz ich otoczenia - wraz z załącznikami Mariusz Lerka 2011-12-29 16:08:24
Podanie do pubicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaiu administacyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni wiatrowych w obrębach Moracz i Czarnogłowy Łukasz Chojnacki 2011-12-22 14:05:19
Uchwała nr XIII/83/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach. Piotr Hyla 2011-12-14 15:44:26
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Piotr Hyla 2011-12-14 15:37:27
Uchwały podatkowe i w sprawie wzorów formularzy Piotr Hyla 2011-12-14 15:37:10
Deklaracje podatkowe Piotr Hyla 2011-12-14 15:36:53
Informacja w sprawie zwrotu pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w 2010 roku. Piotr Hyla 2011-12-14 15:36:31
Ulgi i umorzenia podatku za rok 2009. Piotr Hyla 2011-12-14 15:35:51
2010 Piotr Hyla 2011-12-14 15:34:58
Uchwała nr XIII/86/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. Piotr Hyla 2011-12-14 15:28:21
Uchwała nr XIII/85/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny, wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach leśnych. Piotr Hyla 2011-12-14 15:26:37
Uchwała nr XIII/84/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach rolnych. Piotr Hyla 2011-12-14 14:08:36
Podatek rolny Piotr Hyla 2011-12-14 14:06:27
Uchwała nr XIII/81/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Piotr Hyla 2011-12-14 14:04:49
- dokument usunięty Piotr Hyla 2011-12-14 14:02:27
Uchwała nr XIII/80/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Piotr Hyla 2011-12-14 14:02:22
- dokument usunięty Piotr Hyla 2011-12-14 14:00:47
- dokument usunięty Piotr Hyla 2011-12-14 13:56:15
Łączne zobowiązanie pieniężne Piotr Hyla 2011-12-14 13:38:36
Podatek rolny Piotr Hyla 2011-12-14 13:37:03
Podatek leśny Piotr Hyla 2011-12-14 13:36:52
Podatek rolny Piotr Hyla 2011-12-14 13:36:42
Podatek od środków transportowych Piotr Hyla 2011-12-14 13:36:33
Podatek od nieruchomości Piotr Hyla 2011-12-14 13:36:03
2012 Piotr Hyla 2011-12-14 13:30:21
Uchwała nr XIII/86/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. Piotr Hyla 2011-12-14 12:43:16
Uchwała nr XIII/85/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny, wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach leśnych. Piotr Hyla 2011-12-14 12:38:25
Uchwała nr XIII/84/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach rolnych. - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-12-14 12:34:51
Uchwała nr XIII/84/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach rolnych. Piotr Hyla 2011-12-14 12:34:26
Uchwała nr XIII/84/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach rolnych. - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-12-14 12:34:03
Uchwała nr XIII/83/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach. Piotr Hyla 2011-12-14 12:28:10
Uchwała nr XIII/80/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Piotr Hyla 2011-12-14 12:23:44
Uchwała nr XIII/81/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Piotr Hyla 2011-12-14 12:23:34
Uchwała nr XIII/80/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Piotr Hyla 2011-12-14 12:21:03
Uchwała nr XIII/79/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012. Piotr Hyla 2011-12-14 12:18:13
Uchwała nr XIII/79/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012. Piotr Hyla 2011-12-14 12:13:04
Uchwała Nr XL/266/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. Piotr Hyla 2011-12-14 12:10:39
Uchwała Nr XL/266/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. Mariusz Lerka 2011-12-13 08:55:30