herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Anna Igras - Radna Piotr Hyla 2011-01-11 12:06:41
Józef Krzos - Radny Piotr Hyla 2011-01-11 12:03:28
Ryszard Kobyłka - Radny Piotr Hyla 2011-01-11 12:02:11
Krzysztof Bekalarek - Radny Piotr Hyla 2011-01-11 12:00:15
Krzysztof Bekalarek - Radny Piotr Hyla 2011-01-11 11:58:27
Alicja Bzdyra - Radna Piotr Hyla 2011-01-11 11:58:03
Alicja Bzdyra - Radna Piotr Hyla 2011-01-11 11:57:29
Krzysztof Bekalarek - Radny Piotr Hyla 2011-01-11 11:53:42
Test - Testowe - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-01-11 11:51:31
Test1 - Testowe1 - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-01-11 11:51:30
Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek Piotr Hyla 2011-01-11 11:51:24
Oświadczenia Radnych Piotr Hyla 2011-01-11 11:51:02
Test1 - Testowe1 - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-01-11 11:46:22
Test - Testowe - dokument usunięty Piotr Hyla 2011-01-11 11:45:49
2010 Piotr Hyla 2011-01-11 11:42:47
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2011 roku. Piotr Hyla 2011-01-07 00:10:43
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-07 00:10:26
Uchwała nr II/10/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy w Przybiernowie na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2011-01-07 00:08:12
Uchwała nr I/6/10 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Przybiernowie. Piotr Hyla 2011-01-06 23:24:03
Uchwała nr I/7/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Piotr Hyla 2011-01-06 23:17:19
Uchwała nr I/5/10 w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Piotr Hyla 2011-01-06 23:13:48
Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie. Piotr Hyla 2011-01-06 23:08:29
Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie. Piotr Hyla 2011-01-06 23:03:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kredyt krótkoterminowy. Piotr Hyla 2011-01-05 15:36:19
Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:48:53
Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:47:53
Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:46:55
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:19:22
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:19:11
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:15:03
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:14:47
Uchwała nr II/9/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu. Piotr Hyla 2010-12-31 12:55:08
Uchwała nr II/8/10 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Piotr Hyla 2010-12-31 12:13:10
Uchwała nr XLI/272/10 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych... Piotr Hyla 2010-12-31 11:49:15
Uchwała nr XLI/272/10 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych... Piotr Hyla 2010-12-31 11:46:08
Uchwała nr XLI/272/10 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych... Piotr Hyla 2010-12-31 11:42:53
Uchwała nr XL/270/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie leasingu zwrotnego. Piotr Hyla 2010-12-31 11:38:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kredytu krótkoterminowego. Piotr Hyla 2010-12-29 21:53:04
Dane do faktur Piotr Hyla 2010-12-27 14:30:39
Dane do faktur Piotr Hyla 2010-12-27 14:25:35