herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr VII/38/11 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2011-06-19 13:53:54
Uchwała nr VII/41/11 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Piotr Hyla 2011-06-19 13:45:36
Uchwała nr VII/39/11 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Budzieszewicach. Piotr Hyla 2011-06-19 13:41:24
Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Łukasz Chojnacki 2011-06-16 12:59:30
Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2011-2015, eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopmorskie Spółka z o.o. w Goleniowie na terenie gminy Przybiernów Łukasz Chojnacki 2011-06-16 12:55:32
Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i za odprowadzenie ścieków dla wszystkich grup odbiorców znajdujących się na terenie Gminy Przybiernów Łukasz Chojnacki 2011-06-16 12:47:11
Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych Łukasz Chojnacki 2011-06-16 12:42:12
Uchwała Nr VIII/44/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 53/8, 61/2, 67/2, 68/2, 69, 72/2 i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1. Mariusz Lerka 2011-06-16 11:15:15
Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów". Mariusz Lerka 2011-06-16 11:13:15
Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Mariusz Lerka 2011-06-16 11:11:42
Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów Mariusz Lerka 2011-06-16 11:10:10
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej włsność gminy Przybiernów na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą włsność osoby fizycznej Mariusz Lerka 2011-06-16 11:07:19
Informacja z wykonania budżetu w I kwartale 2011 roku. Piotr Hyla 2011-06-09 15:39:54
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 197/11 obr. Rzystnowo Łukasz Chojnacki 2011-06-06 13:13:33
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mariusz Lerka 2011-05-30 08:23:31
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mariusz Lerka 2011-05-27 08:11:14
IV nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej działkę nr 193/5 o pow. 2,35 ha zabudowaną budynkiem hali magazynowej o pow. zabudowy 443,63 m2 Łukasz Chojnacki 2011-05-25 14:15:32
wykaz 3-11 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2011-05-25 14:12:54
Ignacy Kutko - Radny Piotr Hyla 2011-05-16 14:11:54
Marcel Skrzypczak - Radny Piotr Hyla 2011-05-16 14:11:16
Elżbieta Michorzewska - Radna Piotr Hyla 2011-05-16 14:10:31
Beata Skierska - Radna Piotr Hyla 2011-05-16 14:09:45
Jolanta Grześkowiak - Radna Piotr Hyla 2011-05-16 14:09:02
Krzysztof Klażyński - Radny Piotr Hyla 2011-05-16 14:07:59
Anna Igras - Radna Piotr Hyla 2011-05-16 14:07:09
Magdalena Fiłkowska - Radna Piotr Hyla 2011-05-16 14:04:03
Emilia Kowalewska - Radna Piotr Hyla 2011-05-16 14:01:40
Marek Wolański - Radny Piotr Hyla 2011-05-16 14:00:34
Jadwiga Sudnik - Zastępca przewodniczacego Piotr Hyla 2011-05-16 13:57:41
Józef Krzos - Radny Piotr Hyla 2011-05-16 13:55:17
Alicja Bzdyra - Radna Piotr Hyla 2011-05-16 13:50:48
Marek Mac - Radny Piotr Hyla 2011-05-16 13:40:56
Ewa Majewska - Dyrektor szkoły Piotr Hyla 2011-05-16 13:38:38
Józef Pasławski - Dyrektor GZEAS Piotr Hyla 2011-05-16 13:37:08
Danuta Marian - Kierownik USC Piotr Hyla 2011-05-16 13:33:32
Lilia Ławicka - Zastępca Wójta, dyrektor szkoły Piotr Hyla 2011-05-16 13:32:41
Mariola Kazanowska - Kierownik OPS Piotr Hyla 2011-05-16 13:29:21
Anna Zięba - Skarbnik Piotr Hyla 2011-05-16 13:27:21
Leokadia Adamska - Dyrektor szkoły Piotr Hyla 2011-05-16 13:27:04
Monika Klińska - Dyrektor szkoły Piotr Hyla 2011-05-16 13:26:12