herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Mariusz Lerka 2011-07-26 11:33:28
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Mariusz Lerka 2011-07-26 11:33:13
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Mariusz Lerka 2011-07-26 11:32:56
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Mariusz Lerka 2011-07-26 11:32:36
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Mariusz Lerka 2011-07-26 11:32:13
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Mariusz Lerka 2011-07-26 11:30:36
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Mariusz Lerka 2011-07-26 11:27:42
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Mariusz Lerka 2011-07-26 11:26:38
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanych działek w obrębie Babigoszcz stanowiących własność Gminy Przybiernów Łukasz Chojnacki 2011-07-22 13:35:48
Uchwała nr VIII/47/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-07-07 09:57:17
Uchwała nr IX/52/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2011-07-05 13:57:21
Uchwała nr IX/51/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-07-05 13:55:20
Uchwała nr IX/49/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. Piotr Hyla 2011-07-05 10:02:31
Uchwała nr IX/48/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. Piotr Hyla 2011-07-05 10:01:20
Uchwała nr VII/37/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2011-07-04 16:18:48
Uchwała nr VII/36/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-07-04 16:16:44
Uchwała nr VI/35/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2011-07-04 15:24:38
- dokument usunięty Piotr Hyla 2011-07-04 15:22:12
- dokument usunięty Piotr Hyla 2011-07-04 15:22:05
Uchwała nr VI/34/11 w sprawie sfinansowania zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 1.300.000 złotych. Piotr Hyla 2011-07-04 15:19:15
Uchwała nr V/30/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2011-07-04 15:15:39
Uchwała nr V/29/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-07-04 15:06:32
Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. Piotr Hyla 2011-06-28 10:59:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2010 roku. Piotr Hyla 2011-06-27 15:18:24
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2010 roku. Piotr Hyla 2011-06-27 15:16:52
Uchwała Nr IX/55/11 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Przybiernów na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej Mariusz Lerka 2011-06-22 09:34:42
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej składającej się z sześciu niezabudowanych działek w obrębier Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2011-06-22 08:33:30
Uchwała nr VII/38/11 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2011-06-19 13:53:54
Uchwała nr VII/41/11 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Piotr Hyla 2011-06-19 13:45:36
Uchwała nr VII/39/11 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Budzieszewicach. Piotr Hyla 2011-06-19 13:41:24
Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Łukasz Chojnacki 2011-06-16 12:59:30
Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2011-2015, eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopmorskie Spółka z o.o. w Goleniowie na terenie gminy Przybiernów Łukasz Chojnacki 2011-06-16 12:55:32
Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i za odprowadzenie ścieków dla wszystkich grup odbiorców znajdujących się na terenie Gminy Przybiernów Łukasz Chojnacki 2011-06-16 12:47:11
Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych Łukasz Chojnacki 2011-06-16 12:42:12
Uchwała Nr VIII/44/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 53/8, 61/2, 67/2, 68/2, 69, 72/2 i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1. Mariusz Lerka 2011-06-16 11:15:15
Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów". Mariusz Lerka 2011-06-16 11:13:15
Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Mariusz Lerka 2011-06-16 11:11:42
Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów Mariusz Lerka 2011-06-16 11:10:10
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej włsność gminy Przybiernów na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą włsność osoby fizycznej Mariusz Lerka 2011-06-16 11:07:19
Informacja z wykonania budżetu w I kwartale 2011 roku. Piotr Hyla 2011-06-09 15:39:54