herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa samochodu gaśniczo - pożarniczego dla Gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-26 12:50:42
Dostawa samochodu gaśniczo - pożarniczego dla Gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-25 12:01:44
Dostawa samochodu gaśniczo - pożarniczego dla Gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-25 11:55:38
Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-22 12:08:58
Zgłaszanie kandydatów Piotr Hyla 2010-10-19 13:03:06
Obwieszczenie o granicach i numerach okręgów Piotr Hyla 2010-10-19 13:00:35
Wybory samorządowe 2010 - dokument usunięty Piotr Hyla 2010-10-19 12:56:35
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-12 12:27:40
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-12 12:25:10
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-12 08:50:53
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-11 12:16:03
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-11 11:30:45
Modyfikacja SIWZ - dokument usunięty Mariusz Lerka 2010-10-11 11:17:10
Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-11 11:16:49
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-11 10:44:50
Modyfikacja SIWZ - dokument usunięty Mariusz Lerka 2010-10-11 10:42:37
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Piotr Hyla 2010-10-08 10:01:38
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Piotr Hyla 2010-10-08 09:59:58
wykaz 4-10 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego Łukasz Chojnacki 2010-10-07 14:40:00
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-05 13:42:33
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2010-10-05 13:38:20
Pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie potrzeb inwestycyjnych Gminy Przybiernów poprzez zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości. Piotr Hyla 2010-09-29 10:47:26
Uchwała nr XXXIX/249/10 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Piotr Hyla 2010-09-21 11:27:09
Uchwała nr XXXIX/248/10 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Piotr Hyla 2010-09-21 11:05:02
Uchwała nr XXXVII/228/10 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Piotr Hyla 2010-09-21 10:50:45
Uchwała nr XXXVII/227/10 w sprawie pożyczki na finansowanie zadania pod nazwą "Remont i modernizacja oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach wraz z budową placu zabaw". Piotr Hyla 2010-09-21 10:45:23
Uchwała nr XXXVII/227/10 w sprawie pożyczki na finansowanie zadania pod nazwą "Remont i modernizacja oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach wraz z budową placu zabaw". Piotr Hyla 2010-09-21 10:40:35
Uchwała nr XXXVII/227/10 w sprawie pożyczki na finansowanie zadania pod nazwą "Remont i modernizacja oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach wraz z budową placu zabaw". Piotr Hyla 2010-09-21 10:39:50
wykaz 3-10 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego pisemnego Łukasz Chojnacki 2010-09-17 15:30:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia przepompowni ścieków PG z działki nr 287/42 na teren pasa drogowego działki drogowej nr 190 w obrębie ewidencyjnym Czarnogłowy. Mariusz Lerka 2010-09-10 12:44:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przeniesienia przepompowni ścieków PG z działki nr 287/42 na teren pasa drogowego działki drogowej nr 191 w obrębie ewidencyjnym Czarnogłowy, gm. Przybiernów. - dokument usunięty Mariusz Lerka 2010-09-10 12:41:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przeniesienia przepompowni ścieków PG z działki nr 287/42 na teren pasa drogowego działki drogowej nr 191 w obrębie ewidencyjnym Czarnogłowy, gm. Przybiernów. - dokument usunięty Mariusz Lerka 2010-09-10 12:30:17
Piotr Hyla 2010-09-08 15:02:51
Uchwała nr XXXIX/246/10 zmieniająca uchwałę Nr XI/59/07 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy miejscowości Kartlewo na lata 2007 - 2015. Piotr Hyla 2010-09-07 17:09:09
Uchwała nr XXXIX/247/10 zmieniająca uchwałę Nr XI/58/07 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy miejscowości Łoźnica na lata 2007-2015. Piotr Hyla 2010-09-07 17:08:38
Uchwała nr XXXIX/250/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2010-09-07 17:08:17
Uchwała nr XXXIX/246/10 zmieniająca uchwałę Nr XI/59/07 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy miejscowości Kartlewo na lata 2007 - 2015. Piotr Hyla 2010-09-07 17:02:30
Uchwała nr XXXIX/247/10 zmieniająca uchwałę Nr XI/58/07 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy miejscowości Łoźnica na lata 2007-2015. Piotr Hyla 2010-09-07 17:01:58
Uchwała nr XXXIX/246/10 zmieniająca uchwałę Nr XI/59/07 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy miejscowości Kartlewo na lata 2007 - 2015. Piotr Hyla 2010-09-07 17:01:26
Uchwała nr XXXIX/250/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2010-09-06 10:21:35