herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2010 Piotr Hyla 2011-01-11 11:42:47
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2011 roku. Piotr Hyla 2011-01-07 00:10:43
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-07 00:10:26
Uchwała nr II/10/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy w Przybiernowie na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2011-01-07 00:08:12
Uchwała nr I/6/10 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Przybiernowie. Piotr Hyla 2011-01-06 23:24:03
Uchwała nr I/7/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Piotr Hyla 2011-01-06 23:17:19
Uchwała nr I/5/10 w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Piotr Hyla 2011-01-06 23:13:48
Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie. Piotr Hyla 2011-01-06 23:08:29
Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie. Piotr Hyla 2011-01-06 23:03:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kredyt krótkoterminowy. Piotr Hyla 2011-01-05 15:36:19
Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:48:53
Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:47:53
Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:46:55
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:19:22
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:19:11
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:15:03
Uchwała budżetowa na 2011 rok. Piotr Hyla 2011-01-03 13:14:47
Uchwała nr II/9/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu. Piotr Hyla 2010-12-31 12:55:08
Uchwała nr II/8/10 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Piotr Hyla 2010-12-31 12:13:10
Uchwała nr XLI/272/10 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych... Piotr Hyla 2010-12-31 11:49:15
Uchwała nr XLI/272/10 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych... Piotr Hyla 2010-12-31 11:46:08
Uchwała nr XLI/272/10 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych... Piotr Hyla 2010-12-31 11:42:53
Uchwała nr XL/270/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie leasingu zwrotnego. Piotr Hyla 2010-12-31 11:38:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kredytu krótkoterminowego. Piotr Hyla 2010-12-29 21:53:04
Dane do faktur Piotr Hyla 2010-12-27 14:30:39
Dane do faktur Piotr Hyla 2010-12-27 14:25:35
Dane do faktur Piotr Hyla 2010-12-27 14:20:56
Urząd nieczynny - dokument usunięty Piotr Hyla 2010-12-27 14:18:12
Urząd nieczynny - dokument usunięty Piotr Hyla 2010-12-27 14:18:07
Dane do faktur Piotr Hyla 2010-12-27 14:17:36
Zapytanie o cenę na udzielenie kredytu krótkoterminowego Piotr Hyla 2010-12-21 18:19:16
Urząd nieczynny - dokument usunięty Piotr Hyla 2010-12-21 14:29:30
Urząd nieczynny - dokument usunięty Piotr Hyla 2010-12-21 14:11:05
Konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2010-12-21 13:34:44
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2010-12-21 10:13:00
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2011 roku. Piotr Hyla 2010-12-21 10:10:38
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Piotr Hyla 2010-12-21 10:08:07
Budżet 2011 Piotr Hyla 2010-12-21 10:04:21
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kartlewo, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 179/3 o pow. 0,5825 ha Łukasz Chojnacki 2010-12-13 14:26:33
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kartlewo, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 229/2 o pow. 0,5950 ha Łukasz Chojnacki 2010-12-13 14:25:33