herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o sesji Piotr Hyla 2009-03-26 10:27:27
Zawiadomienie o sesji Piotr Hyla 2009-03-26 10:18:28
Zawiadomienie o sesji Piotr Hyla 2009-03-26 10:18:00
Zawiadomienie o sesji Piotr Hyla 2009-03-26 10:17:23
Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Piotr Hyla 2009-03-21 19:19:46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Piotr Hyla 2009-03-21 15:57:12
Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Piotr Hyla 2009-03-21 15:52:08
Uchwała Nr XVII/103/08 w sprawie wynagrodzenia Wójta. Piotr Hyla 2009-03-18 17:44:17
Uchwała Nr XX/128/08 dot. statutu GZEAS. Piotr Hyla 2009-03-18 17:39:05
Uchwała Nr XX/131/08 dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 i ich otoczenia. Piotr Hyla 2009-03-09 13:35:45
Uchwała Nr XIX/122/08 dot. zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego". Piotr Hyla 2009-03-09 13:32:56
Uchwała Nr XIX/122/08 dot. zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego". Piotr Hyla 2009-03-09 13:31:34
Uchwała nr XIX/123/08 dot. zmian w "Studium uwarunkowań i kerunków zagospodarowania przestrzennego". Piotr Hyla 2009-03-09 13:13:26
Uchwała nr XIX/123/08 dot. zmian w "Studium uwarunkowań i kerunków zagospodarowania przestrzennego". Piotr Hyla 2009-03-09 13:13:06
Uchwała nr XIX/123/08 dot. zmian w "Studium uwarunkowań i kerunków zagospodarowania przestrzennego". Piotr Hyla 2009-03-09 13:11:28
Uchwała nr XIX/123/08 dot. zmian w "Studium uwarunkowań i kerunków zagospodarowania przestrzennego". Piotr Hyla 2009-03-09 13:09:33
Uchwała Nr XV/91/08 dot. zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego". Piotr Hyla 2009-03-09 13:03:17
Uchwała Nr XXI/134/08 dot. niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli w 2009 roku. Piotr Hyla 2009-03-09 12:53:10
Uchwała XXII/149/09 dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Piotr Hyla 2009-03-09 12:17:44
Uchwała XXII/148/09 dot. planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. Piotr Hyla 2009-03-09 12:17:27
Przewodniczący Rady Piotr Hyla 2009-03-04 17:04:57
Opinia RIO w sprawie deficytu budżetowego w 2009 roku oraz prawidłowości prognozy długu publicznego na lata 2009 -2033. Piotr Hyla 2009-03-04 13:44:04
Opinia RIO w sprawie deficytu budżetowego w 2009 roku oraz prawidłowości prognozy długu publicznego na lata 2009 -2033. Piotr Hyla 2009-03-04 13:43:31
Nabór na stanowisko REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Piotr Hyla 2009-03-03 15:50:39
Uchwała XXII/149/09 dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Piotr Hyla 2009-03-03 14:23:22
Uchwała Nr XXI/144/08 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Piotr Hyla 2009-03-03 12:18:27
Uchwała Nr XXI/143/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2008 roku. Piotr Hyla 2009-03-03 12:18:16
Uchwała Nr XXI/142/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków w 2008 roku. Piotr Hyla 2009-03-03 12:18:03
Uchwała nr XX/127/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Piotr Hyla 2009-03-03 12:17:52
Uchwała nr XX/126/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009. Piotr Hyla 2009-03-03 12:17:40
Uchwała nr XX/125/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2009. Piotr Hyla 2009-03-03 12:17:27
Protokół z sesji XX która odbyła się w dniu 25 listopada 2008r. Piotr Hyla 2009-03-03 12:17:12
Uchwała Nr XIX/124/08 dot. procedury uchwalenia budżetu oraz mat. informacyjnych do projektu budżetu. Piotr Hyla 2009-03-03 12:17:01
Uchwała nr XIX/119/08 dot. utworzenia Punktu Przedszkolnego w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2009-03-03 12:16:48
Uchwała Nr XIX/115/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2008 roku. Piotr Hyla 2009-03-03 12:16:31
Uchwała Nr XIX/114/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. Piotr Hyla 2009-03-03 12:16:15
Uchwała nr XVIII/106/08 dot. utworzenia Punktu Przedszkolnego w Budzieszewicach. Piotr Hyla 2009-03-03 12:15:57
Protokół z sesji XVIII odbytej w dniu 28 sierpnia 2008 r. Piotr Hyla 2009-03-03 12:15:39
Uchwała Nr XVII/102/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. Piotr Hyla 2009-03-03 12:15:25
Uchwała Nr XVII/101/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. Piotr Hyla 2009-03-03 12:15:13