herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja dot. dopisania do spisu wyborców. Piotr Hyla 2010-06-22 15:24:50
Informacja dot. dopisania do spisu wyborców. Piotr Hyla 2010-06-22 15:24:23
Informacja dot. dopisania do spisu wyborców. Piotr Hyla 2010-06-22 15:18:43
Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Piotr Hyla 2010-06-17 10:11:27
działka nr 165/2 obręb Miodowice Anna Pryć 2010-06-16 14:04:13
działka nr 733/1 obręb Zabierzewo Anna Pryć 2010-06-16 14:01:12
działka nr 344/22 obręb Przybiernów 4 Anna Pryć 2010-06-16 13:56:08
działka nr 623/3 obręb Rokita Anna Pryć 2010-06-15 12:13:40
działka nr 69 obręb Kartlewo Anna Pryć 2010-06-15 12:05:27
działka nr 146 obręb Łoźnica Anna Pryć 2010-06-15 12:04:39
działka nr 354/3 obręb Czarnogłowy Anna Pryć 2010-06-15 12:04:15
działka nr 146 obręb Łoźnica Anna Pryć 2010-06-15 11:59:36
działka nr 733/1 obręb Zabierzewo Anna Pryć 2010-06-15 11:58:51
działka nr 146 obręb Łoźnica Anna Pryć 2010-06-15 11:58:28
Zmiana do Zarządzenia nr 24/10 o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Hyla 2010-06-14 14:22:01
Zmiana do Zarządzenia nr 24/10 o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Hyla 2010-06-14 14:18:31
Zarządzenie nr 24/10 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Hyla 2010-06-01 13:36:40
Zarządzenie nr 24/10 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Hyla 2010-06-01 13:28:43
Obwieszczenie o obwodach Piotr Hyla 2010-06-01 13:28:00
Zarządzenie nr 24/10 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Hyla 2010-06-01 13:27:14
Zarządzenie nr 24/10 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Hyla 2010-06-01 13:23:15
- dokument usunięty Piotr Hyla 2010-06-01 10:23:40
- dokument usunięty Piotr Hyla 2010-06-01 10:23:31
Ulgi i umorzenia podatku za rok 2009. Piotr Hyla 2010-06-01 10:23:03
Urząd nieczynny - dokument usunięty Piotr Hyla 2010-05-27 13:58:23
4 czerwca 2010 roku Urząd Gminy będzie nieczynny. Piotr Hyla 2010-05-27 13:55:02
działka nr 576/11 obręb Przybiernów 2 Anna Pryć 2010-05-25 08:40:13
działka nr 733/1 obręb Zabierzewo Anna Pryć 2010-05-25 08:39:59
działka nr 165/2 obręb Miodowice Anna Pryć 2010-05-25 08:37:14
działka nr 733/1 obręb Zabierzewo Anna Pryć 2010-05-25 08:36:53
działka nr 756/2 i 757 obręb Nowiny Anna Pryć 2010-05-25 08:35:09
działka nr 38/2 obręb Włodzisław Anna Pryć 2010-05-25 08:34:57
działka nr 576/11 obręb Przybiernów 2 Anna Pryć 2010-05-25 08:34:39
działka nr 38/2 obręb Włodzisław Anna Pryć 2010-05-25 08:31:22
działka nr 756/2 i 757 obręb Nowiny Anna Pryć 2010-05-25 08:28:49
działka nr 69 obręb Kartlewo Anna Pryć 2010-05-25 08:22:08
działka nr 165/2 obręb Miodowice Anna Pryć 2010-05-25 08:15:50
Uchwała nr XX/130/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów". Piotr Hyla 2010-05-20 15:27:04
Uchwała nr XIX/121/08 w sprawie upoważnienia Wójta do zatwierdzenia projektu współfinansowanego przez EFS. Piotr Hyla 2010-05-20 15:23:24
Uchwała nr XVI/96/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej. Piotr Hyla 2010-05-20 13:39:56