herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XXIII/155/09 dot. zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Piotr Hyla 2009-04-07 21:43:05
Uchwała XXII/154/09 zmieniająca uchwałę dot. opłat za świadczenia przedszkola w Przybiernowie. Piotr Hyla 2009-04-07 21:42:55
Uchwała XXII/151/09 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2009-04-07 21:42:43
Uchwała XXII/150/09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Przybiernowie. Piotr Hyla 2009-04-07 21:42:31
Uchwała XXII/149/09 dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Piotr Hyla 2009-04-07 21:42:19
Uchwała XXII/149/09 dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Piotr Hyla 2009-04-07 21:42:03
Uchwała XXIII/164/09 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnogłowy na lata 2007 - 2015. Piotr Hyla 2009-04-07 21:41:49
Uchwała XXII/148/09 dot. planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. Piotr Hyla 2009-04-07 21:41:27
Uchwała XXIII/164/09 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnogłowy na lata 2007 - 2015. Piotr Hyla 2009-04-07 21:41:09
Uchwała XXIII/155/09 dot. zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Piotr Hyla 2009-04-07 21:36:55
Uchwała XXIII/163/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP. Piotr Hyla 2009-04-07 21:35:59
Uchwała XXIII/155/09 dot. zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Piotr Hyla 2009-04-07 21:30:48
Uchwała XXIII/155/09 dot. zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Piotr Hyla 2009-04-07 21:30:15
Uchwała XXIII/162/09 dot. regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń. Piotr Hyla 2009-04-07 21:14:14
Uchwała XXIII/162/09 dot. regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń. Piotr Hyla 2009-04-01 22:16:14
Piotr Hyla 2009-03-27 15:12:06
Piotr Hyla 2009-03-27 14:56:22
Piotr Hyla 2009-03-27 14:54:00
Piotr Hyla 2009-03-27 13:55:10
Zapytanie o cenę na świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie gminy Przybiernów w roku 2009. Piotr Hyla 2009-03-27 11:48:31
Zapytanie o cenę na świadczenie usług notarialnych dla gminy Przybiernów w roku 2009. Piotr Hyla 2009-03-27 11:36:45
Zapytanie o cenę na świadczenie usług geodezyjnych na terenie gminy Przybiernów w roku 2009. Piotr Hyla 2009-03-27 11:17:41
Zapytanie o cenę na świadczenie usług geodezyjnych na terenie gminy Przybiernów w roku 2009. Piotr Hyla 2009-03-27 11:17:06
Uchwała nr XX/132/08 w sprawie przekazania nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa. Piotr Hyla 2009-03-26 23:08:03
Uchwała nr XX/132/08 w sprawie przekazania nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa. Piotr Hyla 2009-03-26 23:07:09
Uchwała nr XVIII/111/08 w sprawie zmiany uchwały dot. rachunku dochodów szkolnych jednostek budżetowych i GZEASu. Piotr Hyla 2009-03-26 23:01:43
Uchwała nr XVIII/111/08 w sprawie zmiany uchwały dot. rachunku dochodów szkolnych jednostek budżetowych i GZEASu. Piotr Hyla 2009-03-26 23:00:00
Uchwała XXII/154/09 zmieniająca uchwałę dot. opłat za świadczenia przedszkola w Przybiernowie. Piotr Hyla 2009-03-26 13:29:30
Uchwała XXII/150/09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Przybiernowie. Piotr Hyla 2009-03-26 13:29:18
Uchwała XXII/150/09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Przybiernowie. Piotr Hyla 2009-03-26 13:28:08
Uchwała XXII/154/09 zmieniająca uchwałę dot. opłat za świadczenia przedszkola w Przybiernowie. Piotr Hyla 2009-03-26 13:24:53
Uchwała XXII/154/09 zmieniająca uchwałę dot. opłat za świadczenia przedszkola w Przybiernowie. Piotr Hyla 2009-03-26 13:21:40
Uchwała XXII/154/09 zmieniająca uchwałę dot. opłat za świadczenia przedszkola w Przybiernowie. Piotr Hyla 2009-03-26 13:21:07
Uchwała XXII/151/09 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2009-03-26 13:17:26
Uchwała nr XIX/117/08 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa. Piotr Hyla 2009-03-26 13:11:37
Uchwała nr XIX/118/08 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Piotr Hyla 2009-03-26 13:08:09
Uchwała nr XIX/118/08 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Piotr Hyla 2009-03-26 13:06:59
Uchwała nr XIX/120/08 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Piotr Hyla 2009-03-26 13:00:52
Uchwała nr XXI/140/08 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Piotr Hyla 2009-03-26 12:55:03
Uchwała nr XIII/75/08 w sprawie wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej. Piotr Hyla 2009-03-26 12:46:07