Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXVII/234/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2018-08-09 14:04:49
Sprawozdanie budżetowe za rok 2017. Piotr Hyla 2018-08-08 13:41:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów" Anna Pryć 2018-08-07 13:23:38
Rejestr instytucji kultury Piotr Hyla 2018-08-06 16:26:38
Rejestr instytucji kultury Piotr Hyla 2018-08-06 16:16:00
Rejestr instytucji kultury Piotr Hyla 2018-08-06 16:15:42
Sprawozdanie budżetowe za rok 2017. Piotr Hyla 2018-08-06 15:35:46
Sprawozdanie budżetowe za rok 2017. Piotr Hyla 2018-08-06 15:33:55
Uchwała nr XXVII/227/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2018-07-20 12:12:30
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlalinii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław Mariusz Lerka 2018-07-13 14:10:29
III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2 Łukasz Chojnacki 2018-07-12 10:47:22
Wybory uzupełniające na ławników. Piotr Hyla 2018-07-11 14:54:28
Wybory uzupełniające na ławników. Piotr Hyla 2018-07-11 14:52:16
informacja o wyniku konkursu Maria Popiołek 2018-07-06 15:06:38
informacja o wyniku konkursu - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-07-06 15:00:05
informacja o wyniku konkursu - dokument usunięty Maria Popiołek 2018-07-06 14:59:11
Zarządzenie nr 32/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gminnej stanowiacej zabudowaną działkę nr 124/2 obr. Przybiernów 1. Czesława Grzyb 2018-07-06 14:18:41
Zarządzenie nr 31/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 14:16:33
Zarządzenie nr 31/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 14:16:31
Zarządzenie nr 31/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 14:15:58
Zarządzenie nr 31/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 14:15:53
Zarządzenie nr 30/18 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 14:14:19
Zarządzenie nr 29/18 w sprawie zmiany budzzetu i w budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 14:12:50
Zarządzenie nr 28/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GminnegKultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2017 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 14:10:28
Zarządzenie nr 27/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 14:07:43
Zarządzenie nr 26/18 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2018-07-06 14:05:55
Zarządzenie nr 25/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2018/2019 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzionych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2018-07-06 14:03:20
Zarządzenia nr 24/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 14:00:12
Zarządzenie nr 23/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Przybiernów na lata 2018-2032 wraz z opracowaniem projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:59:01
Zarządzenie nr 23/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Przybiernów na lata 2018-2032 wraz z opracowaniem projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:57:23
Zarządzenie nr 22/18 w sprawie zmian do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych z dnia 30.06.2003 r. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:49:49
Lilia Ławicka - wójt gminy Piotr Hyla 2018-07-06 13:48:32
Ryszard Kazanowski - przewodniczący rady gminy Piotr Hyla 2018-07-06 13:47:48
Zarządzenie nr 21/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W.Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:47:16
Zarządzenie nr 21/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków wiązków - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:45:19
Zarządzenie nr 21/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków wiązków - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:45:08
Zarządzenie nr 21/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków wiązków - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:44:36
- dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:43:41
Zarządzenie nr 20/18 w sprawie ustaaleenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:43:17
Sylwia Karp - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, podinspektor Piotr Hyla 2018-07-06 13:41:27