Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław nr 179/3

Wójt Gminy Przybiernów

 

           ogłasza III ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących przetarg ustny  na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gmina Przybiernów, stanowiącej działkę niezabudowaną Nr 179/3 powierzchni 0,1079ha

Cena wywoławcza 10 000zł

Numer księgi wieczystej:  SZ10/00012601/9

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej – 1 000zł

Przedmiotowa działka jest niezabudowana i nie jest objęta obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przybiernów, Uchwała nr XXXII/235/14 Rada Gminy w Przybiernowie z dnia 07.02.2014r., wyceniona działka znajduje się w strefie mieszkalno- usługowej.  Teren działki o konfiguracji płaskiej. Brak dostępu do drogi.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 10 marca  2022 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Przybiernów w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy  przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający  ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, Pokój Nr 106,tel. 91 466-75-30.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.

 

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gabriela Budzyńska 14-02-2022 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gabriela Budzyńska 14-02-2022
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2022 15:30