Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim.

Przybiernów, dnia 4 kwietnia 2022 r.

 

OŚ.6220.11.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Przybiernów informuje strony, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim.

Strony w postępowaniu mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie a zwłaszcza z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie wraz z przedłożoną przez wnioskodawcę Kartą Informacyjną przedsięwzięcia oraz Raportem oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca: Novelty Sun-1 Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), przed wydaniem decyzji umożliwia się stronom zapoznanie z zebraną dokumentacją w sprawie, wypowiedzenie co do zebranych materiałów oraz zgłaszanie żądań w Urzędzie Gminy Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, pok. nr 101 w godzinach pracy Urzędu, gdzie znajduje się również wykaz stron uczestniczących w postępowaniu.

Termin na zapoznanie się stron z zebraną dokumentacją w sprawie, wypowiedzenie co do zebranej dokumentacji oraz na zgłaszanie żądań wynosi 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 25 kwietnia 2022 r.

Informacja telefoniczna 91 4667540.

 

                                                                                                                                       Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                       Lilia Ławicka

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przybiernów. Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: www.przybiernow.pl/rodo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 04-04-2022 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Chojnacki 04-04-2022 13:42