Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/12

Wójt Gminy Przybiernów

 

           ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gmina Przybiernów, stanowiącej działkę niezabudowaną Nr 266/12 o powierzchni 0,1289 ha

Cena wywoławcza 32 000,00 zł

Numer księgi wieczystej:  SZ1O/00026641/2

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej – 3 200,00 zł

Przedmiotowa działka jest niezabudowana i nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przybiernów, Uchwała nr XXXII/235/14 Rada Gminy w Przybiernowie z dnia 07.02.2014 r., wyceniona działka znajduje się na terenie strefy produkcyjno-usługowej.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią niezabudowane tereny inwestycyjne, droga dojazdowa utwardzona, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej oraz tereny rolne. W dalszej odległości zlokalizowane są pozostałe zabudowania mieszkalne wraz z infrastrukturą techniczna, tereny rolne, enklawy lasów mieszanych, jezioro Czarnogłowy Duże. Najbliższy węzeł komunikacyjny z drogą ekspresową nr 3 zlokalizowany jest w odległości 10 km od działki. Dojazd do działki z drogi asfaltowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 20 maja 2022 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Przybiernów w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy  przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający  ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Koszty notarialne oraz ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, Pokój Nr 106, tel. 91 466-75-30.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.

 

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gabriela Budzyńska 20-04-2022 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gabriela Budzyńska 20-04-2022
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2022 09:40