Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o wydanej w dniu 24 maja 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Czarnogłowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163/4 obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów.

Przybiernów, dnia 24 maja 2022 r.

 

 

OŚ.6220.14.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października          2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydanej w dniu 24 maja 2022 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Czarnogłowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163/4 obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów.

 

Wnioskodawca:Domrel Inwestycje Sp z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin

 

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja w sprawie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów pok. 101 w godzinach urzędowania po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 914667540 lub e-mail: rolnictwo@przybiernow.pl.

W siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie znajduje się również wykaz stron w postępowaniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje przekazane stroną postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przybiernowie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przybiernowie i w miejscu planowanej inwestycji. Obwieszczenie (zawiadomienie stron) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Przybiernów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 24.05.2022 r.

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                              Lilia Ławicka

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przybiernów. Wszelkie

informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: www.przybiernow.pl/rodo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 24-05-2022 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Chojnacki 24-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Chojnacki 24-05-2022 13:52