Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z organizacji pozarządowych za rok 2021

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYBIERNÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021

PRZYBIERNÓW, KWIECIEŃ 2022 ROK  

WSTĘP

 

          Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy (rozumianymi w tym Sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe”). Rada Gminy w Przybiernowie Uchwałą Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. przyjęła Wieloletni Program Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021. Na mocy tego Programu w 2021 roku kształtowana była współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi.

         Program jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program przede wszystkim określa cele i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe, a także formy i tryby ich realizacji. Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach suwerenności stron, pomocniczości, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji.

        Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ww. ustawy i przekazane Radzie Gminy w Przybiernowie oraz podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przybiernów.

 

CEL

 

      Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi, zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.

      Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie oraz wspólnotę lokalną,  rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, bycie ważnym w społeczeństwie, mieć świadomość, że każde działanie ma wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, są to elementy  kluczowe współpracy, które mają duży wpływ na poprawę życia mieszkańców gminy, poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb.

     Do szczegółowych celów programów zaliczamy również promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności oraz udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków finansowych na realizacje zlecanych zadań.

 

ZAKRES WSPÓŁPRACY

 

       Gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy.

       Współpraca polega również na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych, ze strony gminy w zakresie wyboru sposobu realizacji zadań, a ze strony organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań.

       Ważnym elementem współpracy Gminy z organizacjami jest uczciwa konkurencja i jawność, które zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach  wyboru realizowania zadania publicznego oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

 

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

        W 2019 roku ogłoszono dwa konkursy, których termin realizacji przypadał na lata 2020-2022. Pierwszy konkurs dotyczył zapewnienia dowozu uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Konkurs przeprowadzony był na lata 2020-2022. Do konkursu przystąpił jeden przewoźnik

tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Wolinie. Kwota w 2021 roku  przeznaczona na dowóz to 45 606,82zł. Drugi konkurs był z zakresu wspierania  rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przybiernów w latach 2020-2022 w Kartlewie oraz Czarnogłowach. Złożona została jedna oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Środki przeznaczone na rok 2021 to  14 000 zł.

 W 2021 roku Gmina Przybiernów przystąpiła do programu grantowego Granty PPGR- Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym projekt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19 - ReactEU. Celem ogłoszonego  programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do Internetu. Nabór do programu był prowadzony od 4 października do 5 listopada 2021r. Program spotkał się z ogromnym odzewem wśród mieszkańców Gminy Przybiernów. Kwota jaką Gmina Przybiernów otrzymała na projekt została przekazana na początku 2022 rok.

       Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Przybiernowie Wójt Gminy Przybiernów w 2021 przyznała nagrody dla uczniów  za wybitne osiągnięcia w nauce. Nagrodzonych zostało dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach oraz dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przybiernowie, na nagrody przeznaczono 2 400 zł z budżetu Gminy.

Samorząd współpracuje również z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, poza otwartym konkursem ofert, gmina angażuje środki budżetu w organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych w ramach ich współorganizowania, wspiera kluby sportowe działające na terenie gminy. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza piłki nożnej wśród młodzieży na terenie Gminy odbywane jest przez:

 

  1. Klub Sportowy „Orzeł” Łoźnica, który otrzymał środki w wysokości 35 593,88 zł.
  2. LZS „Pomorzanin” Przybiernów otrzymał 28 677,35 zł.
  3. Klub Sportowy LZS Przybiernów otrzymał 7 000 zł.

 

Pod koniec 2021 roku kluby sportowe działające na terenie Gminy Przybiernów brały udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przybiernów w roku 2022. W przeprowadzonym konkursie wybrano na realizację zadania publicznego oferty klubów:

 

1.         Klub Sportowy „Orzeł” Łoźnica,

2.         LZS „Pomorzanin” Przybiernów,

3.         Klub Sportowy LZS Przybiernów,

4.         Klub Sportowy Kyokushin YUUKI

 

 Na terenie Gminy Przybiernów czynnie działa Koło PZW nr 42 „Wędkarz” Przybiernów, które co rok urządza zawody wędkarskie połączone z biesiadą rodzinną. W roku 2021 odbywały się nad jeziorem w Przybiernowie w sezonie letnim. Tegoroczne zawody cieszyły się dużą popularnością, wyłoniono wielu zwycięzców, którzy otrzymali puchary oraz gratulacje. Podczas zawodów, rodziny członków koła mogły świętować na biesiadzie rodzinnej. Koło PZW nr 42 „Wędkarz” Przybiernów jednoczy nie tylko dorosłych ale też zachęca do zabawy dzieci z okolicznych miejscowości, corocznie w okresie wakacyjnym organizowane są warsztaty ekologiczno–wędkarskie przy wsparciu Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W ten sposób wyrastają kolejne pokolenia kulturalnych i świadomych wędkarzy. Młodzież w dobie tabletów w taki sposób zauważa, że można miło spędzić czas na świeżym powietrzu, a przy okazji poznać namacalnie magię natury.

 

W 2021 roku Gmina podjęła działania pod względem bezpieczeństwa i z tego tytułu  wsparła:

  1. OSP w Łoźnicy w wysokości 24 510,91 zł, dodatkowo jednostka otrzymała dotację celową w wysokości 1 280,00 zł,
  2. OSP w Czarnogłowach w wysokości 14 927,47 zł, dodatkowo jednostka otrzymała dotację celową w wysokości 1 467,00 zł 
  3. OSP w Przybiernowie przekazała 101 631,28 zł, dodatkowo jednostka otrzymała dotację celową w wysokości 10 567,00 zł

 

Jednocześnie Gmina współfinansowała zakup samochodu gaśniczo – ratowniczego dla jednostki OSP w Przybiernowie w wysokości 293 963,00  zł.          

Pod względem promocji zdrowia Gmina Przybiernów w 2021 roku realizowała program w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia i przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka edycja 2020/2021.

W ramach programu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Przybiernów były organizowane zajęcia w klasach 7 i 8, po których uczniowie będą mieć  pojęcie o zasadach profilaktyki czerniaka.

            Z zakresu pomocy społecznej Gmina Przybiernów przyznała środki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 425 940,00 zł. Wspierany był również program  „Za Życiem”, na który ŚDS otrzymał 18 927,00 zł.

 

ZAKOŃCZENIE

 

      Podsumowując współpracę Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku, w trudnym dla nas czasie. Czyli w dobie epidemii dotkniętym COVID- 19  można powiedzieć, że czas ten choć trudny to bardzo okazał się owocny przede wszystkim dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

      Samorząd lokalny jest dla III sektora tj. organizacji pozarządowych ważnym partnerem, pozwalającym na realizacje przedsięwzięć w obszarach określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co więcej, współpraca i wsparcie inicjatyw pozarządowych prowadzone jest także w oparciu o mechanizmy finansowe poza tryby przewidziane w w/w ustawie.

 

 

Opracowała:

Gabriela Budzyńska

 

 

 

                                            

 

Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                           Lilia Ławicka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gabriela Budzyńska 30-05-2022 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gabriela Budzyńska 30-05-2022
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2022 08:19