Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wydanym w dniu 1 września 2022 r. postanowieniu o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Przybiernów znak OŚ.6220.03.2020 z dnia 8 lipca 2021 r., dotyczącego ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636/1 w obrębie w obrębie Przybiernów 4, gm. Przybiernów.

Przybiernów, dnia 1 września 2022 r.

 

OŚ.6220.3.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

oraz

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 -tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydanym w dniu 1 września 2022 r. postanowieniu o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Przybiernów znak OŚ.6220.03.2020 z dnia 8 lipca 2021 r., dotyczącego ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636/1 w obrębie w obrębie Przybiernów 4, gm. Przybiernów.

 

Z treścią postanowienia strony w postępowaniu mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów w godzinach pracy Urzędu.

Na przedmiotowe postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 


                                                                                                                                                                      Z up. Wójta 

                                                                                                                                                                      Justyna Andrzejewska

                                                                                                                                                                      Sekretarz Gminy


 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przybiernów. Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: www.przybiernow.pl/rodo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 01-09-2022 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Chojnacki 01-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2022 12:44