Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 114/21 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:19:01
Zarządzenie nr 107/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024" Justyna Andrzejewska 2021-12-16 10:50:04
Zarządzenie nr 105/21 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-12-16 10:48:08
Zarządzenie nr 105/21 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-12-16 10:47:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2021-2035 Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:36:44
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:35:48
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:35:12
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:34:49
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:34:25
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:33:59
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:33:34
Autopoprawka do WPF Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:32:46
Autopoprawka do WPF - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:32:21
Autopoprawka do WPF - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:32:19
Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:31:52
Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:31:39
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:29:40
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:29:04
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:27:51
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:26:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji o środowiskowycjh uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny z terenu działki nr 141/7 obr. Miodowice, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2021-12-13 14:59:12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:35:13
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:34:33
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:34:00
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:33:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do nieodpłatnego użytku części nieruchomości stanowiącej obiekt Posterunku Policji w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 60,49 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym użytkownikiem, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na siedzibę Posterunku Policji Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:33:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:32:19
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:31:33
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:30:46
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:30:00
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:29:38
załacznik do zarządzenia 130/21 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Emilia Kaczmarek 2021-12-10 14:18:21
załacznik do zarządzenia 130/21 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Emilia Kaczmarek 2021-12-10 14:16:05
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/5 Emilia Kaczmarek 2021-12-10 13:10:32
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/4 Emilia Kaczmarek 2021-12-10 13:06:33
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/4 Emilia Kaczmarek 2021-12-10 13:06:10
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2021-12-10 12:48:46
II ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-12-10 12:44:09
II ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław nr 179/3 Emilia Kaczmarek 2021-12-10 12:43:18
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy nr 229/2 Emilia Kaczmarek 2021-12-10 12:35:38