I ograniczony przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w miejscowości Miodowice

Przybiernów, dnia 2 marca 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przybiernów ogłasza I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego działki nr 157/2 i 157/3 obr. Miodowice, gm. Przybiernów o powierzchni 3,0100 ha. W skład gruntu wchodzą: grunty orne 0,75 ha R IVa, 1,12 ha RV i 1,07 ha R VI klasy bonitacji oraz 0,07 ha nieużytku.

 

Przetarg ogranicza się do właścicieli gospodarstw rolnych zarejestrowanych na terenie Gminy Przybiernów.

 

 

 

 

 

- Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 111 Urzędu Gminy Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, albo telefonicznie pod numerem 91 46 67 542 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                                                                 Lilia Ławicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

I ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego działki nr 157/2 i 157/3 obr. Miodowice, gm. Przybiernów o powierzchni 3,0100 ha.

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub pełnomocnicy.

Pełnomocnictwo uznaje się za ważne wyłącznie z dokonaną opłatą skarbową 17 zł na nr konta 11937610110071171720040001.

 

2. Sposób zagospodarowania działki: na cel rolniczy.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi dzierżawca.

 

3. Inne zagospodarowanie działki jak w pkt. 2 skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy dzierżawy bez odszkodowania.

 

4. Wadium wpłacone przez uczestnika który przegra przetarg podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

5. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Wójta Gminy Przybiernów.

 

7. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.

 

8. W razie potrzeby innego wykorzystania terenu przez Gminę Przybiernów umowa ulega rozwiązaniu z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

9.Czynsz może ulec procentowej zmianie nie częściej niż raz w roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 03-03-2017 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2017 14:45