Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na części działki nr 559/1 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów.
2 Zawiadomienia o posiedzeniach stałych Komisji Rady.
3 Zarządzenie nr 85/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz - od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym".
4 Zarządzenie nr 82/19 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie
5 Zarządzenie nr 81/19 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie
6 Zarządzenie nr 80/19 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie
7 Zarządzenie nr 77/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
8 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 34/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 6 ( ul. Ogrodowa i odcinek ul. Cisowej) w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów.
9 Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, transportu i pozyskiwania środków
10 Informacja o umorzeniach za III kwartał 2019 roku.