Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadomienie o posiedzeniu stałej Komisji Rady.
2 Petycja w sprawie rozpatrzenia wniosku o zainstalowanie lampy oświetleniowej na słupie energetycznym usytuowanym w pasie drogowym ul. Fabrycznej, celem poprawy warunków bezpieczeństwa.
3 Petycja złożona przez Pana Mateusza Jarosiewicza wzywającą Radę Gminy do zwołania nadzwyczajnych posiedzeń i podjęcia uchwał: w sprawie wydania zakazu stosowania "maseczek" ochronnych, w sprawie wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej, w sprawie wydania zakazu stosowania "szczepionek" mRNA.
4 Żmudowska Monika - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
5 Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXII/191/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022
6 Opinia RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów
7 Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji uchylającej decyzję nr OŚ.6220.03.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. oraz określająca warunki realizacji i eksploatacji inwestycji polegającej na a budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 156 w obrębie Moracz i na działkach o numerach ewidencyjnych 26/6, 21/4, 27 w obrębie Rokita w gminie Przybiernów.
8 Uchwała nr XX/167/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok.
9 Uchwała Nr XXII/192/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035
10 Uchwała nr XXII/190/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2021-2035