Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Załącznik do zarządzenia 41/21 o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego
2 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z kontenerową stacją uzdatniania i zbiornikiem przeciwpożarowym w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działek: 69/1, 132/1, 132/2, 158, 160, 166, 192, 199/1, 215/5, 217, 222, 224, 257, 258/2, 259, 261, 262, 271 w obrębie Budzieszewice, oraz dz. 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów.
3 Zarządzenie nr 37/21 w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2021 dla pracowników Urzędu Gminy Przybiernów
4 Zarządzenie nr 40/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych
5 Zarządzenie nr 39/21 w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych
6 Zarządzenie nr 38/21 w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów
7 Zarządzenie nr 36/21 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie czyszczenia rynień w budynkach stanowiących mienie Gminy Przybiernów w miejscowościach: ? Budzieszewice 8 (budynek WDSiAS wraz z salą gimnastyczną ? działka nr 215/5 obręb Budzieszewice), ? Czarnogłowy ul. Fabryczna 28 (budynek Ośrodka Kultury w Czarnogłowach ? działka nr 259/2 obręb Czarnogłowy)
8 Zarządzenie nr 35/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok
9 Zarządzenie nr 34/20 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie
10 Zarządzenie nr 33/21 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2020 rok