Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Notatka z przeprowadzonego zpytania ofertowego dla zadania pn. ?Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju - II?
2 Notatka z przeprowadzonego zpytania ofertowego dla zadania pn. ?Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju?
3 Zarządzenie nr 127/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK?
4 Zarządzenie nr 139/20 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz ustalenia regulaminu wynagradzania dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów
5 Zarządzenie nr 138/20 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie
6 Zarządzenie nr 133/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów 4, gm. Przybiernów
7 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 6 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów.
8 2020-07Kontrola UM - Budowa siłowni zewnętrznej w Kartlewie
9 2019-12 Kontrola UM - Remont podłogi w sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach
10 2019-02 Kontrola UM - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - turystyczno - kulturalnej w Gminie Przybiernów