Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 344/63, 10 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów.
2 Notatka z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania pn. ?Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica?
3 Notatka z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania pn. : Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ?Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie?
4 2021-06 Kontrola UM - Przebudowa ulicy Lipowej w Czarnogłowach
5 Zarządzenie Nr 77/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
6 Zarządzenie Nr 76/21 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024"
7 Zarządzenie Nr 75/21 w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów
8 Zarządzenie Nr 73/21 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Przybiernów do prowadzenia spraw Gminy Przybiernów
9 Zarządzenie Nr 72/21 w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Przybiernów oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Przybiernów
10 Zarządzenie Nr 71/21 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2021/2022r. - ekomiał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice