Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 4 lipca 2022 r., decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ?KARTLEWO? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 321/3 w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów.
2 BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski- III
3 Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Przybiernów na okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022r.
4 Przekazanie według właściowości
5 Uchwała Nr 5/2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 13 czerwca 2022 r.
6 Uchwała Nr 4/2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 13 czerwca 2022 r.
7 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 53/10, 53/7, 2/6, 107/6, 107/10, 71, 72/9 w obrębie Przybiernów-1, gm. Przybiernów.
8 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021r.
9 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021r.
10 Uchwała Nr XXVI/231/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości