Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 4 lipca 2022 r., decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ?KARTLEWO? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 321/3 w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-07-05 15:04:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej w dniu 4 lipca 2022 r., decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ?KARTLEWO? wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 321/3 w obrębie Kartlewo, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-07-05 14:57:26
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE - realizowana w częściach: Część nr 1 wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK, Część nr 4 nadzór inwestorski- III Marta Mazurowska 2022-07-05 14:09:25
Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Przybiernów na okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. Piotr Hyla 2022-06-30 15:36:38
Przekazanie według właściowości Karolina Grzybowska 2022-06-30 14:53:45
Uchwała Nr 5/2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 13 czerwca 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-06-30 14:52:18
Uchwała Nr 4/2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 13 czerwca 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-06-30 14:51:32
Rejestr petycji złożonych do Rady Gminy 2022 Karolina Grzybowska 2022-06-30 14:50:09
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 53/10, 53/7, 2/6, 107/6, 107/10, 71, 72/9 w obrębie Przybiernów-1, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-06-30 08:23:21
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021r. Justyna Andrzejewska 2022-06-27 09:47:22
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021r. Justyna Andrzejewska 2022-06-27 09:46:24
Uchwała Nr XXVI/231/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości Karolina Grzybowska 2022-06-23 10:53:46
Uchwała Nr XXVI/230/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości Karolina Grzybowska 2022-06-23 10:53:10
Protokół nr 26/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-06-23 09:02:59
Protokół 26 z dnia 21 czerwca 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-06-23 09:02:37
Uchwała Nr XXVI/234/22 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2021 rok Karolina Grzybowska 2022-06-22 12:01:40
Uchwała Nr XXVI/233/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-22 12:01:14
Uchwała nr XXVI/232/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-22 12:00:40
Uchwała Nr XXVI/229/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania Karolina Grzybowska 2022-06-22 11:51:01
Protokół 26 z dnia 21 czerwca 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:54:04
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:52:05
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:51:33
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:51:22
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2021 rok Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:51:10
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:50:17
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Karolina Grzybowska 2022-06-22 08:49:44
Protokół nr 26/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-06-21 14:52:20
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-06-21 14:51:55
XXVI sesja Karolina Grzybowska 2022-06-21 14:51:38
Uchwała Nr XXV/227/22 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:40:40
Uchwała Nr XXV/225/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:39:54
Uchwała nr XXV/224/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:38:55
Uchwała nr XXV/223/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:37:07
Uchwała Nr XXV/222/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Mały Strażak-2022? Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:35:55
Uchwała Nr XXV/221/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:35:12
Uchwała Nr XXV/220/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoźnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:34:30
Uchwała Nr XXV/219/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:33:46
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:31:44
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:29:25
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-06-20 12:26:55