Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr IV/28/19 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2019 rok. Piotr Hyla 2019-05-22 15:59:25
Uchwała nr IV/28/19 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2019 rok. Piotr Hyla 2019-05-22 15:57:52
Uchwała nr IV/30/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. Piotr Hyla 2019-05-20 13:45:40
Uchwała nr IV/30/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. Piotr Hyla 2019-05-20 13:44:49
Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki FS Lublin, 352417 kombi. Piotr Hyla 2019-05-17 15:04:44
Zarządzenie nr 34/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2019-05-17 14:06:03
Zarządzenie nr 34/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2019-05-17 14:05:01
Zarządzenie nr 34/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2019-05-17 14:03:37
Uchwała nr IV/23/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dzieszkowo i Sołectwa Sobieszewo w sprawie połączenia w jedno sołectwo. Piotr Hyla 2019-05-17 12:13:57
Uchwała nr IV/23/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dzieszkowo i Sołectwa Sobieszewo w sprawie połączenia w jedno sołectwo. Piotr Hyla 2019-05-17 12:13:12
Uchwała nr IV/22/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Moracz w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa: Sołectwo Moracz i Sołectwo Rokita. Piotr Hyla 2019-05-17 12:11:38
Uchwała nr IV/22/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Moracz w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa: Sołectwo Moracz i Sołectwo Rokita. Piotr Hyla 2019-05-17 12:10:20
Uchwała nr IV/24/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. Piotr Hyla 2019-05-17 12:07:35
Uchwała nr IV/24/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. Piotr Hyla 2019-05-17 12:06:37
Uchwała nr IV/32/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Piotr Hyla 2019-05-17 11:59:21
Uchwała nr IV/32/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Piotr Hyla 2019-05-17 11:58:14
Uchwała nr IV/29/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Piotr Hyla 2019-05-17 11:56:45
Uchwała IV/31/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033. Piotr Hyla 2019-05-17 11:55:36
Uchwała nr IV/29/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Piotr Hyla 2019-05-17 11:55:02
Uchwała nr IV/25/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Piotr Hyla 2019-05-17 11:53:37
Uchwała nr IV/25/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Piotr Hyla 2019-05-17 11:52:49
Uchwała nr IV/21/19 rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-05-13 15:45:51
Uchwała nr IV/20/19 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-05-13 15:44:30
Uchwała nr IV/19/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-05-13 15:42:46
Uchwała nr IV/21/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-05-13 15:39:52
Uchwała nr IV/20/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-05-13 15:39:23
Uchwała nr IV/21/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-05-13 15:39:00
Uchwała nr IV/20/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-05-13 15:37:30
Uchwała IV/31/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033. Piotr Hyla 2019-05-13 15:34:50
Uchwała nr IV/19/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-05-13 15:34:19
Uchwała nr IV/19/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Piotr Hyla 2019-05-13 15:33:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego w sprawie " Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 2 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" Katarzyna Tańska 2019-05-13 10:29:30
Nabór na stanowisko ds. kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. Piotr Hyla 2019-05-10 15:28:16
Nabór na stanowisko ds. kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. Piotr Hyla 2019-05-10 15:22:22
Sprawozdania finansowe za 2018 rok. Piotr Hyla 2019-05-09 15:48:22
Test Piotr Hyla 2019-05-09 15:47:57
Sprawozdania finansowe Piotr Hyla 2019-05-09 15:47:09
Podstawowe dane Piotr Hyla 2019-05-09 15:44:45
Test Piotr Hyla 2019-05-09 15:42:48
Sprawozdania finansowe za 2018 rok. Piotr Hyla 2019-05-09 15:41:56