herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz Nr 5/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2017-11-15 15:06:54
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. Łukasz Chojnacki 2017-11-14 14:19:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podjętej na podstawie uchwały Nr XXI/181/17 z 29 czerwca 2017 r. Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław Mariusz Lerka 2017-11-13 11:12:30
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rokita - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-08 08:47:29
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Czarnogłowy - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-08 08:42:27
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Czarnogłowy - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-08 08:41:35
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiących niezabudowane działki Nr 344/60 i 344/61. Łukasz Chojnacki 2017-11-06 15:09:58
Uchwała nr XXIII/191/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-11-03 14:14:20
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-11-03 10:33:52
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-11-03 10:32:26
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-11-03 10:31:35
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Miodowice - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-02 00:05:01
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Łoźnica - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-02 00:01:44
Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Łoźnica - tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-11-02 00:01:18
Uchwała nr XXII/193/17 w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2017-10-25 11:33:48
Uchwała nr XXII/194/17 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Hyla 2017-10-25 11:32:25
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-10-25 09:00:43
Informacja o spotkaniach w sprawie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Piotr Hyla 2017-10-20 14:18:03
Informacja o spotkaniach w sprawie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Piotr Hyla 2017-10-20 14:17:48
Informacja w sprawie diagnozy wskazujacej obszary na których planowane będą działania rewitalizacyjne. Piotr Hyla 2017-10-19 21:05:52
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-10-16 09:20:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego w Żychlikowie obr. Łoźnica i możliwości wniesienia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji Mariusz Lerka 2017-10-12 08:47:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Babigoszczy i możliwości złożenia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji Mariusz Lerka 2017-10-12 08:34:05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Babigoszczy i możliwości złożenia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji Mariusz Lerka 2017-10-12 08:30:47
Sylwia Karp - - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:49:32
Mariola Kazanowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:48:48
Monika Klińska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:47:50
Ewa Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach Piotr Hyla 2017-10-11 15:47:10
Danuta Marian - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:46:25
Józef Pasławski - Dyrektor GZEAS w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:45:11
Lidia Pawlusińska - Dyrektor Gimnazjum w Przybiernowie Piotr Hyla 2017-10-11 15:43:48
Maria Popiołek - Sekretarz Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2017-10-11 15:43:00
Alicja Szczepanik - Inspektor Piotr Hyla 2017-10-11 15:42:22
Anna Zięba - Skarbnik Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2017-10-11 15:39:50
Lilia Ławicka - Wójt Gminy Piotr Hyla 2017-10-11 15:39:05
Ryszard Kazanowski - przewodniczący rady Piotr Hyla 2017-10-11 15:37:44
Paweł Zuzewicz - radny Piotr Hyla 2017-10-11 15:28:50
Elżbieta Stelmasik - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:28:15
Beata Skierska - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:27:35
Alicja Bzdyra - radna Piotr Hyla 2017-10-11 15:27:00