Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2021-08-05 12:40:54
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2021-08-05 12:38:38
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2021-08-05 11:04:45
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 344/63, 10 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2021-08-05 10:20:44
Notatka z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania pn. ?Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica? Marta Mazurowska 2021-08-04 15:22:12
Notatka z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania pn. : Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. ?Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie? Marta Mazurowska 2021-08-04 15:18:55
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. :Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji dla zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych w Przybiernowie: ulica Krótka - Czarnogłowy, ulica Kościuszki/ul. Leśna - Przybiernów, ul. Kazimierza Wielkiego,ul. Kazimierza Jagiellończyka - Przybiernów? Marta Mazurowska 2021-08-04 14:19:01
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2021-08-04 12:03:06
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2021-08-04 11:35:06
Zarządzenie Nr 77/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Andrzejewska 2021-08-03 11:49:23
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. :Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji dla zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych w Przybiernowie: ulica Krótka - Czarnogłowy, ulica Kościuszki/ul. Leśna - Przybiernów, ul. Kazimierza Wielkiego,ul. Kazimierza Jagiellończyka - Przybiernów? Marta Mazurowska 2021-08-03 11:47:08
Zarządzenie Nr 77/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Andrzejewska 2021-08-03 11:23:52
Justyna Andrzejewska 2021-08-03 09:28:44
2021-06 Kontrola UM - Przebudowa ulicy Lipowej w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2021-08-02 13:53:36
Zarządzenie Nr 77/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Andrzejewska 2021-08-02 13:49:44
Zarządzenie Nr 76/21 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024" Justyna Andrzejewska 2021-08-02 13:46:54
Zarządzenie Nr 75/21 w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-08-02 13:35:48
Zarządzenie Nr 73/21 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Przybiernów do prowadzenia spraw Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-08-02 13:34:25
Zarządzenie Nr 72/21 w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Przybiernów oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-08-02 13:32:56
Zarządzenie Nr 71/21 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2021/2022r. - ekomiał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice Justyna Andrzejewska 2021-08-02 13:30:43
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. :Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji dla zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych w Przybiernowie: ulica Krótka - Czarnogłowy, ulica Kościuszki/ul. Leśna - Przybiernów, ul. Kazimierza Wielkiego,ul. Kazimierza Jagiellończyka - Przybiernów? Marta Mazurowska 2021-07-30 15:44:55
Zakup średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie Marta Mazurowska 2021-07-29 15:28:35
Zakup średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie Marta Mazurowska 2021-07-29 15:28:32
Zakup średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie Marta Mazurowska 2021-07-29 15:26:24
Zakup średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie Marta Mazurowska 2021-07-29 15:26:21
Konsultacje Społeczne w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 - dokument usunięty Emilia Kaczmarek 2021-07-29 14:53:21
- dokument usunięty Emilia Kaczmarek 2021-07-29 14:53:14
Konsultacje Społeczne w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 - dokument usunięty Emilia Kaczmarek 2021-07-29 14:52:08
- dokument usunięty Emilia Kaczmarek 2021-07-29 14:48:15
Konsultacje Społeczne w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024 Emilia Kaczmarek 2021-07-29 14:44:29
Zarządzenie nr 74/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Andrzejewska 2021-07-28 08:46:34
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przybiernowie z dnia 20.07.2021 Justyna Andrzejewska 2021-07-28 08:43:09
Zarządzenie nr 70/21 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-07-28 08:41:31
Zarządzenie nr 61/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-07-28 08:39:06
Zarządzenie nr 143/20 w sprawie wyznaczenia Zespołu MDR w Gminie Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-07-28 08:35:35
Zarządzenie nr 142/20 w sprawie określenia formy przekazywania Wójtowi Gminy Przybiernów sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych Justyna Andrzejewska 2021-07-28 08:33:42
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania pn. ?Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica?. Marta Mazurowska 2021-07-26 14:13:13
Obieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji umarzjącej postępowanie administracyjne administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie urządzeń do poboru wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną w miejscowości Budzieszewice, zlokalizowanego na działce nr 215/5 obręb 0020 w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Łukasz Chojnacki 2021-07-23 13:38:40
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK Anna Pryć 2021-07-23 07:48:48
Deklaracja - Budynki niemieszkalne Karolina Grzybowska 2021-07-23 07:47:47