Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Notatka z przeprowadzonego zpytania ofertowego dla zadania pn. ?Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju - II? Marta Mazurowska 2021-01-28 08:49:54
Notatka z przeprowadzonego zpytania ofertowego dla zadania pn. ?Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju? Marta Mazurowska 2021-01-28 08:48:48
Zarządzenie nr 127/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK? Justyna Andrzejewska 2021-01-27 13:58:52
Zarządzenie nr 139/20 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz ustalenia regulaminu wynagradzania dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-01-27 13:55:11
Zarządzenie nr 138/20 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-01-27 13:51:37
Zarządzenie nr 133/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów 4, gm. Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-01-27 13:26:04
Narodowy Spis Powszechny 2021 Piotr Hyla 2021-01-26 19:35:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 6 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2021-01-26 13:06:07
Obwieszczenie informujące strony, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na: ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/19 obręb Świętoszewo, gm. Przybiernów?. postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia ważności decyzj o środowiskowych uwarukowaniach Łukasz Chojnacki 2021-01-22 14:29:32
2020-07Kontrola UM - Budowa siłowni zewnętrznej w Kartlewie Justyna Andrzejewska 2021-01-22 14:13:46
2019-12 Kontrola UM - Remont podłogi w sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2021-01-22 14:13:30
2019-02 Kontrola UM - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - turystyczno - kulturalnej w Gminie Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-01-22 14:13:21
2020-07Kontrola UM - Budowa siłowni zewnętrznej w Kartlewie Justyna Andrzejewska 2021-01-22 14:12:16
2019-12 Kontrola UM - Remont podłogi w sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2021-01-22 14:10:37
2019-02 Kontrola UM - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - turystyczno - kulturalnej w Gminie Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-01-22 14:08:48
Obwieszczenie informujące strony, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na: ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 140 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/19 obręb Świętoszewo, gm. Przybiernów?. postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia ważności decyzj o środowiskowych uwarukowaniach Łukasz Chojnacki 2021-01-22 14:04:46
Zarządzenie nr 7/21 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-01-22 10:56:56
Zarządzenie nr 6/21 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-01-22 10:55:57
Zarządzenie nr 119/20 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn: "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2021 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów" Justyna Andrzejewska 2021-01-22 10:54:17
Zarządzenie nr 5/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania dla wykonawcy pn."Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju" Justyna Andrzejewska 2021-01-22 10:53:28
Zarządzenie nr 4/21 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z pieczątkami i pieczęciami w Urzędzie Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2021-01-22 10:50:56
Zarządzenie nr 3/21 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Justyna Andrzejewska 2021-01-22 10:48:10
Zarządzenie nr 1/21 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-01-22 10:44:49
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2021 Justyna Andrzejewska 2021-01-21 13:24:52
2019-11 Kontrola Archiwum Państwowego - Przestrzeganie przepisów ustawy Justyna Andrzejewska 2021-01-20 14:58:23
2020-09 Kontrola UM - Ulica Lipowa w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2021-01-20 14:57:59
2019-11 Kontrola Archiwum Państwowego - Przestrzeganie przepisów ustawy Justyna Andrzejewska 2021-01-20 14:55:49
2020-09 Kontrola PPIS - Przystanki autobusowe w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-01-20 14:53:11
2020-09 Kontrola PPIS - Przystanki autobusowe w Babigoszczy Justyna Andrzejewska 2021-01-20 14:51:35
2020-09 Kontrola PIP - sprawdzenie podejmowanych działań w czasie epidemii COVID-19 Justyna Andrzejewska 2021-01-20 14:49:47
2020-09 Kontrola PIP - sprawdzenie podejmowanych działań w czasie epidemii COVID-19 Justyna Andrzejewska 2021-01-20 14:49:10
Zarządzenie nr 135/20 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2021-01-20 14:36:58
Zarządzenie nr 118a/20 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Justyna Andrzejewska 2021-01-20 12:55:24
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. :?Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju - II? Marta Mazurowska 2021-01-20 11:44:04
Zamówienia poniżej progu 130.000,00 zł netto, których nie obejmuje ustawa Prawa zamówień publicznych Marta Mazurowska 2021-01-20 11:39:11
Zamówienia poniżej progu 130.000,00 zł netto, których nie obejmuje ustawa Prawa zamówień publicznych Marta Mazurowska 2021-01-20 11:38:59
Zamówienia poniżej progu 130.000,00 zł netto, których nie obejmuje ustawa Prawa zamówień publicznych Marta Mazurowska 2021-01-20 11:35:39
Uchwała Nr XIV/120/20 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Karolina Grzybowska 2021-01-19 09:58:28
Uchwała nr XV/124/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Piotr Hyla 2021-01-18 12:58:54
Uchwała nr XV/123/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. Piotr Hyla 2021-01-18 10:33:56