herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr III/10/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. Piotr Hyla 2019-03-21 22:47:59
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2019-03-21 10:53:56
Wykaz radnych na kadencję 2018-2023. Piotr Hyla 2019-03-21 10:53:06
Składy osobowe komisji rady gminy na kadencję 2018-2023. Piotr Hyla 2019-03-21 10:47:39
Komisje Rady Gminy Piotr Hyla 2019-03-21 10:35:01
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2019-03-21 10:25:55
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2019-03-21 09:43:26
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Piotr Hyla 2019-03-21 09:41:49
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach w oparciu o audyt energetyczny" - dokument usunięty Katarzyna Tańska 2019-03-13 08:57:51
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach w oparciu o audyt energetyczny" - dokument usunięty Katarzyna Tańska 2019-03-13 08:57:43
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy - dokument usunięty Katarzyna Tańska 2019-03-05 10:52:44
- dokument usunięty Katarzyna Tańska 2019-03-05 10:52:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 71/1 obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów. Katarzyna Tańska 2019-03-05 10:48:38
- dokument usunięty Katarzyna Tańska 2019-03-05 10:40:54
wykaz 1/19 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ogrniczonego i nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2019-03-01 12:53:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia przez Regionalengo Dyrektora Ochrony Śrdowiska w Szczecinie ponownej oceny oddzaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:Budowie drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowejna odcinku Brzozowo - Miękowo" Łukasz Chojnacki 2019-02-26 13:30:40
Zarządzenie nr 12/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok. Czesława Grzyb 2019-02-18 15:13:48
Zarządzenie nr 2/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu LPR Gminy Przybiernów 2017-2013, tj. projektu głównego nr 1 dla podobszaru Czarnogłowy pn:" Integracja i aktywizacja społeczności w Gminie Przybiernów w skład którego wejdą podzadania: 1. Doposażenie Ośrodka Kultury w Czarnogłowach, 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach, 3. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem za budynkiem Ośrodka Kultury w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2019-02-18 15:11:27
Zarządzenie nr 11/19 w sprawie powołania członka komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości gminnych. Czesława Grzyb 2019-02-18 15:00:48
Zarządzenie nr 9/19 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2019-02-18 14:58:09
Zarządzenie nr 8/19 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2019-02-18 14:55:02
Zarządzenie nr 7/19 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2019 rok. Czesława Grzyb 2019-02-18 14:35:02
Zarządzenie nr 6/19 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2019 rok. Czesława Grzyb 2019-02-18 14:29:58
Zarządzenie nr 5/19 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2019 r. Czesława Grzyb 2019-02-18 14:27:00
Zarządzenie nr 4/19 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2019 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Czesława Grzyb 2019-02-18 14:23:30
Zarządzenie nr 2/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporzadzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu LPR Gminy Przybiernów, tj. projektu głównego nr 1 dla podobszaru Czarnogłowy pn:" Integracja i aktywizacja społeczności w Gminie Przybiernów w skład którego wejdą podzadania: - dokument usunięty Czesława Grzyb 2019-02-18 14:18:40
Zarządzenie nr 2/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporzadzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu LPR Gminy Przybiernów, tj. projektu głównego nr 1 dla podobszaru Czarnogłowy pn:" Integracja i aktywizacja społeczności w Gminie Przybiernów w skład którego wejdą podzadania: - dokument usunięty Czesława Grzyb 2019-02-18 14:18:24
Zarządzenie nr 2/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporzadzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu LPR Gminy Przybiernów, tj. projektu głównego nr 1 dla podobszaru Czarnogłowy pn:" Integracja i aktywizacja społeczności w Gminie Przybiernów w skład którego wejdą podzadania: - dokument usunięty Czesława Grzyb 2019-02-18 14:11:23
Zarządzenie nr 1/19 w sprawie wprowadzenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Przybiernowie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej i wypłaty ekwiwalentu. Czesława Grzyb 2019-02-18 14:01:29
Zarzadzenie nr 3/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2019-02-18 14:00:34
Maria Popiołek 2019-02-18 13:57:43
Maria Popiołek 2019-02-18 13:57:20
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej działki nr 3/5 obr. Przybiernów 4, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2019-02-18 09:08:10
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej działki nr 3/6 obr. Przybiernów 4, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2019-02-18 08:57:27
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej działki nr 3/10 obr. Przybiernów 4, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2019-02-18 08:51:20
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej działki nr 3/10 obr. Przybiernów 4, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2019-02-18 08:50:51
Zarzadzenie nr 3/19 - dokument usunięty Czesława Grzyb 2019-02-15 14:30:37
- dokument usunięty Czesława Grzyb 2019-02-15 14:30:32
Zarzadzenie nr 3/19 - dokument usunięty Czesława Grzyb 2019-02-15 14:30:22
Zarządzenie nr 3/19 - dokument usunięty Czesława Grzyb 2019-02-15 14:28:41