Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. inforumujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica" 2019-12-23 15:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 37/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na części działki nr 559/1 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-12-02 14:37
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego - dokument stracił ważność 2019-11-28 14:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na części działki nr 559/1 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-11-13 07:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 34/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 6 ( ul. Ogrodowa i odcinek ul. Cisowej) w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-11-05 08:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 32/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 372/37 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-10-17 09:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 6 w obrębie Przybiernów-4 ( ul. Ogrodowa i odcinek ul. Cisowej), gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-10-14 13:33
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 372/37 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-09-26 10:09
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze do spraw płac i księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-09-11 15:50
Informacja o kandydatach na stanowisko ds. płac i księgowości w GZEAS w Przybiernowie. 2019-09-07 19:09
Skrócenie godzin pracy z powodu upałów - 28.08.2019 r. 2019-08-28 08:05
Nabór na stanowisko ds. płac i księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-08-23 14:14
16 sierpień 2019 r. - Urząd Gminy nieczynny 2019-07-30 08:12
Skrócenie godzin pracy z powodu upałów. - dokument stracił ważność 2019-07-29 10:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzli lokalizacji celu publicznego nr 28/CP/2019 dnia 08.08.2019 r. polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15 kV, stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na terenie działki nr 152/1 w obrębie Czarnogłowy ( ul. Polna), gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-08-08 07:30
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019. 2019-10-28 16:59
Informacja o umorzeniach za II kwartał 2019 roku. 2019-07-25 13:52
Informacja o umorzeniach za I kwartał 2019 roku. 2019-07-25 13:52
Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław - dokument stracił ważność 2019-07-19 13:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15 kV, stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na terenie działki nr 152/1, ( ul. Polna), obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-07-10 08:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia zewnętrznego boiska oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej istniejącej wiaty na działce nr 129/1, położonej w obrębie geodezyjnym Łoźnica, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-06-06 14:30
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze do spraw kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-05-27 23:01
Informacja o wynikach wstępnej selekcji na na stanowisko ds. kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-05-24 12:24
Ćwiczenie RENEGADE w dniu 28 maja 2019 roku. 2019-05-24 12:52
Zarządzenie nr 34/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. 2019-05-17 14:03
Nabór na stanowisko ds. kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-05-10 15:22
Zarządzenie w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych. 2019-01-18 11:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.12.2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decycji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" 2018-12-28 15:05
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. 2018-12-15 13:35
Informacja o wstępnej selekcji dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. 2018-12-14 08:59
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych w ramach zadania "Budowa drogi S3 ....." 2018-12-14 07:55
Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy 2018-12-05 15:14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. 2018-11-28 14:43
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz na korzystanie z wód w ramach realizacji zadania "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica -Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo 2018-11-20 13:41
Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy nowej kadencji 2018-11-16 13:38
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy 2018-11-13 09:37
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2018-11-06 14:45
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-09-07 12:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów" 2018-08-07 13:23
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlalinii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław 2018-07-13 14:10
Wybory uzupełniające na ławników. 2018-07-11 14:54
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-05-25 11:17
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy 2018-03-13 13:21
Zaproszenie na na konferencję podsumowującą projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". 2018-01-12 10:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". 2018-01-10 16:42
Interpretacja podatkowa w sprawie instalacji paneli fotowoltaicznych. 2017-12-06 12:05
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. 2017-11-14 14:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podjętej na podstawie uchwały Nr XXI/181/17 z 29 czerwca 2017 r. Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław 2017-11-13 11:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego w Żychlikowie obr. Łoźnica i możliwości wniesienia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji 2017-10-12 08:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Babigoszczy i możliwości złożenia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji 2017-10-12 08:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie na nazwę ulica Lipowa 2017-10-10 14:28
Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków garażowych na terenie działki nr 372/21 położonej w obrębie geodezyjnym 3 w Przybiernowie, gm. Przybiernów. 2017-08-18 14:08
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz 2017-09-05 13:29
Obwieszczenie o zakonczeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie silowni zewnetrznej na terenie dz 129_1 obr Loznica 2017-08-11 15:59
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław. 2017-07-31 16:35
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnetrznej na terenie działki nr 129/1 z obrębu Łoznica, gm. Przybiernów 2017-07-26 14:24
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Przybiernowie. 2017-07-13 13:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Przybiernowie. 2017-06-20 16:21
Informacja o zmianie nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie 2017-03-14 10:57
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie 2017-01-27 08:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie 2017-01-09 15:26
Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. 2016-12-16 12:08
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2016 roku. 2016-11-14 13:23
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S#. Zadanie 1: Droga ekspresowa S# na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+200 - 61+800 pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2016-08-24 11:32
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+22 - 61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2016-07-15 07:50
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo 2016-06-28 12:02
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy 2016-06-28 12:00
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016 roku. 2016-05-18 11:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskio dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów 2016-03-25 09:49
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do prac projektowych w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów 2016-02-29 08:43
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o publicznym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu - Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter 2016-02-09 12:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o publicznym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu - Samochód ciężarowy marki Star 200 2016-01-18 12:37
Informacja w sprawie obowiązku zgłaszania Wójtowi Gminy Przybiernów wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków 2015-11-20 11:37
Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej 2015-11-10 11:18
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonej do przejęcia na mienie Gminy Przybiernów - działka nr 133/1 obr. Babigoszcz będąca własnością Skarbu Państwa 2015-10-22 15:08
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów 2015-10-15 09:10
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. 2015-07-17 08:06
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo. 2015-07-17 08:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-03-06 07:55
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2015-02-24 10:00
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2015-02-23 13:05
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania 2015-02-03 14:58
Zawiadomienie o sesji w dniu 29 stycznia 2015 roku. 2015-01-23 14:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2015-01-20 14:09
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku. 2014-12-15 11:04
Zawiadomienie o sesji w dniu 26 września 2014 roku. 2014-09-19 14:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-07-04 14:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-06-06 08:57
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach i Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Przybiernowie. 2014-05-09 10:22
Obwieszczenie o obwodach 2014-05-19 10:25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Referent do spraw świadczeń rodzinnych". 2014-04-30 15:17
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku. 2013-12-18 15:30
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn. "OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W ROKU 2013 ORAZ PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LATACH 2014-2016". 2013-12-20 10:38
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie. 2013-11-06 15:31
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn. "OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W ROKU 2013 ORAZ PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LATACH 2013-2016". 2013-11-05 14:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-10-08 09:18
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie. 2013-10-07 12:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-09-27 13:36
ZAPYTANIE OFERTOWE: Gmina Przybiernów zaprasza do złożenia oferty na opracowanie graficzne i druk: ulotek, plakatów i ogłoszeń prasowych (zgodnie z załączoną specyfikacją). 2013-09-12 14:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia zewnętrznego boiska oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej istniejącej wiaty na działce nr 129/1, położonej w obrębie geodezyjnym Łoźnica, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-06-27 12:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego w sprawie " Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 2 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" - dokument stracił ważność 2019-05-13 10:29
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn-Recław - dokument stracił ważność 2019-04-04 07:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 " Play" na terenie działki nr 71/1, obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów 2019-03-26 12:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P$ " Play" na terenie działki nr 71/1, obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów 2019-03-26 12:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 71/1 obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-03-05 10:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia przez Regionalengo Dyrektora Ochrony Śrdowiska w Szczecinie ponownej oceny oddzaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:Budowie drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowejna odcinku Brzozowo - Miękowo" 2019-02-26 13:30
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-11-20 13:44
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. 2016-11-04 15:02
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca "Projekt robót geologicznychna opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa s# na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+220 - 61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie". 2016-08-24 11:27
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na mienie Gminy Przybiernów 2015-10-22 15:02
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. 2014-11-05 13:04
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2013-08-21 08:57
Zawiadomienie o sesji w dniu 26 czerwca 2013 roku. 2013-06-10 15:23
Zawiadomienie o sesji w dniu 22 maja 2013 roku. 2013-05-13 15:05
Dnia 16 sierpnia 2013 roku (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny. 2013-08-14 12:49
XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2013-02-15 11:17
Zawiadomienie o sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku. 2013-05-13 15:06
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych 2012-12-05 14:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2012-12-05 11:13
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2012-11-19 14:58
Zawiadomienie o sesji w dniu 19 listopada 2012 roku. 2012-11-05 11:14
Zawiadomienie o sesji w dniu 28 września 2012 roku. 2012-09-24 11:42
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz i Leszczno 2012-09-06 08:49
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2012 roku. 2012-08-29 11:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do opracowania prognozy wpływu na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Przybiernów 2012-07-10 10:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2012-07-10 10:55
Zawiadomienie o sesji w dniu 27 czerwca 2012 roku. 2012-06-20 15:36
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 maja 2012 roku. 2012-05-16 10:35
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 marca 2012 roku. 2012-05-16 10:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią łącznikową oraz dwiema rampami załadunkowymi dla samochodów ciężarowych, uzupełniającej potrzeby funkcjonalne zakładu, przewidzianej do realizacji na terenie istniejącego zakładu produkującego meble "POLITEKNIK" Sp. z o. o. 2012-03-23 08:47
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiew sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią łącznikową oraz z dwiema rampami załadunkowymi dla samochodów ciężarowych, uzupełniającej potrzeby funkcjonalne zakładu, przewidzianej do realizacji na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego mebli "POLITEKNIK" Sp. z o. o. 2012-02-23 13:00
Zawiadomienie o sesji w dniu 28 lutego 2012 roku. 2012-02-22 13:39
Zawiadomienie o sesji w dniu 27 stycznia 2012 roku. 2012-01-23 13:29
Zawiadomienie o sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku. 2011-12-12 15:57
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych 2011-12-12 08:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr 53/8, 61/2, 67/2, 68/2, 69, 70, 72/2, i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1 2011-11-03 08:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 2 oraz ich otoczenia 2011-08-02 08:40
Zawiadomienie o sesji w dniu 3 sierpnia 2011 roku. 2011-07-27 13:18
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-05-30 08:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2011-05-27 08:11
Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2011 roku. 2011-04-19 11:55
Zawiadomienie o sesji w dniu 18 marca 2011 roku. 2011-03-17 15:34
Zawiadomienie o sesji w dniu 14 lutego 2011 roku. 2011-02-03 16:05
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna 2010-11-09 09:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia przepompowni ścieków PG z działki nr 287/42 na teren pasa drogowego działki drogowej nr 190 w obrębie ewidencyjnym Czarnogłowy. 2010-09-10 12:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie rozbudowy zakładu POLITEKNIK w Rokicie 2010-08-25 14:45
4 czerwca 2010 roku Urząd Gminy będzie nieczynny. 2010-05-27 13:55
Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie rozbudowy zakładu POLITEKNIK w Rokicie. 2010-05-17 12:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych 2010-03-18 11:42
Zawiadomienie o sesji w dniu 19 marca 2010 roku. 2010-03-08 13:01
Zawiadomienie o sesji w dniu 12 lutego 2010 roku. 2010-02-02 10:51
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku. 2009-12-22 15:14
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkownaich 2009-12-11 12:58
Zawiadomienie o sesji w dniu 25 listopada 2009 roku. 2009-11-19 11:26
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 października 2009 roku. 2009-11-19 11:07
Zawiadomienie o sesji w dniu 28 września 2009 roku. 2009-09-22 13:20
Zawiadomienie o Sesji Nadzwyczajnej w dniu 11 września 2009 roku. 2009-09-22 13:21
Zapraszamy na Biesiadę Przybiernowską 2009-07-02 08:31
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 czerwca 2009 roku. 2009-09-22 13:22
Wykaz osób którym Wójt udzielił ulgi w 2008 roku. 2009-06-08 15:28
Zawiadomienie o sesji 2009-05-19 09:30
Ogłoszenie o przyjmowaniu gruzu rozbiórkowego. 2009-05-12 15:27
Zawiadomienie o sesji 2009-04-17 16:56
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. działki w obrębie Dzisna. 2009-04-10 12:32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy obiektu na działce nr 689/5 przy ul. Bolesława Chrobrego. 2009-04-07 22:12
Zapytanie o cenę na świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie gminy Przybiernów w roku 2009. 2009-03-27 11:48
Zapytanie o cenę na świadczenie usług notarialnych dla gminy Przybiernów w roku 2009. 2009-03-27 11:36
Zapytanie o cenę na świadczenie usług geodezyjnych na terenie gminy Przybiernów w roku 2009. 2009-03-27 11:17
Obwieszczenie w sprawie budowy fermy norek w miejscowości Leszczno. 2009-03-26 11:38
Zawiadomienie o sesji 2009-03-26 10:27
Zawiadomienie o sesji 2009-02-24 12:49