Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 344/63, 10 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2021-08-05 10:20
dokument Obwieszczenie oraz zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 344/63, 10 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2021-07-20 14:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. 2021-07-14 10:33
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. 2021-06-28 13:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów, na terenie działek: 15, 504/12, 7, 14/3, 17, 6 w obrębie Przybiernów-4 . 2021-06-23 14:22
dokument Odpowiedź na zapytanie mieszkańców miejscowości Babigoszcz w sprawie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 71/1 obręb Babigoszcz, wydanej przez Starostę Goleniowskiego 2021-06-15 15:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kolumbarium modułowego na terenie cmentarza, dz. nr 266/3 z obrębu Przybiernów-1, gm. Przybiernów. 2021-06-08 15:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów, na terenie działek: 15, 504/12, 7, 14/3, 17, 6 w obrębie Przybiernów-4. 2021-06-08 14:55
dokument KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PRZYBIERNÓW ZA 2020 ROK 2021-06-02 14:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek: nr 65 w obrębie Przybiernów-1 i nr 40/12 w obrębie Zabierzewo, gm. Przybiernów. 2021-05-28 14:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolumbarium modułowego na terenie cmentarza, dz. nr 266/3 z obrębu Przybiernów-1, gm. Przybiernów. 2021-05-21 15:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej, w ramach której przeprowadzona zostanie rozbiórka wieży stacji transformatorowej 15/04/kV i posadowienie słupowej stacji transformatorowej 15/04/kV, na terenie działki nr 192/12 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-05-21 12:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek: nr 65 w obrębie Przybiernów-1 i nr 40/12 w obrębie Zabierzewo, gm. Przybiernów. 2021-05-07 15:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej, w ramach której przeprowadzona zostanie rozbiórka wieży stacji transformatorowej 15/04/kV i posadowienie słupowej stacji transformatorowej 15/04/kV, na terenie działki nr 192/12 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-04-30 15:03
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wniesionej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję SKO utrzrymującą w całości decyzję odmowną ustalenia lokalizacji celu publicznego. 2021-04-23 15:27
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Przybiernów na lata 2021 - 2036 2021-04-23 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z kontenerową stacją uzdatniania i zbiornikiem przeciwpożarowym w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działek: 69/1, 132/1, 132/2, 158, 160, 166, 192, 199/1, 215/5, 217, 222, 224, 257, 258/2, 259, 261, 262, 271 w obrębie Budzieszewice, oraz dz. 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-04-14 15:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z kontenerową stacją uzdatniania i zbiornikiem przeciwpożarowym w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów, na terenie działek: 69/1, 132/1, 132/2, 158, 160, 166, 192, 199/1, 215/5, 217, 222, 224, 257, 258/2, 259, 261, 262, 271 w obrębie Budzieszewice, oraz dz. 147 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. 2021-03-26 14:15
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji z dnia 10 lutego 2021 r. (SKO/Ma/420/4052/2020) utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Przybiernów nr 38/CP/2020 z 29.10.2020 r. (znak GPB.6733.28.2020) odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2021-02-15 08:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniajacej nr 11/CP/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu średniego ciśnienia de63 PE100 SDR11 o długości do 270 m, na terenie działek nr 116 i 125 w obrębie Przybiernów-1, gm. Przybiernów w sprawie zmianie decyzji nr 49/CP/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 2021-02-08 15:41
dokument Informacja o wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Przybiernowie wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Przybiernów. 2021-02-04 13:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 6 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2021-01-26 13:06
dokument Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2021 2021-01-21 13:24
dokument Zapytanie ofertowe - Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Przybiernowie wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Przybiernów. 2021-01-11 15:10
dokument Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 6 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. 2021-01-08 09:21
dokument Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK". 2020-12-29 16:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu średniego ciśnienia de63 PE100 SDR11 o długości do 270 m, na terenie działek ne 116 i 125 w obrębie geodezyjnym Przybiernów-1, gmina Przybiernów 2020-12-29 15:04
dokument Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów" na lata 2021-2025". 2020-12-29 12:56
dokument Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023". 2020-12-23 13:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu średniego ciśnienia de63 PE100 SDR11 o długości do 270 m, na terenie działek nr 116 i 125 w obrębie Przybiernów-1, gm. Przybiernów. 2020-12-11 14:16
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023". 2020-11-26 10:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Świerkowej wraz z budową oświetlenia, na terenie działek nr: 493/1, 493/2, 15, 6 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów 2020-11-13 13:30
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów" na lata 2021-2025. 2020-11-04 22:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 740042 PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERNTANK na terenie działki nr 567/12 w obrębie Przybiernów - 2, gm. Przybiernów 2020-10-29 13:14
dokument Obieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie ulicy Świerkowej wraz z budową oświetlenia na terenie działek nr 493/1, 493/2, 15, 6 w obrębie Przybiernow - 4, gm. Przybiernów. 2020-10-27 07:41
dokument Realizacja Inwestycji w Rokicie pn. ,,Budowa wiaty na terenie ?Byłej Hydroforni? w Rokicie w celu zapewnienia miejsca spotkań dla mieszkańców? 2020-10-06 12:52
dokument Realizacja Inwestycji w Czarnogłowach pod tytułem ,,Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa?? 2020-10-06 12:53
dokument Obwieszczenie ws wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 74042 PSZ_PRZYBIERN_PRZYBIERNTANK na terenie działki nr 567/12 w obrębie Przybiernów-2, gm. Przybiernów 2020-09-30 14:47
dokument Zawiadomienie ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 74042 dz. nr 567/12 ob. Przybiernów-2, gm Przybiernów 2020-09-30 14:42
dokument Sprawozdania placówek oświatowych Gminy Przybiernów z działalności w roku szkolnym 2019/2020. 2020-09-04 12:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w Sołectwie Rzystnowo 2020-07-31 07:52
dokument Zgłoszenia Mieszkańców do debaty nad raportem o stanie Gminy Przybiernów za 2019r. 2020-06-25 12:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/CP/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego, na części działek nr 190, 191, 286, 287/2, 287/41 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów 2020-06-19 08:30
dokument Informacja o obsłudze bieżącej i przedwyborczej dnia 12 czerwcza 2020r. 2020-06-08 16:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rokita 2020-06-03 10:55
dokument Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020. 2020-06-01 14:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Czarnogłowy na działkach nr 190,191,286,287/2,287/41 połozonych w obrębie geodezyjnym Czarnogłowy, gm. Przybiernów. 2020-06-19 08:27
dokument Odwołanie zebrania wiejskiego w sołectwie Rokita 2020-03-16 10:46
dokument Zawiadomienie z dnia 13.03.2020r. o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia od nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica". 2020-03-13 14:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. inforumujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie jezdni dodatkowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica" 2019-12-23 15:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 37/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na części działki nr 559/1 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-12-02 14:37
dokument Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego - dokument stracił ważność 2019-11-28 14:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na części działki nr 559/1 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-11-13 07:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 34/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 6 ( ul. Ogrodowa i odcinek ul. Cisowej) w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-11-05 08:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 32/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 372/37 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-10-17 09:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działki nr 6 w obrębie Przybiernów-4 ( ul. Ogrodowa i odcinek ul. Cisowej), gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-10-14 13:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 372/37 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-09-26 10:09
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze do spraw płac i księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-09-11 15:50
dokument Informacja o kandydatach na stanowisko ds. płac i księgowości w GZEAS w Przybiernowie. 2019-09-07 19:09
dokument Skrócenie godzin pracy z powodu upałów - 28.08.2019 r. 2019-08-28 08:05
dokument Nabór na stanowisko ds. płac i księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-08-23 14:14
dokument 16 sierpień 2019 r. - Urząd Gminy nieczynny 2019-07-30 08:12
dokument Skrócenie godzin pracy z powodu upałów. - dokument stracił ważność 2019-07-29 10:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzli lokalizacji celu publicznego nr 28/CP/2019 dnia 08.08.2019 r. polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15 kV, stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na terenie działki nr 152/1 w obrębie Czarnogłowy ( ul. Polna), gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-08-08 07:30
dokument Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019. 2019-10-28 16:59
dokument Informacja o umorzeniach za II kwartał 2019 roku. 2019-07-25 13:52
dokument Informacja o umorzeniach za I kwartał 2019 roku. 2019-07-25 13:52
dokument Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław - dokument stracił ważność 2019-07-19 13:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15 kV, stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na terenie działki nr 152/1, ( ul. Polna), obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-07-10 08:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia zewnętrznego boiska oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej istniejącej wiaty na działce nr 129/1, położonej w obrębie geodezyjnym Łoźnica, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-06-06 14:30
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze do spraw kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-05-27 23:01
dokument Informacja o wynikach wstępnej selekcji na na stanowisko ds. kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-05-24 12:24
dokument Ćwiczenie RENEGADE w dniu 28 maja 2019 roku. 2019-05-24 12:52
dokument Zarządzenie nr 34/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. 2019-05-17 14:03
dokument Nabór na stanowisko ds. kadr i oświaty w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Przybiernowie. 2019-05-10 15:22
dokument Zarządzenie w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych. 2019-01-18 11:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.12.2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decycji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" 2018-12-28 15:05
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. 2018-12-15 13:35
dokument Informacja o wstępnej selekcji dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. 2018-12-14 08:59
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych w ramach zadania "Budowa drogi S3 ....." 2018-12-14 07:55
dokument Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy 2018-12-05 15:14
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół. 2018-11-28 14:43
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz na korzystanie z wód w ramach realizacji zadania "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica -Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo 2018-11-20 13:41
dokument Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy nowej kadencji 2018-11-16 13:38
dokument Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy 2018-11-13 09:37
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2018-11-06 14:45
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-09-07 12:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów" 2018-08-07 13:23
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlalinii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław 2018-07-13 14:10
dokument Wybory uzupełniające na ławników. 2018-07-11 14:54
dokument Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-05-25 11:17
dokument Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy 2018-03-13 13:21
dokument Zaproszenie na na konferencję podsumowującą projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". 2018-01-12 10:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". 2018-01-10 16:42
dokument Interpretacja podatkowa w sprawie instalacji paneli fotowoltaicznych. 2017-12-06 12:05
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. 2017-11-14 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podjętej na podstawie uchwały Nr XXI/181/17 z 29 czerwca 2017 r. Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław 2017-11-13 11:12
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego w Żychlikowie obr. Łoźnica i możliwości wniesienia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji 2017-10-12 08:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Babigoszczy i możliwości złożenia wniosków i uwag przed wydaniem decyzji 2017-10-12 08:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie na nazwę ulica Lipowa 2017-10-10 14:28
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków garażowych na terenie działki nr 372/21 położonej w obrębie geodezyjnym 3 w Przybiernowie, gm. Przybiernów. 2017-08-18 14:08
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz 2017-09-05 13:29
dokument Obwieszczenie o zakonczeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie silowni zewnetrznej na terenie dz 129_1 obr Loznica 2017-08-11 15:59
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław. 2017-07-31 16:35
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnetrznej na terenie działki nr 129/1 z obrębu Łoznica, gm. Przybiernów 2017-07-26 14:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Przybiernowie. 2017-07-13 13:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Przybiernowie. 2017-06-20 16:21
dokument Informacja o zmianie nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie 2017-03-14 10:57
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie 2017-01-27 08:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie 2017-01-09 15:26
dokument Zarządzenie nr 68/2016 - otwarty konkurs ofert na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do ośrodka Rehabilacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. 2016-12-16 12:08
dokument Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2016 roku. 2016-11-14 13:23
dokument Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S#. Zadanie 1: Droga ekspresowa S# na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+200 - 61+800 pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie. 2016-08-24 11:32
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+22 - 61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2016-07-15 07:50
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo 2016-06-28 12:02
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy 2016-06-28 12:00
dokument Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016 roku. 2016-05-18 11:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskio dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów 2016-03-25 09:49
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do prac projektowych w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów 2016-02-29 08:43
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o publicznym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu - Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter 2016-02-09 12:06
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o publicznym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu - Samochód ciężarowy marki Star 200 2016-01-18 12:37
dokument Informacja w sprawie obowiązku zgłaszania Wójtowi Gminy Przybiernów wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków 2015-11-20 11:37
dokument Zaproszenie do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej 2015-11-10 11:18
dokument Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonej do przejęcia na mienie Gminy Przybiernów - działka nr 133/1 obr. Babigoszcz będąca własnością Skarbu Państwa 2015-10-22 15:08
dokument Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów 2015-10-15 09:10
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. 2015-07-17 08:06
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo. 2015-07-17 08:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-03-06 07:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2015-02-24 10:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2015-02-23 13:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania 2015-02-03 14:58
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 29 stycznia 2015 roku. 2015-01-23 14:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2015-01-20 14:09
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku. 2014-12-15 11:04
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 26 września 2014 roku. 2014-09-19 14:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-07-04 14:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-06-06 08:57
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach i Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Przybiernowie. 2014-05-09 10:22
dokument Obwieszczenie o obwodach 2014-05-19 10:25
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Referent do spraw świadczeń rodzinnych". 2014-04-30 15:17
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku. 2013-12-18 15:30
dokument Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn. "OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W ROKU 2013 ORAZ PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LATACH 2014-2016". 2013-12-20 10:38
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie. 2013-11-06 15:31
dokument Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn. "OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W ROKU 2013 ORAZ PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LATACH 2013-2016". 2013-11-05 14:07
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-10-08 09:18
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie. 2013-10-07 12:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-09-27 13:36
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE: Gmina Przybiernów zaprasza do złożenia oferty na opracowanie graficzne i druk: ulotek, plakatów i ogłoszeń prasowych (zgodnie z załączoną specyfikacją). 2013-09-12 14:33
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gryficach 2021-02-01 12:18
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5 2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. znak AP 1.7820.167 12.2018.PM 2021-01-11 13:58
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 11 września 2020 r. 2020-09-28 12:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica". 2020-09-11 10:48
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.300.2019.2.MK o wyaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania 2020-09-03 12:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej GN-2.7570.309.2019.14.AP 2020-09-03 12:35
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.300.2019.MK 2020-06-15 15:06
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 10:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia zewnętrznego boiska oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej istniejącej wiaty na działce nr 129/1, położonej w obrębie geodezyjnym Łoźnica, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-06-27 12:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego w sprawie " Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 2 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" - dokument stracił ważność 2019-05-13 10:29
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn-Recław - dokument stracił ważność 2019-04-04 07:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 " Play" na terenie działki nr 71/1, obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów 2019-03-26 12:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/CP/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P$ " Play" na terenie działki nr 71/1, obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów 2019-03-26 12:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 71/1 obr. Babigoszcz, gm. Przybiernów. - dokument stracił ważność 2019-03-05 10:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie prowadzenia przez Regionalengo Dyrektora Ochrony Śrdowiska w Szczecinie ponownej oceny oddzaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:Budowie drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowejna odcinku Brzozowo - Miękowo" 2019-02-26 13:30
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-11-20 13:44
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. 2016-11-04 15:02
dokument Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca "Projekt robót geologicznychna opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa s# na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+220 - 61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie". 2016-08-24 11:27
dokument Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na mienie Gminy Przybiernów 2015-10-22 15:02
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. 2014-11-05 13:04
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2013-08-21 08:57
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 26 czerwca 2013 roku. 2013-06-10 15:23
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 22 maja 2013 roku. 2013-05-13 15:05
dokument Dnia 16 sierpnia 2013 roku (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny. 2013-08-14 12:49
dokument XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2013-02-15 11:17
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku. 2013-05-13 15:06
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych 2012-12-05 14:00
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2012-12-05 11:13
dokument Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2012-11-19 14:58
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 19 listopada 2012 roku. 2012-11-05 11:14
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 28 września 2012 roku. 2012-09-24 11:42
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz i Leszczno 2012-09-06 08:49
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2012 roku. 2012-08-29 11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o przystąpieniu do opracowania prognozy wpływu na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Przybiernów 2012-07-10 10:58
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2012-07-10 10:55
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 27 czerwca 2012 roku. 2012-06-20 15:36
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 maja 2012 roku. 2012-05-16 10:35
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 marca 2012 roku. 2012-05-16 10:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią łącznikową oraz dwiema rampami załadunkowymi dla samochodów ciężarowych, uzupełniającej potrzeby funkcjonalne zakładu, przewidzianej do realizacji na terenie istniejącego zakładu produkującego meble "POLITEKNIK" Sp. z o. o. 2012-03-23 08:47
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiew sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią łącznikową oraz z dwiema rampami załadunkowymi dla samochodów ciężarowych, uzupełniającej potrzeby funkcjonalne zakładu, przewidzianej do realizacji na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego mebli "POLITEKNIK" Sp. z o. o. 2012-02-23 13:00
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 28 lutego 2012 roku. 2012-02-22 13:39
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 27 stycznia 2012 roku. 2012-01-23 13:29
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku. 2011-12-12 15:57
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych 2011-12-12 08:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr 53/8, 61/2, 67/2, 68/2, 69, 70, 72/2, i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1 2011-11-03 08:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 2 oraz ich otoczenia 2011-08-02 08:40
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 3 sierpnia 2011 roku. 2011-07-27 13:18
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-05-30 08:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2011-05-27 08:11
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2011 roku. 2011-04-19 11:55
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 18 marca 2011 roku. 2011-03-17 15:34
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 14 lutego 2011 roku. 2011-02-03 16:05
dokument KOMUNIKAT WÓJTA GMINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna 2010-11-09 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia przepompowni ścieków PG z działki nr 287/42 na teren pasa drogowego działki drogowej nr 190 w obrębie ewidencyjnym Czarnogłowy. 2010-09-10 12:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie rozbudowy zakładu POLITEKNIK w Rokicie 2010-08-25 14:45
dokument 4 czerwca 2010 roku Urząd Gminy będzie nieczynny. 2010-05-27 13:55
dokument Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie rozbudowy zakładu POLITEKNIK w Rokicie. 2010-05-17 12:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych 2010-03-18 11:42
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 19 marca 2010 roku. 2010-03-08 13:01
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 12 lutego 2010 roku. 2010-02-02 10:51
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku. 2009-12-22 15:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkownaich 2009-12-11 12:58
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 25 listopada 2009 roku. 2009-11-19 11:26
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 października 2009 roku. 2009-11-19 11:07
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 28 września 2009 roku. 2009-09-22 13:20
dokument Zawiadomienie o Sesji Nadzwyczajnej w dniu 11 września 2009 roku. 2009-09-22 13:21
dokument Zapraszamy na Biesiadę Przybiernowską 2009-07-02 08:31
dokument Zawiadomienie o sesji w dniu 30 czerwca 2009 roku. 2009-09-22 13:22
dokument Wykaz osób którym Wójt udzielił ulgi w 2008 roku. 2009-06-08 15:28
dokument Zawiadomienie o sesji 2009-05-19 09:30
dokument Ogłoszenie o przyjmowaniu gruzu rozbiórkowego. 2009-05-12 15:27
dokument Zawiadomienie o sesji 2009-04-17 16:56
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. działki w obrębie Dzisna. 2009-04-10 12:32
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy obiektu na działce nr 689/5 przy ul. Bolesława Chrobrego. 2009-04-07 22:12
dokument Zapytanie o cenę na świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie gminy Przybiernów w roku 2009. 2009-03-27 11:48
dokument Zapytanie o cenę na świadczenie usług notarialnych dla gminy Przybiernów w roku 2009. 2009-03-27 11:36
dokument Zapytanie o cenę na świadczenie usług geodezyjnych na terenie gminy Przybiernów w roku 2009. 2009-03-27 11:17
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy fermy norek w miejscowości Leszczno. 2009-03-26 11:38
dokument Zawiadomienie o sesji 2009-03-26 10:27
dokument Zawiadomienie o sesji 2009-02-24 12:49