herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią łącznikową oraz dwiema rampami załadunkowymi dla samochodów ciężarowych, uzupełniającej potrzeby funkcjonalne zakładu, przewidzianej do realizacji na terenie istniejącego zakładu produkującego meble "POLITEKNIK" Sp. z o. o.