herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Mapa biuletynu

Ochrona danych osobowych
|___Klauzula informacyjna
Urząd Gminy Przybiernów
|___Podstawowe dane
|___Adresy i telefony
|___Dane do faktur
|___Nabór pracowników
Organa, struktura, jednostki
|___Struktura organizacyjna
|___Wójt gminy
|___Rada gminy, komisje
|___Zadania i kompetencje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Na koniec i na początek kadencji
            |___Oświadczenia Wójta
            |___Oświadczenia Radnych
                  |___Na początek I kadencji
                  |___Na koniec VII kadencji
                  |___Na początek VII kadencji
                  |___Na koniec VI kadencji
                  |___Na początek VI kadencji
                  |___Na koniec V kadencji
      |___2018
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2017
            |___Oświadczenia radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2016
            |___Oświadczenia radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2015
            |___Oświadczenia radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2014
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia radnych
      |___2013
            |___Oświadczenia radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2012
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia radnych
      |___2011
            |___Oświadczenia radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2010
            |___Oświadczenia Radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2009
            |___Oświadczenia Radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2008
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia Radnych
      |___2007
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia Radnych
|___Jednostki organizacyjne
|___Sołectwa
|___Stowarzyszenia i Związki
Rada gminy i komisje rady
|___Radni
|___Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
|___Transmisja sesji "na żywo" i transmisje archiwalne
|___Dokumenty z sesji
      |___III sesja
            |___Uchwały
      |___II sesja
      |___I sesja
|___Interpelacja i zapytania
|___Komisje
|___Protokoły komisji
Prawo lokalne
|___Statut i regulamin
|___Uchwały i protokoły
      |___Protokoły
      |___Uchwały 2019
      |___Uchwały 2018
      |___Uchwały 2017
      |___Uchwały 2016
      |___Uchwały 2015
      |___Uchwały 2014
      |___Uchwały 2013
      |___Uchwały 2012
      |___Uchwały 2011
      |___Uchwały 2010
      |___Uchwały 2009
      |___Uchwały 2008
|___Podatki i opłaty
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
            |___Łączne zobowiązanie pieniężne
            |___Podatek leśny
            |___Podatek rolny
            |___Podatek od środków transportowych
            |___Podatek od nieruchomości
      |___2010
            |___Uchwały podatkowe i w sprawie wzorów formularzy
            |___Deklaracje podatkowe
|___Zarządzenia wójta
      |___Zarządzenia 2019
      |___Zarządzenia 2018
      |___Zarządzenia 2017
      |___Zarządzenia 2016
      |___Zarządzenia 2015
      |___Zarządzenia 2014
      |___Zarządzenia 2012
      |___Zarządzenia 2013
            |___Zarządzenie nr 93/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Przybiernów obręb 3, działka nr 315/2.
|___Budżet
      |___Budżet 2019
      |___Budżet 2018
      |___Budżet 2017
      |___Budżet 2016
      |___Budżet 2015
      |___Budżet 2014
      |___Budżet 2013
      |___Budżet 2012
      |___Budżet 2011
      |___Budżet 2010
      |___Budżet 2009
      |___Budżet 2008
|___Wieloletnia Prognoza Finansowa
      |___WPF 2019
      |___WPF 2018
      |___WPF 2017
      |___WPF 2016
      |___WPF 2015
      |___WPF 2014
      |___WPF 2013
      |___WPF 2012
      |___WPF 2011
Informacje
|___Ogłoszenia i obwieszczenia
|___Umorzenia, odroczenia, raty podatku rolnego
|___Zamówienia publiczne
|___Przetargi i konkursy
      |___ROK 2019
      |___ROK 2018
      |___ROK 2017
      |___ROK 2016
      |___ROK 2015
      |___Rok 2014
      |___ROK 2013
      |___ROK 2012
      |___ROK 2011
      |___ROK 2010
      |___Rok 2009
|___Strategia rozwoju i rewitalizacja
|___Zagospodarowanie przestrzenne
|___Informacje o środowisku
      |___Obwieszczenia
      |___Decyzje
      |___Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Sprawy obywatelskie
|___Zaświadczenia - rolnictwo
|___Petycje i wnioski
|___Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
|___Lokalne
      |___Wybory samorządowe 2018
      |___Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
      |___Wybory samorządowe 2014
      |___Samorządowe uzupełniające 2011
      |___Samorządowe 2010
|___Ogólnokrajowe
      |___Do Parlamentu RP 2015
      |___Referendum 6 września 2015
      |___Wybory Prezydenta RP 2015
      |___Do Parlamentu RP 2014
      |___Do Parlamentu RP 2011
      |___Wybory Prezydenta RP 2010
      |___Do Parlamentu Europejskego 2009
Informacje pozostałe
|___Rejestry i ewidencje
|___Lobbing
|___Informacje nieudostępnione
|___Ponowne wykorzystanie informacji