herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Mapa biuletynu

Urząd Gminy Przybiernów
|___Podstawowe dane
|___Adresy i telefony
|___Dane do faktur
Organa, struktura, jednostki
|___Struktura organizacyjna
|___Wójt Gminy
|___Rada Gminy, komisje
|___Zadania i kompetencje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___2015
            |___Oświadczenia radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2014
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia radnych
      |___2013
            |___Oświadczenia radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2012
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia radnych
      |___2011
            |___Oświadczenia radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2010
            |___Oświadczenia Radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2009
            |___Oświadczenia Radnych
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
      |___2008
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia Radnych
      |___2007
            |___Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia Radnych
      |___Na koniec i na początek kadencji
            |___Oświadczenia Wójta
            |___Oświadczenia Radnych
                  |___Na początek VII kadencji
                  |___Na koniec VI kadencji
                  |___Na początek VI kadencji
                  |___Na koniec V kadencji
|___Jednostki organizacyjne
|___Sołectwa
|___Stowarzyszenia i Związki
Prawo lokalne
|___Statut i regulamin
|___Uchwały, protokoły
      |___Uchwały 2017
      |___Uchwały 2016
      |___Uchwały 2015
      |___Uchwały 2014
      |___Uchwały 2013
      |___Uchwały 2012
      |___Uchwały 2011
      |___Uchwały 2010
      |___Uchwały 2009
      |___Uchwały 2008
      |___Protokoły
|___Podatki i opłaty
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
            |___Łączne zobowiązanie pieniężne
            |___Podatek leśny
            |___Podatek rolny
            |___Podatek od środków transportowych
            |___Podatek od nieruchomości
      |___2010
            |___Uchwały podatkowe i w sprawie wzorów formularzy
            |___Deklaracje podatkowe
|___Zarządzenia Wójta
      |___Zarządzenia 2017
      |___Zarządzenia 2016
      |___Zarządzenia 2015
      |___Zarządzenia 2014
      |___Zarządzenia 2012
      |___Zarządzenia 2013
            |___Zarządzenie nr 93/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Przybiernów obręb 3, działka nr 315/2.
|___Strategia rozwoju
Informacje
|___Ogłoszenia i obwieszczenia
|___Wybory
      |___WYBORY PARLAMENTARNE 2015
      |___Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015
      |___WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 - 2019
      |___Wybory Prezydenta RP 2015
      |___Wybory samorządowe 2014
      |___Wybory parlamentarne 2014
      |___Wybory parlamentarne 2011
      |___Wybory samorządowe uzupełniające 2011
      |___Wybory samorządowe 2010
      |___Wybory Prezydenta RP 2010
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
|___Zamówienia publiczne
|___Przetargi i konkursy
      |___ROK 2017
      |___ROK 2016
      |___ROK 2015
      |___Rok 2014
      |___ROK 2013
      |___ROK 2012
      |___ROK 2011
      |___ROK 2010
      |___Rok 2009
|___Budżet
      |___Budżet 2017
      |___Budżet 2016
      |___Budżet 2015
      |___Budżet 2014
      |___Budżet 2013
      |___Budżet 2012
      |___Budżet 2011
      |___Budżet 2010
      |___Budżet 2009
      |___Budżet 2008
|___Wieloletnia Prognoza Finansowa
      |___WPF 2017
      |___WPF 2016
      |___WPF 2015
      |___WPF 2014
      |___WPF 2013
      |___WPF 2012
      |___WPF 2011
|___Petycje
|___Lobbing
|___Konsultacje społeczne
|___Zagospodarowanie przestrzenne
|___Zaświadczenia - rolnictwo
|___Informacje o środowisku
      |___Obwieszczenia
      |___Decyzje
      |___Utrzymanie czystości i porządku w gminie
|___Nabór pracowników
|___Rejestry i ewidencje
|___Informacje nieudostępnione
|___Ponowne wykorzystanie informacji