Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 106/14 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2015-04-20 11:05
dokument Zarządzenie nr 105/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2015-04-20 11:02
dokument Zarządzenie nr 104/14 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu ciążarowego Star 200. 2015-04-20 10:59
dokument Zarządzenie nr 103/14 w sprawie wykorzystania samochodu ciężarowego Star 200. 2015-04-20 11:00
dokument Zarządzenie nr 102/14 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 2015-04-20 10:56
dokument Zarządzenie nr 101/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2015-04-20 10:53
dokument Zarządzenie nr 100/14 w sprawie budżetu na 2014 rok. 2015-04-20 10:51
dokument Zarządzenie nr 99/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej i obiektu małej infrastruktury turystycznej w Dziśnie". 2015-04-20 10:49
dokument Zarządzenie Nr 98/14 w sprawie powołania Komisji rostrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Zakup mobilnego placu zabaw wraz z 4 namiotami i 12 zestawami ławostołów na potrzeby wszystkich sołectw i stowarzyszń w gminie Przybiernów". 2015-04-20 10:50
dokument Zarządzenie Nr 97/14 w sprawie powołania Komisji rostrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Remont połączony z modernizacją wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia w Bibliotece Publicznej w Przybiernowie". 2015-04-20 10:04
dokument Zarządzenie nr 96/14 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Zakładowej 3/21. 2015-04-20 09:22
dokument Zarządzenie nr 95/14 w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 84/14 Wójta Gminy w Przybiernowie z dnia 27 października 2014 roku. 2015-04-20 10:17
dokument Zarządzenie nr 94/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2015-04-20 09:16
dokument Zarządzenie nr 93/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunaalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów". 2015-04-20 10:05
dokument Zarządzenie nr 92/14 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. 2015-04-20 09:05
dokument Zarządzenie nr 91/14 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych zlecanych przez Wójta Gminy Przybiernów podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 2015-04-20 10:19
dokument Zarządzenie nr 90/14 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Łoźnica 25/3, 72-122 Łoźnica. 2015-04-20 08:51
dokument Zarządzenie nr 89/14 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Budzieszewice 8, 72-122 Łoźnica. 2015-04-20 10:20
dokument Zarządzenie nr 88/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2015-04-20 08:41
dokument Zarządzenie nr 87/14 w sprawie przyjęcia procedury zlecania zadań publicznych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 2015-04-20 10:21
dokument Zarządzenie nr 86/14 w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Przybiernów. 2015-04-16 14:55
dokument Zarządzenie nr 85/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Zakup 18-miejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich". 2015-04-16 14:52
dokument Zarządzenie nr 84/14 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 2015-04-16 14:48
dokument Zarządzenie nr 83/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert na zadanie pn. "Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzozowie". 2015-04-20 10:38
dokument Zarządzenie nr 82/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udopstępnianie z gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Przybiernów. 2015-04-16 14:44
dokument Zarządzenie nr 81/14 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2015-04-16 14:41
dokument Zarządzenie nr 79/14 w sprawie uchylenia w całości zarządzenia nr 71/14 Wójta Gminy w Przybiernowie z dnia 29 września 2014 r.a 2015-04-16 14:36
dokument Zarządzenie nr 78/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Zakup 18-miejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich". 2015-04-20 10:37
dokument Zarządzenie nr 77/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Remont szatni Klubu Sportowego ORZEŁ w Łoźnicy". 2015-04-20 10:40
dokument Zarządzenie nr 75/14 w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 - "Wyprawka szkolna". 2015-04-20 10:41
dokument Zarządzenie nr 74/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2015-04-16 14:24
dokument Zarządzenie nr 73/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2015-04-16 14:22
dokument Zarządzenie nr 72/14 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2015-04-20 10:41
dokument Zarządzenie nr 71/14 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2015-04-16 14:18
dokument Zarządzenie nr 70/14 w sprawie powołania Komisji rostrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych". 2015-04-20 10:43
dokument Zarządzenie nr 68/14 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok. 2015-04-16 13:59
dokument Zarządzenie nr 67/14 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 2014-11-24 10:37
dokument Zarządzenie nr 66/14 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2014-11-24 10:35
dokument Zarządzenie nr 65/14 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015. 2014-11-24 10:32
dokument Zarządzenie nr 64/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2014-11-24 10:21
dokument Zarządzenie nr 63/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-11-24 10:19
dokument Zarządzenie nr 62/14 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2014 rok. 2014-11-24 10:17
dokument Zarządzenie nr 61/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn."Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybiernowie". 2014-11-24 10:13
dokument Zarządzenie nr 60/14 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 2014-11-24 09:36
dokument Zarządzenie nr 59/14 w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 - "Wyprawka szkolna". 2014-11-24 09:33
dokument Zarzadzenie nr 58/14 w sprawie przeznaczenia nieruchomosci gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów. 2014-11-21 15:13
dokument Zarządzenie nr 57/14 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2014-11-21 15:08
dokument Zarządzenie nr 56/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-11-21 15:10
dokument Zarządzenie nr 55/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2014-11-24 10:42
dokument Zarządzenie nr 54/14 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Rokita 11 a, 72-110 Przybiernów. 2014-11-24 10:42
dokument Zarządzenie nr 53/14 w sprawie powołania komisji egraminacyjnych. 2014-11-21 14:51
dokument Zarządzenie nr 52/14 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-11-21 14:50
dokument Zarządzenie nr 51/14 w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2014/2015 - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. 2014-11-21 14:48
dokument Zarządzenie nr 50/14 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego i bezprzetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiacej własność Gminy Przybiernów. 2014-11-21 14:37
dokument Zarządzenie nr 49/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-11-21 14:31
dokument Zarzadzenie nr 47/14 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2014-11-21 14:28
dokument Zarządzenie nr 46/14 w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majatkowych, dokumentacji dotyczacej organizacji Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Przybiernowie i ustalenia procedury przekazywania. 2014-11-21 14:26
dokument Zarządzenie nr 43/14 w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny. 2014-11-21 13:15
dokument Zarządzenie nr 42/14 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Przybiernowie. 2014-06-23 11:00
dokument Zarządzenie nr 41/14 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2014-06-23 10:57
dokument Zarządzenie nr 40/14 w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów szkół. 2014-06-23 10:54
dokument Zarządzenie nr 39a/14 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Moracz. 2014-11-21 13:12
dokument Zarządzenie nr 39/14 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 2014-11-21 13:09
dokument Zarządzenie nr 38/14 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-11-21 14:14
dokument Zarządzenie nr 37/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-11-21 14:14
dokument Zarządzenie nr 36/14 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 2014-11-21 14:12
dokument Zarządzenie nr 35/14 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 2014-06-13 14:08
dokument Zarządzenie nr 34/14 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w zwiazku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielegnacyjnego. 2014-06-13 12:08
dokument Zarządzenie nr 33/14 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół. 2014-05-21 14:52
dokument Zarządzenie nr 31/14 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 2014-06-13 11:39
dokument Zarządzenie nr 30/14 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości. 2014-06-13 14:07
dokument Zarządzenie nr 29/14 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przybiernowie. 2014-06-13 11:38
dokument Zarządzenie nr 28/14 w sprawie powołania Komisji rostrzygającej wybór ofert na "Zakup dodatkowego wyposazenia komputerowego, interaktywnego oraz multimedialnego dla Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w Budzieszewicach. 2014-06-13 11:37
dokument Zarządzenie nr 27/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert na "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miodowice w Gminie Przybiernów". 2014-06-13 14:05
dokument Zarządzenie nr 26/14 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-06-13 11:34
dokument Zarządzenie nr 25/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert na "Budowę wiat rekreacyjnych z wyposazeniem w stoły, ławki, paleniska przeznaczonych do uzytku publicznego w miejscowości Babigoszcz, Włodzisław, Dzieszkowo, Łoźnica, Przybiernów w gminie Przybiernów". 2014-06-13 11:32
dokument Zarządzenie nr 24/14 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. 2014-05-09 15:04
dokument Zarządzenie nr 23/14 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora "Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej" w Przybiernowie. 2014-06-13 14:02
dokument Zarządzenie nr 22/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach i Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Noblistów Polskich w Przybiernowie. 2014-05-09 15:04
dokument Zarządzenie nr 21a/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-06-13 14:00
dokument Zarządzenie nr 21/14 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów. 2014-06-13 11:01
dokument Zarządzenie nr 20/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 2014-06-13 13:58
dokument Zarządzenie nr 19/14 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Miodowice 21, 72--10 Przybiernów dla osoby poszkodowanej przez pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Świętoszewko 5, 72-122 Łoźnica. 2014-06-13 13:55
dokument Zarządzenie nr 18/14 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 2014-06-13 10:41
dokument Zarządzenie nr 17/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-06-13 10:39
dokument Zarządzenie nr 16/14 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok. 2014-06-13 13:51
dokument Zarządzenie nr 15/14 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2014-06-13 13:49
dokument Zarzadzenie nr 14/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 2014-06-13 10:32
dokument Zarzadzenie nr 13/14 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2014-06-13 10:31
dokument Zarządzenie Nr 12/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert na zadanie pn. "Zakup stołów, krzeseł ławostołów do świetlicy w Kartlewie". 2014-06-13 10:29
dokument Zarządzenie nr 11/14 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów. 2014-06-13 13:47
dokument Zarządzenie nr 10/14 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Fabrycznej 24/6 do adaptacji na cele mieszkalne. 2014-06-13 13:44
dokument Zarządzenie nr 8/14 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów. 2014-06-13 10:22
dokument Zarzadzenie nr 7/14 w sprawie zmian w budzecie gminy za 2014 rok. 2014-06-13 14:12
dokument Zarządzenie nr 6/14 w sprawie zmiany budzetu na 2014 rok. 2014-06-13 14:13
dokument Zarządzenie nr 5a/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-06-13 10:13
dokument Zarzadzenie nr 5/14 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetarhgu nieograniczonym na zadanie pn."Remont świetlicy wiejskiej w miejscowosci Moracz w Gminie Przybiernów". 2014-06-13 10:12
dokument Zarządzenie nr 4/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2014-06-13 10:10
dokument Zarządzenie nr 3/14 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przybiernowie. 2014-06-13 10:07
dokument Zarządzenie nr 2/14 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2014 rok. 2014-06-13 10:05
dokument Zarządzenie nr 1/14 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2014 rok. 2014-06-13 10:03
dokument 2014-07-28 14:16