Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 89/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do OREW w Przybiernowie. 2013-12-16 14:10
dokument Zarządzenie nr 96/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miodowice w Gminie Przybiernów". 2014-06-13 09:55
dokument Zarzadzenie nr 95/13 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do OREW w Przybiernowie. 2014-06-11 14:13
dokument Zarządzenie nr 94/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Rokita. 2014-06-11 14:11
katalog Zarządzenie nr 93/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Przybiernów obręb 3, działka nr 315/2. - KATALOG -
dokument Zarządzenie nr 92/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Budowa wielofynkcyjnego boiska sportowego w Czarnogłowach". 2014-06-11 14:06
dokument Zarządzenie nr 91/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzieszkowo". 2014-06-11 14:04
dokument Zarządzenie nr 90/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzystnowo". 2014-06-11 14:01
dokument Zarządzenie nr 88/13 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Przybiernów. 2014-06-11 13:58
dokument Zarządzenie nr 87/13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. 2014-06-11 13:49
dokument Zarządzenie nr 86/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2014-06-11 13:40
dokument Zarządzenie nr 83/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w następujących kwestiach: 1. Świadczenia usług geodezyjnych na terenie gminy Przybiernów w roku 2014, 2. Świadczenia usług wyceny nieruchomości na terenie gminy Przybiernów w roku 2014. 2014-01-22 14:29
dokument Zarządzenie nr 82/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadania pn. " Wykonanie projektów wiat rekreacyjnych wraz z małą architekturą w miejscowościach: Przybiernów, Łoźnica, Babigoszcz, Dzieszkowo, Włodzisław". 2014-01-22 14:25
dokument Zarządzenie nr 80/13 w sprawie budżetu na 2013 rok. 2014-01-22 14:18
dokument Zarządzenie nr 79/13 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert na wycinkę drzew z działek stanowiących mienie gminy Przybiernów. 2014-01-22 14:17
dokument Zarządzenie nr 78/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2014-01-22 14:06
dokument Zarządzenie nr 77/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2014-01-22 14:05
dokument Zarządzenie nr 76/13 w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Przybiernów w ramach projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów" dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro. 2014-01-22 14:03
dokument Zarządzenie nr 75/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2014-01-22 14:00
dokument Zarządzenie nr 74/13 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert na remont dachu w budynku mienia gminy w miejscowości Dzisna 6/2, 72-122 Łoźnica. 2014-01-22 13:58
dokument Zarządzenie nr 73/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Adaptacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie". 2014-01-22 13:55
dokument Zarządzenie nr 72/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2014-01-22 13:52
dokument Zarządzenie nr 71/13 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej i ustalenia cen, wydzierżawienia nieruchomości gminnych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Przybiernów. 2014-01-22 13:51
dokument Zarządzenie nr 70/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2014-01-22 13:47
dokument Zarządzenie nr 69/13 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2014-01-22 13:46
dokument Zarządzenie nr 69/13 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2014-01-22 13:45
dokument Zarządzenie nr 68/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2014-01-17 15:06
dokument Zarządzenie nr 67/13 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości. 2014-01-17 15:04
dokument Zarządzenie nr 66/13 w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014 - " Wyprawka szkolna". 2014-01-17 15:03
dokument Zarządzenie nr 65/13 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Przybiernów. 2014-01-17 15:01
dokument Zarządzenie nr 64/13 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości. 2014-01-17 14:59
dokument Zarządzenie nr 63/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2014-01-17 14:58
dokument Zarządzenie nr 62/13 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2014. 2014-01-17 14:56
dokument Zarządzenie nr 61/13 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 2014-01-17 14:54
dokument Zarzadzenie nr 60/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Przybiernów". 2014-01-17 14:49
dokument Zarządzenie nr 59/13 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Gminy Przybiernów. 2014-01-17 14:47
dokument Zarządzenie nr 58/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na :" Częściowy zakup wyposażenia dla GOK w Przybiernowie". 2014-01-17 14:44
dokument Zarządzenie nr 57/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2014-01-17 14:31
dokument Zarządzenie nr 56/13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie. 2014-01-17 14:30
dokument Zarządzenie nr 55/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2014-01-17 14:27
dokument Zarządzenie nr 54/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2014-01-17 14:26
dokument Zarządzenie nr 54/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2014-01-17 14:25
dokument Zarządzenie nr 53/13 w sprawie określenia terminu składania oraz wzorów wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014 - "Wyprawka szkolna". 2014-01-17 14:24
dokument Zarządzenie nr 52/13 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przybiernów. 2014-01-17 13:56
dokument Zarządzenie nr 51/13 w sprawie zmian w budżecie gminy. 2014-01-15 15:06
dokument Zarządzenie nr 48/13 w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2013/2014 - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. 2014-01-15 15:02
dokument Zarządzenie nr 47/13 w sprawie komisji rozstrzygającej wybór ofert na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabierzewo w gminie Przybiernów. 2014-01-15 14:59
dokument Zarządzenie nr 46/13 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Budzieszewice. 2014-01-15 14:57
dokument Zarządzenie nr 45/13 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Brzozowo, gm. Przybiernów. 2014-01-15 14:55
dokument Zarządzenie nr 44/13 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Moracz, gm. Przybiernów. 2014-01-15 14:51
dokument Zarządzenie nr 43/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych. 2014-01-15 14:49
dokument Zarządzenie nr 42/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2014-01-15 14:48
dokument Zarządzenie nr 41/13 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2014-01-15 14:45
dokument Zarządzenie nr 40/13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2014-01-15 14:42
dokument Zarządzenie nr 39/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 372/37 w obrębie ewidencyjnym Przybiernów - 3". 2013-12-16 14:39
dokument Zarządzenie nr 38/13 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 rok. 2013-12-16 14:36
dokument Zarządzenie nr 37/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2014-01-15 14:36
dokument Zarządzenie nr 36/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-12-11 14:18
dokument Zatrządzenie nr 35/13 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Przybiernowie oraz powołanie komisji skontrowej. 2013-12-11 14:17
dokument Zarządzenie Nr 34/13 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2013-12-11 14:14
dokument Zarządzenie nr 33/13 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej. 2013-12-11 14:12
dokument Zarządzenie nr 32/13 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Łoźnica 37/1, 72-122 Łoźnica dla osoby poszkodowanej przez pożar budynku w miejscowości Łoźnica 31, 72-122 Łoźnica. 2013-12-11 14:10
dokument Zarządzenie nr 31/13 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mkieszkalnego położonego w miejscowości Świętoszewko 11/2, 72-122 Łoźnica. 2013-12-11 14:07
dokument Zarządzenie nr 30/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-12-11 14:05
dokument Zarządzenie nr 29/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2013-12-11 14:04
dokument zarządzenie nr 28/13 w sprawie powołania komisji rozstrzygajacej wybór ofert na remont dachu w budynku mienia gminy w miejscowości Dzisna 6/2, 72-122 Łoźnica. 2013-12-11 14:02
dokument Zarządzenie nr 27/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na " Remont dachu na budynku mieszkalnym stanowiącym mienie gminy". 2013-12-04 14:29
dokument Zarządzenie nr 26/13 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Miodowice 21, 72-110 Przybiernów dla osoby poszkodowanej przez pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Świętoszewko 5, 72-122 Łoźnica. 2013-12-04 14:27
dokument Zarządzenie nr 25/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającejwybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów". 2013-12-04 14:24
dokument Zarządzenie nr 23/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2013-12-04 14:21
dokument Zarządzenie nr 22/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-12-04 14:30
dokument Zarządzenie nr 21/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-12-04 14:19
dokument Zarządzenie nr 20/13 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2013-12-04 14:16
dokument Zarządzenie nr 19/13 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok. 2013-12-04 14:15
dokument Zarządzenie nr 18/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gminnych. 2013-12-04 14:14
dokument Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. 2013-12-04 14:12
dokument Zarządzenie nr 16/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Miodowice, gm. Przybiernów ( do kwoty 14.000 euro). 2013-12-04 14:10
dokument Zarządzenie nr 15/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zabierzewo, gm. Przybiernów ( do kwoty 14.000 euro). 2013-12-04 13:58
dokument Zarządzenie nr 14a/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-12-04 13:54
dokument Zarządzenie nr 14/13 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 rok. 2013-12-04 13:53
dokument Zarządzenie nr 13/13 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów. 2013-12-04 13:52
dokument Zarządzenie nr 12/13 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2013-12-04 13:39
dokument Zarządzenie nr 11/13 w sprawie powołania komisji rozstrzygajacej wybór ofert na remont dachu w budynku mienia gminy w miejscowości Dzisna 6/2, 72-122 Łoźnica. 2013-12-04 13:38
dokument Zarządzenie nr 10/13 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Gminy Przybiernów. 2013-12-04 13:50
dokument Zarządzenie nr 9/13 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przybiernowie. 2013-12-04 13:49
dokument Zarządzenie nr 8/13 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości oraz w drodze bezprzetargowej na rzecz wieloletnich najemców stanowiacej własność Gminy Przybiernów 2013-12-04 13:32
dokument Zarządzenie nr 7/13 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Remont dachu Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w Budzieszewicach". 2013-12-04 14:30
dokument Zarządzenie nr 6/13 w sprawie zmiany budzetu na 2013 rok. 2013-12-04 13:48
dokument Zarządzenie nr 5/13 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarzadczej na 2013 r. 2013-12-04 10:49
dokument Zarządzenie nr 4/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości swiadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2013-12-04 13:45
dokument Zarządzenie nr 3/13 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2013 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2013-12-04 13:42
dokument Zarządzenie nr 2/13 w sprawie zmian do instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych z dnia 30.06.2003r. 2013-12-04 10:32
dokument Zarządzenia nr 1/13 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu Gminy Przybiernów na 2013 rok. 2013-12-04 10:25