Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-09-30 12:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwraunkowaniach dla realizacj inwestycji polegjącej na: Budowie Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii I docelowo kategorii II "Przybiernów Wschód" i "Przybiernów Zachód" 2020-09-07 15:11
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 maja 2020 r. 2020-06-04 13:41
dokument Decyzja, powiadomiene oraz zawiadominie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws. Rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica. 2020-03-13 13:16
dokument Powiadomienie Stron przed wydaniem decyzji dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-02-14 08:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla relaizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu punktu skupu złomu w miejscowości Przybiernów przy ul. Golczewskiej 7G, działka ewidencyjna nr 372/43 (obręb geodezyjny Przybiernów 3). 2019-09-20 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkwoaniach dla inwestycji polegającej na uruchomieniu punktu skupu złomu w miejscowości Przybiernów przy ul. Golczewskiej 7G, działka ewidencyjna nr 372/43 (obręb geodezyjny Przybiernów 3). 2019-08-19 13:45
dokument Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin pozwolenia wodnoprawnych na wykoananie urządzenia wodnego - ujęcia wody na potrzeby projektowanego MOP w Przybiernowie 2019-01-15 15:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych dokumentu pn "Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Przybiernów" 2018-11-13 13:45
dokument Informacj dla storn postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na: Budowie Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii I docelowo kategorii II Przybiernów Wschód i Przybiernów Zachód, położonej w obrębie geodezyjnym Przybiernów 1, gm. Przybiernów. 2018-10-03 11:22
dokument Obwieszczenie informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach dla realizacji inwestycji na działce nr 372/43 obr. Przybiernów 3 2018-07-04 09:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa 2018-03-29 14:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydaniu postanowienia prostującego oczywiste omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych Windpark Derkacz a dnia 22.12.2014r. 2016-03-02 11:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowania w sprawie budowy elektrowni wiatrowych Windpark Derkacz o wydaniu postanowienia prostującego oczywiste omyłki w decyzji z dnia 22 grudnia 2014 r. 2015-12-18 14:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o śwodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania fermy norek zwiększenie obsady z 287,5 DJP do 469,5 DJP na terenie działek nr 3/12 i 3/43 obr. Leszczno, gm. Przybiernów z dnia 7.09.2015 r. 2015-12-17 15:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach dla inwestycji olegającej na Budowie instalacji fotowoltaicznej "Derkacz" na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obr. Moracz 2015-10-02 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybienrów w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania fermy norek w m. Leszczno gm. Przybiernów na terenie działek nr 3/12 i 3/43 obr. Leszczno, gm. Przybiernów 2015-09-22 08:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na: "Zmianie sposobu użytkowania fermy norek-zwiększenie obsady z 287,5 DJP do 469,5 DJP na terenie działek nr 3/12 i 3/43 w obrębie Leszczno, gm. Przybiernów 2015-06-24 14:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Windpark Derkacz w obrębach Moracz i Rokita 2014-12-22 15:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie poinformawania stron w postępowaniu administracyjnym o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Windpark Derkacz w obrębach Moracz i Rokita 2014-12-22 15:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na zmienie sposobu użtkowania fermy norek w miejscowości Leszczno, gm. Przybiernów 2014-12-12 13:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony postępowania administracyjnego dotyczącego budowy farmy wiatrowej realizowanej na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obr. Moracz i 21/2, 21/4, 26/5 obręb Rokita o zakończniu postępowania 2014-11-25 14:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 11 sierpnia 2014 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania fermy norek w miejscowości Leszczno, gm. Przybiernów 2014-08-12 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się społeczeństwa z uzupełnionym raportem oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej realizowanej na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obr. Moracz i 21/2, 21/4, 26/5, 26/6 obr. Rokita gm. Przybiernów 2014-06-12 12:08
dokument Obiweszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie poinformowania stron postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z uzupełnionym raportem oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej realizowanej na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obr. Moracz i 21/2, 21/4, 26/5, 26/6 obr. Rokita, gm. Przybiernów. 2014-06-12 11:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów podające do pulbicznej wiadomiści informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej Derkacz na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obr. Moracz 2013-11-04 08:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów podające do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej Derkacz na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obręb Moracz. 2016-03-02 11:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie poinformowania stron postępowania, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie budowie farmy wiatrowej realizowanej na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obr. Moracz i 21/2, 21/4, 26/5, 26/6 obręb Rokita, gmina Przybiernów 2013-01-17 12:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie budowie farmy wiatrowej realizowanej na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obr. Moracz i 21/2, 21/4, 26/5, 26/6 obręb Rokita, gmina Przybiernów 2013-01-17 12:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie fermy norek o obsadzie 39 DJP na terenie działek nr 80/5 i 80/9 w obrębie Dzieszkowo w gminie Przybiernów 2013-01-15 10:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie poinformowania stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Wysoka Kamieńska 2012-10-08 14:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie poinformowaniu społeczeństa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Wysoka Kamieńska 2012-10-08 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie poinformowania stron w postępowaniu o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Wysoka Kamieńska 2012-09-20 14:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie poinfomowania stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegajacej na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszacego gazu ziemnego ze złoza Wysoka Kamienska. 2012-06-04 11:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie poinfomowania społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegajacej na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszacego gazu ziemnego ze złoza Wysoka Kamienska. 2012-06-04 11:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administacyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie fermy norek w miejscowości Leszczno na działce nr 3/36, gm. Przybiernów 2012-03-27 14:41
dokument Obiweszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 12 marca 2012 w sprawie prowadzenia postępowaina środowiskowego dla inwestycji polegającej na budowie centrum rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo dla docelowo 250 dzieci wraz z ich opiekunami rehabilitowanych stacjonarnie oraz budowie rodzinnych domów dziecka, rodzinnego pogotowia opiekuńczego, rodzinnych domów seniora, hotelu w Brzozowie na działkach nr 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, gmina Przybiernów. 2012-03-12 14:42
dokument Podanie do pubicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaiu administacyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni wiatrowych w obrębach Moracz i Czarnogłowy 2011-12-22 14:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 18 listopada 2010 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego "Miodowice", na działce nr 141/7 obręb Miodowice, gm. Przybiernów 2011-01-31 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiksowych uwarunkowanich dla rozbudowy zakładu POLITEKNIK Sp. z o.o. w Rokicie 2011-01-31 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu POLITEKNIK w Rokicie 2011-01-31 14:49
dokument Obiweszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 2 sierpnia 2010 w sprawie wydania postanowienia dla firmy POLITEKNIK w ROKICIE - postępowanie środowiskowe, inforamcja dla stron postępowania 2011-01-31 14:49
dokument Obiweszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 27 lipca 2010 w sprawie prowadzenia postępowaina środowiskowego dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego z terenu działki nr 141/7 obr. Miodowice - firma Z.P. sp. z o.o. 2011-01-31 14:49