Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla relaizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu punktu skupu złomu w miejscowości Przybiernów przy ul. Golczewskiej 7G, działka ewidencyjna nr 372/43 (obręb geodezyjny Przybiernów 3).

Przybiernów, 20 września 2019 r.

 

OŚ.6220.2.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

 

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),, Wójt Gminy Przybiernów podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na: uruchomieniu punktu skupu złomu w miejscowości Przybiernów przy ul. Golczewskiej 7G, działka ewidencyjna nr 372/43 (obręb geodezyjny Przybiernów 3).

 

Inwestor: Bartłomiej Igras Handel i Usługi „BIKS”, ul. Lipowa 11, 72-110 Przybiernów.

 

Treść decyzji dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów pok. 111 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie pok. 111 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przybiernów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przybiernowie i w miejscu planowanej inwestycji.

W terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości społeczeństwo ma możliwość zapoznania z się z treścią decyzji.

W ww. terminie społeczeństwu przysługuje również możliwość składania wniosków i uwag w pokoju nr 111, Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów w czasie pracy Urzędu, tel. 91 46 67 542.

 

Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przybiernów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przybiernowie i w miejscu planowanej inwestycji w dniu 20 września 2019 r.

 

                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                   Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 20-09-2019 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Chojnacki 20-09-2019 13:05