Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkwoaniach dla inwestycji polegającej na uruchomieniu punktu skupu złomu w miejscowości Przybiernów przy ul. Golczewskiej 7G, działka ewidencyjna nr 372/43 (obręb geodezyjny Przybiernów 3).

Przybiernów, 19 sierpnia 2019 r.

 

 

OŚ.6220.2.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Przybiernów podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:uruchomieniu punktu skupu złomu w miejscowości Przybiernów przy ul. Golczewskiej 7G, działka ewidencyjna nr 372/43 (obręb geodezyjny Przybiernów 3).

Raport oddziaływania na środowisko złożono w Urzędzie Gminy w Przybiernowie w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Przybiernów jest organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a zwłaszcza uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 19 sierpnia 2019 r., do dnia 19 września 2019 r.

Dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów pok. 111 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie pok. 111 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przybiernów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przybiernowie i w miejscu planowanej inwestycji.

Inwestor: Bartłomiej Igras Handel i Usługi „BIKS”, ul. Lipowa 11, 72-110 Przybiernów.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                            Lilia Ławicka

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 19-08-2019 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2019 13:45