Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 66/19 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów. 2019-09-18 13:38
Zarządzenie nr 65/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy. 2019-09-18 13:41
Zarządzenie nr 63/19 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2020. 2019-09-17 09:13
Zarządzenie nr 62/19 w sprawie powołania komisji o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro. 2019-09-17 09:12
Zarządzenie nr 61/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Lipowej w Czarnogłowach". 2019-09-17 09:11
Zarządzenie nr 60a/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-17 09:08
Zarządzenie nr 60/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Wykonywanie sieci oświetlenia zewnętrznego boiska oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej istniejącej wiaty na działce nr 129/1, obręb Łoźnica, gm. Przybiernów". 2019-09-17 09:08
Zarządzenie nr 59/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert publicznego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu, marki FS Lublin, 352417 kombi 2019-09-03 10:59
Zarządzenie nr 58/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozowo, Kartlewo i Moracz". 2019-09-03 10:57
Zarządzenie nr 57a/19 w sprawie: stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników. 2019-09-18 13:33
Zarządzenie nr 57/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-18 13:31
Zarządzenie nr 56/19 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Dożynki Gminne 2019 r. 2019-08-29 13:58
Zarządzenie nr 55/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2019-08-29 13:57
Zarządzenie nr 54/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze kierownicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2019-08-29 13:55
Zarządzenie nr 53/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-08-29 13:54
Zarządzenie nr 52/19 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m2 2019-07-25 11:46
Zarządzenie nr 51/19 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m2 2019-07-25 11:44
Zarządzenie nr 50/19 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów 2019-07-25 11:42
Zarządzenie nr 49/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2019/2020 r. - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice 2019-07-25 11:41
Zarządzenie nr 48/19 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2019-08-29 14:16
Zarządzenie nr 47/19 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaków z sołectwami gminy 2019-07-25 11:38
Zarządzenie nr 46/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-25 11:37
Zarządzenie nr 45a/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Krótkiej 6 2019-07-25 11:36
Zarządzenie nr 45/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-25 11:25
Zarządzenie nr 44/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SZkoły Podstawowej w Czarnogłowach im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach 2019-07-03 10:07
Zarządzenie nr 43/19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach 2019-07-03 10:06
Zarządzenie nr 42/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystkości ciekłych z budynków świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowo, Budzieszewice, Miodowice i Rzystnowo 2019-06-26 12:04
Zarządzenie nr 41/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach 2019-06-14 10:31
Zarządzenie nr 40/19 w sprawie ustalenie planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2019-06-17 09:47
Zarządzenie nr 39/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu końcowego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie dla stanowiska: Podinspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy 2019-06-14 10:29
Zarządzenie nr 38/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Miodowice 21 2019-06-14 10:27
Zarządzenie nr 37/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-06-14 10:25
Zarządzenie nr 36/19 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów w ramach wojewódzkiego ćwiczenia RENEGADE - 19 2019-05-30 08:51
Zarządzenie nr 35/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-30 08:49
Zarządzenie nr 34/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. 2019-05-17 14:06
Zarządzenie nr 33/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzilenie zamówienia publicznego na remont połowy dachu w budynku mienia gminy przy ul. Leśnej 3 w miejscowości Czarnogłowy 2019-05-24 11:23
Zarządzenie nr 32/19 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 2019-05-24 12:58
Zarządzenie nr 31/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-24 12:56
Zarządzenie nr 30/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu w lokalu mienia Gminy Przybiernów w miejscowości Łoźnica 16/5 2019-05-24 12:54
Zarządzenie nr 29/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Świętoszewko 11 2019-05-24 12:52
Zarządzenie nr 28/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-24 12:50
Zarządzenie nr 27/19 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów 2019-05-24 13:10
Zarządzenie nr 26a/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych 2019-07-25 11:51
Zarządzenie nr 26/19 w sprawie powołania Kapituły Honorowego wyróżnienia "Cisy Przybiernowskie" 2019-05-24 12:48
Zarządzenie nr 25/19 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej w Przybiernowie 2019-05-24 12:45
Zarządzenie nr 24/19 w sprawie treningowego uruchamianie syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów. 2019-04-08 17:20
Zarządzenie nr 23/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-24 12:41
Zarządzenie nr 22/19 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów 2019-05-24 12:39
Zarządzenie nr 21/19 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2019-05-24 13:09
Zarządzenie nr 20/19 w sprawie wyborów sołtysów i rady sołeckiej 2019-05-24 12:35
Zarządzenie nr 19/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok 2019-05-24 12:33
Zarządzenie nr 18/19 w sprawie wynajecia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Rokita 11a/3 2019-05-24 12:31
Zarządzenie nr 17/19 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2019-05-24 12:30
Zarządzenie nr 16/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wycinkę drzew z działek stanowiących mienie Gminy Przybiernów 2019-05-24 12:29
Zarządzenie nr 15/19 zmieniające Zarządzenie Nr 76/17 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie 2019-05-24 12:29
Zarządzenie nr 14/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na wykonanie projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Kartlewie 2019-05-24 12:29
Zarządzenie nr 13/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033 2019-05-24 12:28
Zarządzenie nr 12/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok. 2019-02-18 15:13
Zarządzenie nr 11/19 w sprawie powołania członka komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-02-18 15:00
Zarządzenie nr 10/19 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów. 2019-01-18 11:30
Zarządzenie nr 9/19 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2019-02-18 14:58
Zarządzenie nr 8/19 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2019-02-18 14:55
Zarządzenie nr 7/19 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2019 rok. 2019-02-18 14:35
Zarządzenie nr 6/19 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2019 rok. 2019-02-18 14:29
Zarządzenie nr 5/19 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2019 r. 2019-02-18 14:27
Zarządzenie nr 4/19 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2019 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2019-02-18 14:23
Zarzadzenie nr 3/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2019-02-18 14:00
Zarządzenie nr 2/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu LPR Gminy Przybiernów 2017-2013, tj. projektu głównego nr 1 dla podobszaru Czarnogłowy pn:" Integracja i aktywizacja społeczności w Gminie Przybiernów w skład którego wejdą podzadania: 1. Doposażenie Ośrodka Kultury w Czarnogłowach, 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach, 3. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem za budynkiem Ośrodka Kultury w Czarnogłowach. 2019-02-18 15:11
Zarządzenie nr 1/19 w sprawie wprowadzenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Przybiernowie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej i wypłaty ekwiwalentu. 2019-02-18 14:01