Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 118/19 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów 2020-03-10 07:24
dokument Zarządzenie nr 117/19 w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Przybiernów 2020-01-16 14:26
dokument Zarządzenie nr 116/19 w sprawie wprowadzenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej 2020-01-14 07:41
dokument Zarządzenie nr 115/19 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji 2020-01-20 14:32
dokument Zarządzenie nr 114/19 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia trybu i zasad udostępniania informacji publicznej 2020-01-13 11:06
dokument Zarządzenie nr 113/19 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2020-01-15 14:53
dokument Zarządzenie nr 112/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2020-01-15 14:52
dokument Zarządzenie nr 111/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przybiernów w latach 2020-2022. 2020-03-03 14:01
dokument Zarządzenie nr 110/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK" II przetarg 2020-01-14 07:38
dokument Zarządzenie nr 109/19 w sprawie wyznaczenia Zespołu MDR w Gminie Przybiernów 2019-12-20 12:44
dokument Zarządzenie nr 108/19 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2020 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przewozów" 2020-03-10 12:35
dokument Zarządzenie nr 107/19 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w roku kalendarzowym 2020" 2020-03-10 12:32
dokument Zarządzenie nr 106/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie dla stanowiska ds. kancelaryjno gospodarczych 2019-12-19 14:57
dokument Zarządzenie nr 105/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2019-12-19 14:55
dokument Zarządzenie nr 104/19 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Przybiernów 2019-12-16 10:22
dokument Zarządzenie nr 103/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-12-18 12:30
dokument Zarządzenie nr 102/19 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie 2019-12-12 07:45
dokument Zarządzenie nr 100/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK" 2020-01-14 07:40
dokument Zarządzenie Nr 99/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectw Moracz, Rokita i Dzieszkowo 2019-12-05 07:53
dokument Zarządzenie nr 98/19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym". 2019-12-03 12:13
dokument Zarządzenie nr 97a/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-12-09 09:58
dokument Zarządzenie nr 97/19 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2019-12-12 07:47
dokument Zarządzenie nr 96/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym". 2019-11-29 08:49
dokument Zarządzenie nr 101/19 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn. "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2020 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów" 2020-03-10 12:29
dokument Zarządzenie nr 95/19 w sprawie przyjęcia regulaminu do projektu pod nazwą: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" realizowanego przez Gminę Przybiernów. 2019-11-29 12:14
dokument Zarządzenie nr 94/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszklanego położonego w miejscowości Miodowice 1a, 72-110 Przybiernów 2019-11-28 10:15
dokument Zarządzenie nr 93a/19 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości 2019-12-20 07:59
dokument Zarządzenie nr 93/19 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu pn. ?Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego? realizowanego przez Gminę Przybiernów 2019-12-20 12:42
dokument Zarządzenie nr 92/19 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2019 r. 2019-11-28 14:27
dokument Zarządzenie nr 91/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2019-12-05 14:44
dokument Zarządzenie nr 90/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług wyceny nieruchomości dla gminy Przybiernów w latach 2020-2021. 2019-11-19 12:17
dokument Zarządzenie nr 89/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług geodezyjnych dla gminy Przybiernów w latach 2020-2021. 2019-11-19 12:15
dokument Zarządzenie nr 88/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego w Przybiernowie w roku kalendarzowym 2020". 2019-11-25 11:24
dokument Zarządzenie nr 87/19 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/19 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023. 2019-11-19 12:14
dokument Zarządzenie nr 86/19 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie 2019-12-16 08:58
dokument Zarządzenie nr 85/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz - od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym". 2019-11-06 11:40
dokument Zarządzenie nr 84/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszklanego nr 3 położonego w miejscowości Miodowice 21, 72-110 Przybiernów 2019-11-28 10:14
dokument Zarządzenie nr 83/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-11-19 12:03
dokument Zarządzenie nr 82/19 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie 2019-11-06 11:38
dokument Zarządzenie nr 81/19 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie 2019-11-06 11:37
dokument Zarządzenie nr 80/19 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie 2019-11-06 11:35
dokument Zarządzenie nr 79/19 w sprawie wprowadzenia ogólnej instrukcji podatkowej Mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług MPP-54 2019-12-09 09:56
dokument Zarządzenie nr 78/19 w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Przybiernów i jej jednostkach 2019-12-09 09:55
dokument Zarządzenie nr 77/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-06 11:34
dokument Zarządzenie nr 76/19 w sprawie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowej działalności oraz program działania Gminnego Centrum Kultury. Bibliteka Publiczna w Przybiernowie. 2019-10-24 12:40
dokument Zarządzenie nr 75/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu piecy zastepczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przybiernów w latach 2020-2022. 2019-11-28 14:44
dokument Zarządzenie nr 74/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-22 14:04
dokument Zarządzenie nr 73/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług w zakresie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przybiernów" 2019-10-22 14:03
dokument Zarządzenie nr 72/19 w sprawie zdrożenia procedury wewnętrznej przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującej w Urzędzie gminy Przybiernów i jednostkach budżetowych Gminy Przybiernów 2019-12-20 12:43
dokument Zarządzenie nr 71/19 w sprawie zmian do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów finansowo-księgowych z dnia 30.06.2003 r. 2019-10-22 14:01
dokument Zarządzenie nr 70/19 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Przybiernów do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 2019-10-04 13:41
dokument Zarządzenie nr 69a/19 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Przybiernów 2020-01-13 12:55
dokument Zarządzenie nr 69/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-22 14:00
dokument Zarządzenie nr 68/19 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2019-10-04 13:39
dokument Zarządzenie nr 67/19 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. 2019-10-04 13:38
dokument Zarządzenie nr 66/19 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów. 2019-09-18 13:38
dokument Zarządzenie nr 65/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy. 2019-09-18 13:41
dokument Zarządzenie nr 64/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. "Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów" 2019-10-22 14:16
dokument Zarządzenie nr 63/19 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2020. 2019-09-17 09:13
dokument Zarządzenie nr 62/19 w sprawie powołania komisji o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro. 2019-09-17 09:12
dokument Zarządzenie nr 61/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Lipowej w Czarnogłowach". 2019-09-17 09:11
dokument Zarządzenie nr 60a/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-17 09:08
dokument Zarządzenie nr 60/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Wykonywanie sieci oświetlenia zewnętrznego boiska oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej istniejącej wiaty na działce nr 129/1, obręb Łoźnica, gm. Przybiernów". 2019-09-17 09:08
dokument Zarządzenie nr 59/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert publicznego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu, marki FS Lublin, 352417 kombi 2019-09-03 10:59
dokument Zarządzenie nr 58/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozowo, Kartlewo i Moracz". 2019-09-03 10:57
dokument Zarządzenie nr 57a/19 w sprawie: stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników. 2019-09-18 13:33
dokument Zarządzenie nr 57/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-18 13:31
dokument Zarządzenie nr 56/19 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Dożynki Gminne 2019 r. 2019-08-29 13:58
dokument Zarządzenie nr 55/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2019-08-29 13:57
dokument Zarządzenie nr 54/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze kierownicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2019-08-29 13:55
dokument Zarządzenie nr 53/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-08-29 13:54
dokument Zarządzenie nr 52/19 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m2 2019-07-25 11:46
dokument Zarządzenie nr 51/19 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m2 2019-07-25 11:44
dokument Zarządzenie nr 50/19 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów 2019-07-25 11:42
dokument Zarządzenie nr 49/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2019/2020 r. - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice 2019-07-25 11:41
dokument Zarządzenie nr 48/19 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2019-08-29 14:16
dokument Zarządzenie nr 47/19 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaków z sołectwami gminy 2019-07-25 11:38
dokument Zarządzenie nr 46/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-25 11:37
dokument Zarządzenie nr 45a/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Krótkiej 6 2019-12-06 14:18
dokument Zarządzenie nr 45/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-25 11:25
dokument Zarządzenie nr 44/19 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SZkoły Podstawowej w Czarnogłowach im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach 2019-07-03 10:07
dokument Zarządzenie nr 43/19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach 2019-07-03 10:06
dokument Zarządzenie nr 42/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystkości ciekłych z budynków świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowo, Budzieszewice, Miodowice i Rzystnowo 2019-06-26 12:04
dokument Zarządzenie nr 41/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach 2019-06-14 10:31
dokument Zarządzenie nr 40/19 w sprawie ustalenie planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2019-06-17 09:47
dokument Zarządzenie nr 39/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu końcowego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie dla stanowiska: Podinspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy 2019-06-14 10:29
dokument Zarządzenie nr 38/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Miodowice 21 2019-12-06 14:18
dokument Zarządzenie nr 37/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-06-14 10:25
dokument Zarządzenie nr 36/19 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów w ramach wojewódzkiego ćwiczenia RENEGADE - 19 2019-05-30 08:51
dokument Zarządzenie nr 35/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-30 08:49
dokument Zarządzenie nr 34/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. 2019-05-17 14:06
dokument Zarządzenie nr 33/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzilenie zamówienia publicznego na remont połowy dachu w budynku mienia gminy przy ul. Leśnej 3 w miejscowości Czarnogłowy 2019-05-24 11:23
dokument Zarządzenie nr 32/19 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 2019-05-24 12:58
dokument Zarządzenie nr 31/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-24 12:56
dokument Zarządzenie nr 30/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu w lokalu mienia Gminy Przybiernów w miejscowości Łoźnica 16/5 2019-05-24 12:54
dokument Zarządzenie nr 29/19 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Świętoszewko 11 2019-12-19 10:09
dokument Zarządzenie nr 28/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-24 12:50
dokument Zarządzenie nr 27/19 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów 2019-05-24 13:10
dokument Zarządzenie nr 26a/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych 2019-07-25 11:51
dokument Zarządzenie nr 26/19 w sprawie powołania Kapituły Honorowego wyróżnienia "Cisy Przybiernowskie" 2019-05-24 12:48
dokument Zarządzenie nr 25/19 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej w Przybiernowie 2019-05-24 12:45
dokument Zarządzenie nr 24/19 w sprawie treningowego uruchamianie syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów. 2019-04-08 17:20
dokument Zarządzenie nr 23/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-24 12:41
dokument Zarządzenie nr 22/19 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów 2019-05-24 12:39
dokument Zarządzenie nr 21/19 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2019-05-24 13:09
dokument Zarządzenie nr 20/19 w sprawie wyborów sołtysów i rady sołeckiej 2019-05-24 12:35
dokument Zarządzenie nr 19/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok 2019-05-24 12:33
dokument Zarządzenie nr 18/19 w sprawie wynajecia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Rokita 11a/3 2019-12-06 14:17
dokument Zarządzenie nr 17/19 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2019-05-24 12:30
dokument Zarządzenie nr 16/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wycinkę drzew z działek stanowiących mienie Gminy Przybiernów 2019-05-24 12:29
dokument Zarządzenie nr 15/19 zmieniające Zarządzenie Nr 76/17 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie 2019-05-24 12:29
dokument Zarządzenie nr 14/19 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na wykonanie projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Kartlewie 2019-05-24 12:29
dokument Zarządzenie nr 13/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033 2019-05-24 12:28
dokument Zarządzenie nr 12/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2019 rok. 2019-02-18 15:13
dokument Zarządzenie nr 11/19 w sprawie powołania członka komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-02-18 15:00
dokument Zarządzenie nr 10/19 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów. 2019-01-18 11:30
dokument Zarządzenie nr 9/19 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2019-02-18 14:58
dokument Zarządzenie nr 8/19 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2019-02-18 14:55
dokument Zarządzenie nr 7/19 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2019 rok. 2019-02-18 14:35
dokument Zarządzenie nr 6/19 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2019 rok. 2019-02-18 14:29
dokument Zarządzenie nr 5/19 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2019 r. 2019-02-18 14:27
dokument Zarządzenie nr 4/19 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2019 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2019-02-18 14:23
dokument Zarzadzenie nr 3/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2019-02-18 14:00
dokument Zarządzenie nr 2/19 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu LPR Gminy Przybiernów 2017-2013, tj. projektu głównego nr 1 dla podobszaru Czarnogłowy pn:" Integracja i aktywizacja społeczności w Gminie Przybiernów w skład którego wejdą podzadania: 1. Doposażenie Ośrodka Kultury w Czarnogłowach, 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach, 3. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem za budynkiem Ośrodka Kultury w Czarnogłowach. 2019-02-18 15:11
dokument Zarządzenie nr 1/19 w sprawie wprowadzenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Przybiernowie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej i wypłaty ekwiwalentu. 2019-02-18 14:01