Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr III/15/10 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Przybiernów w 2010 roku. 2011-01-31 14:22
dokument Uchwała nr III/14/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 2011-01-31 14:19
dokument Uchwała nr III/13/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 2011-01-31 14:15
dokument Protokół nr 3/10 z sesji która odbyła się w dniu 31 grudnia 2010r. 2011-03-17 14:04
dokument Uchwała nr II/9/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu. 2010-12-31 12:55
dokument Uchwała nr II/8/10 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 2010-12-31 12:13
dokument Uchwała nr I/7/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 2011-01-06 23:17
dokument Uchwała nr I/6/10 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Przybiernowie. 2011-01-06 23:24
dokument Uchwała nr I/5/10 w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. 2011-01-06 23:13
dokument Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie. 2011-01-06 23:08
dokument Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie. 2011-01-06 23:03
dokument Uchwała nr XLI/272/10 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych... 2010-12-31 11:49
dokument Uchwała nr XL/270/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie leasingu zwrotnego. 2010-12-31 11:38
dokument Uchwała Nr XL/266/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. 2011-12-14 12:10
dokument Uchwała 263/XL/10 w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Czarnogłowach. 2010-11-25 15:55
dokument Uchwała nr XL/262/10 w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Budzieszewicach. 2010-11-25 16:20
dokument Uchwała nr XL/261/10 w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Przybiernowie. 2010-11-25 15:51
dokument Uchwała nr XL/260/10 w sprawie zmiany regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń. 2010-11-25 15:48
dokument Uchwała nr XL/259/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2010-11-16 23:35
dokument Uchwała nr XL/258/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011. 2010-11-16 23:33
dokument Uchwała nr XL/257/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2011. 2010-11-16 23:32
dokument Uchwała nr XL/256/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 2010-12-06 14:51
dokument Uchwała Nr XL/255/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok. 2010-12-06 14:20
dokument Uchwała nr XL/254/10 mieniająca uchwałę Nr XXXVII/227/10 w sprawie: zaciągnięcia w roku 2010 pożyczki na finansowanie w ramach PROW zadania pod nazwą "Remont i modernizacja oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach wraz z budową placu zabaw". 2010-11-25 16:54
dokument Uchwała XL/252/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych. 2010-11-25 16:33
dokument Uchwała nr XL/251/10 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Maszewo dotyczącego przewozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie. 2010-11-25 16:20
dokument Uchwała nr XXXIX/250/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów. 2010-09-07 17:08
dokument Uchwała nr XXXIX/249/10 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. 2010-09-21 11:27
dokument Uchwała nr XXXIX/248/10 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 2010-09-21 11:05
dokument Uchwała nr XXXIX/247/10 zmieniająca uchwałę Nr XI/58/07 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy miejscowości Łoźnica na lata 2007-2015. 2010-09-07 17:08
dokument Uchwała nr XXXIX/246/10 zmieniająca uchwałę Nr XI/59/07 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy miejscowości Kartlewo na lata 2007 - 2015. 2010-09-07 17:09
dokument Uchwała nr XXXVIII/242/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego. 2014-09-15 10:30
dokument Uchwała nr XXXVIII/234/10 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 2010-07-19 12:30
dokument Uchwała nr XXXVIII/232/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przybiernów oraz rodzajów oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-07-19 10:30
dokument Uchwała nr XXXVII/231/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów". 2010-04-29 12:55
dokument Uchwała nr XXXVII/229/10 w sprawie podziału na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w okręgu. 2010-04-22 11:06
dokument Uchwała nr XXXVII/228/10 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 2010-09-21 10:50
dokument Uchwała nr XXXVII/227/10 w sprawie pożyczki na finansowanie zadania pod nazwą "Remont i modernizacja oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach wraz z budową placu zabaw". 2010-09-21 10:45
dokument Uchwała nr XXXVI/225/10 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/201/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2010. 2010-04-06 16:19
dokument Uchwała nr XXXVI/224/10 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 2010-04-06 16:16
dokument Uchwała nr XXXVI/223/10 w sprawie współdziałania z Gminą Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach. 2010-04-06 16:29
dokument Uchwała Nr XXXVI/222/10 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Przybiernów na lata 2010 - 2014" 2010-03-30 11:52
dokument Uchwała nr XXXV/218/10 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/201/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2010. 2010-02-19 19:04
dokument Uchwała nr XXXV/217/10 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Przybiernów na rok 2010. 2010-02-19 18:22
dokument Uchwała nr XXXV/216/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 rok. 2010-02-19 18:11
dokument Uchwała nr XXXV/214/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 2010-02-19 19:02
dokument Uchwała Nr XL/266/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. 2011-12-13 08:51