Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/144/08 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 2009-03-03 12:18
dokument Uchwała Nr XXI/143/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2008 roku. 2009-03-03 12:18
dokument Uchwała Nr XXI/142/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków w 2008 roku. 2009-03-03 12:18
dokument Uchwała nr XXI/140/08 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2009-03-26 12:55
dokument Uchwała nr XXI/135/08 w sprawie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. 2009-04-27 15:17
dokument Uchwała Nr XXI/134/08 dot. niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli w 2009 roku. 2009-03-09 12:53
dokument Uchwała nr XX/132/08 w sprawie przekazania nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa. 2009-04-27 10:00
dokument Uchwała Nr XX/131/08 dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 i ich otoczenia. 2009-03-09 13:35
dokument Uchwała nr XX/130/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów". 2010-05-20 15:27
dokument Uchwała Nr XX/128/08 dot. statutu GZEAS. 2009-03-18 17:39
dokument Uchwała nr XX/127/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2009-03-03 12:17
dokument Uchwała nr XX/126/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009. 2009-03-03 12:17
dokument Uchwała nr XX/125/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2009. 2009-03-03 12:17
dokument Protokół z sesji XX która odbyła się w dniu 25 listopada 2008r. 2009-03-03 12:17
dokument Uchwała Nr XIX/124/08 dot. procedury uchwalenia budżetu oraz mat. informacyjnych do projektu budżetu. 2009-03-03 12:17
dokument Uchwała nr XIX/123/08 dot. zmian w "Studium uwarunkowań i kerunków zagospodarowania przestrzennego". 2009-03-09 13:13
dokument Uchwała Nr XIX/122/08 dot. zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego". 2009-03-09 13:32
dokument Uchwała nr XIX/121/08 w sprawie upoważnienia Wójta do zatwierdzenia projektu współfinansowanego przez EFS. 2010-05-20 15:23
dokument Uchwała nr XIX/120/08 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2009-03-26 13:00
dokument Uchwała nr XIX/119/08 dot. utworzenia Punktu Przedszkolnego w Czarnogłowach. 2009-03-03 12:16
dokument Uchwała nr XIX/118/08 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 2009-03-26 13:08
dokument Uchwała nr XIX/117/08 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa. 2009-03-26 13:11
dokument Uchwała Nr XIX/115/08 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2008 roku. 2009-03-03 12:16
dokument Uchwała Nr XIX/114/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. 2009-03-03 12:16
dokument Uchwała nr XVIII/112/08 w sprawie zgody na przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2009-04-27 09:55
dokument Uchwała nr XVIII/111/08 w sprawie zmiany uchwały dot. rachunku dochodów szkolnych jednostek budżetowych i GZEASu. 2009-03-26 23:01
dokument Protokół z sesji XVIII odbytej w dniu 28 sierpnia 2008 r. 2009-03-03 12:15
dokument Uchwała nr XVIII/106/08 dot. utworzenia Punktu Przedszkolnego w Budzieszewicach. 2009-03-03 12:15
dokument Uchwała nr XVII/104/08 w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości... 2009-04-27 09:53
dokument Uchwała Nr XVII/103/08 w sprawie wynagrodzenia Wójta. 2009-03-18 17:44
dokument Uchwała Nr XVII/102/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. 2009-03-03 12:15
dokument Uchwała Nr XVII/101/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. 2009-03-03 12:15
dokument Protokół z sesji XVII odbytej w dniu 30 czerwca 2008 r. 2009-03-03 12:14
dokument Uchwała Nr XVI/100/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. 2009-03-03 12:14
dokument Uchwała nr XVI/96/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej. 2010-05-20 13:39
dokument Uchwała Nr XVI/95/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. 2009-03-03 12:14
dokument Uchwała Nr XVI/94/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu. 2009-03-03 12:14
dokument Uchwała nr XVI/93/08 w sprawie zmiany klasyfikacji gruntu stanowiącego część ulicy Ogrodowej w Przybiernowie, obręb 4, działka nr 529/1 2010-05-20 13:33
dokument Protokół z sesji XVI odbytej w dniu 13 czerwca 2008 r. 2009-03-03 12:14
dokument Uchwała Nr XV/91/08 dot. zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego". 2009-03-09 13:03
dokument Uchwała Nr XV/90/08 w sprawie zmian w budżecie i zmieniająca uchwałę XII/73/07. 2009-03-03 12:13
dokument Uchwała Nr XV/89/08 dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. 2009-03-03 12:13
dokument Protokół z sesji XV odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 r. 2009-03-03 12:13
dokument Uchwała nr XIV/88/08 w sprawie planu zagospodarowania obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. 2010-05-20 13:20
dokument Uchwała Nr XIV/87/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. 2009-03-03 12:12
dokument Uchwała Nr XIV/86/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. 2009-03-03 12:12
dokument Uchwała Nr XIV/85/08 w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. 2009-03-03 12:12
dokument Uchwała Nr XIV/84/08 zmieniająca uchwałę dot. inkasa i inkasentów. 2009-03-03 12:12
dokument Uchwała Nr XIV/83/08 w sprawie zmian planu przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2008 roku. 2009-03-03 12:11
dokument Uchwała nr XIV/82/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2010-05-20 13:15
dokument Uchwała nr XI/81/08 w sprawie taryf za wodę i ścieki. 2009-03-26 11:27
dokument Protokół z sesji XIV odbytej w dniu 26 marca 2008 r. 2009-03-03 12:11
dokument Uchwała Nr XIII/79/08 dot. uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 rok. 2009-03-03 12:11
dokument Uchwała nr XIII/75/08 w sprawie wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej. 2009-03-26 12:46
dokument Uchwała Nr XIII/74/08 dot. wynagrodzenia pracowników oświaty nie będących nauczycielami. 2009-03-03 12:10