Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VII/64/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia "Gminnego programu gospodarki wodno-ściekowej na lata 2015-2020 gminy Przybiernów" 2019-10-04 12:50
Uchwała nr VII/63/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów. 2019-10-28 16:44
Uchwała Nr VII/58/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033 2019-10-04 12:48
Uchwała Nr VII/57/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. 2019-10-28 16:19
Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023 2019-10-04 12:50
Uchwała nr VI/54/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-07-05 10:27
Uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2018 rok 2019-07-05 10:24
Uchwała nr VI/51/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania 2019-07-05 10:23
Uchwała nr VI/50/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. 2019-07-05 10:22
Uchwała nr VI/49/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 2019-07-05 10:20
Uchwała Nr V/45/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-06-18 09:18
Uchwała Nr V/44/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" 2019-06-18 09:16
Uchwała Nr V/36/19 w sprawie uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033 2019-06-18 08:59
Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok 2019-06-18 08:52
Uchwała Nr V/34/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" 2019-06-18 08:49
Uchwała Nr V/33/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" 2019-06-18 08:49
Uchwała IV/31/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033. 2019-05-13 15:34
Uchwała nr IV/30/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. 2019-05-20 13:44
Uchwała nr IV/27/19 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2019 2019-05-27 12:41
Uchwała nr IV/26/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na 2019 rok 2019-05-27 12:39
Uchwała nr IV/24/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. 2019-05-17 12:07
Uchwała nr IV/23/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dzieszkowo i Sołectwa Sobieszewo w sprawie połączenia w jedno sołectwo. 2019-05-17 12:13
Uchwała nr IV/22/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Moracz w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa: Sołectwo Moracz i Sołectwo Rokita. 2019-05-17 12:10