Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXXIV/210/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku. 2010-01-29 14:15
dokument Uchwała nr XXXIV/209/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Przybiernów w 2009 roku. 2010-01-29 14:13
dokument Uchwała nr XXXIV/208/09 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2010-01-29 14:10
dokument Protokół z sesji XXXIV która odbyła się dnia 30 grudnia 2009 roku. 2010-02-04 21:13
dokument Uchwała nr XXXIII/207/09 w sprawie wyrażenia zgody na restrukturyzację zobowiązań Gminy. 2010-01-29 13:10
dokument Uchwała nr XXXIII/206/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2010-01-29 13:08
dokument Protokół z sesji XXXIII która odbyła się dnia 18 grudnia 2009 roku. 2010-01-29 14:39
dokument Uchwała nr XXXII/200/09 w sprawie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. 2009-11-30 13:58
dokument Uchwała nr XXXII/199/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2009-11-30 13:47
dokument Uchwała nr XXXII/198/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010. 2009-11-30 13:43
dokument Uchwała nr XXXI.196.09 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2010-02-19 16:21
dokument Uchwała nr XXXI.193.09 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Przybiernów na lata 2009-2011. 2010-02-19 16:20
dokument Uchwała nr XXXI.192.09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2010-02-19 16:17
dokument Protokół z sesji XXXI która dbyła się dnia 30 października 2009 roku. 2010-02-19 17:01
dokument Uchwała nr XXX/190/09 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Przybiernów na lata 2009 - 2011. 2010-03-29 15:59
dokument Protokół z sesji XXX która dbyła się dnia 28 września 2009 roku. 2010-02-04 21:12
dokument Uchwała nr XXIX/187/09 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Przybiernów na lata 2009-2011. 2009-09-18 12:39
dokument Uchwała nr XXIX/186/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-09-18 12:37
dokument Protokół z sesji XXIX która odbyła się dnia 11 września 2009r. 2009-09-22 10:19
dokument Uchwała nr XXVIII/185/09 w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów należących do Nadleśnictwa Nowogard za lasy ochronne. 2009-09-22 10:08
dokument Uchwała nr XXVIII/184/09 w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów należących do Nadleśnictwa Rokita za lasy ochronne. 2009-09-22 10:07
dokument Uchwała nr XXVIII/183/09 w sprawie zaciągnięcia leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3, KW 27141. 2009-09-18 11:15
dokument Uchwała nr XXVIII/182/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-09-18 11:13
dokument Uchwała nr XXVIII/181/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok. 2009-09-18 11:11
dokument Uchwała nr XXVIII/180/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Przybiernów w 2009 roku. 2009-09-18 11:03
dokument Protokół z sesji XXVIII która odbyła się dnia 28 sierpnia 2009r. 2009-09-18 12:12
dokument Uchwała nr XXVII/179/09 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 2009-07-20 13:48
dokument Uchwała nr XXVII/178/09 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego. 2009-07-20 13:58
dokument Uchwała nr XXVII/177/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. 2009-07-20 14:01
dokument Uchwała nr XXVII/176/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. 2009-07-20 14:22
dokument Uchwała nr XXVII/175/09 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-07-20 13:45
dokument Uchwała nr XXVII/174/09 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011. 2009-07-20 13:38
dokument Protokół z sesji XXVII która odbyła się dnia 30 czerwca 2009r. 2009-09-18 10:43
dokument Protokół z sesji XXVI która odbyła się dnia 15 czerwca 2009r. 2009-09-18 12:30
dokument Uchwała nr XXV/170/09 w sprawie przystąpienia Gminy Przybiernów do projektu "MOJE GIMNAZJUM - MOJA SZANSA". 2009-09-22 10:09
dokument Uchwała nr XXV/169/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-06-08 13:45
dokument Uchwała nr XXV/168/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok. 2009-06-08 13:45
dokument Protokół z sesji XXV która odbyła się dnia 27 maja 2009r. 2009-09-18 12:30
dokument Uchwała nr XXIV/167/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok. 2009-07-20 13:38
dokument Uchwała nr XXIV/166/09 w sprawie nadania nazwy osiedla dla terenu w miejscowości Czarnogłowy. 2009-05-05 10:29
dokument Uchwała nr XXIV/165/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. 2009-05-22 15:01
dokument Protokół z sesji XXIV która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2009r. 2009-05-22 14:57
dokument Uchwała XXIII/164/09 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnogłowy na lata 2007 - 2015. 2009-04-07 21:41
dokument Uchwała XXIII/163/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP. 2009-04-07 22:44
dokument Uchwała XXIII/162/09 dot. regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń. 2009-04-07 21:43
dokument Uchwała XXIII/161/09 w sprawie przekazania nieruchomości gminnych w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. 2009-04-07 22:22
dokument Uchwała XXIII/160/09 w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/148/09. 2009-04-07 22:19
dokument Uchwała XXIII/158/09 w sprawie upoważnienia Wójta do zatwierdzenia projektu współfinansowanego z EFS. 2009-04-07 22:02
dokument Uchwała XXIII/157/09 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2009 roku. 2009-04-07 22:40
dokument Uchwała XXIII/156/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-04-27 15:10
dokument Uchwała XXIII/155/09 dot. zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. 2009-04-07 21:43
dokument Protokół z sesji XXIII która odbyła się w dniu 31 marca 2009r. 2009-05-22 15:16
dokument Uchwała XXII/154/09 zmieniająca uchwałę dot. opłat za świadczenia przedszkola w Przybiernowie. 2009-04-07 21:42
dokument Uchwała XXII/151/09 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Przybiernów. 2009-04-07 21:42
dokument Uchwała XXII/150/09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Przybiernowie. 2009-04-07 21:42
dokument Uchwała XXII/149/09 dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 2009-04-07 21:42
dokument Uchwała XXII/148/09 dot. planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. 2009-04-07 21:41
dokument Uchwała XXII/146/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki. 2009-04-07 21:51
dokument Uchwała XXII/145/09 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 2009-04-07 22:48