Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 81/X/15 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów. 2016-06-13 11:44
dokument Uchwała nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przybiernów na lata 2015-2025. 2016-01-25 13:59
dokument Uchwała nr X/79/15 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018. 2016-06-13 11:42
dokument Uchwała nr X/78/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 2016-01-27 10:58
dokument Uchwała nr 77/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. 2016-01-27 12:19
dokument Uchwała nr X/76/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2016. 2016-02-08 15:06
dokument Uchwała nr X/75/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. 2016-01-27 12:41
dokument Uchwała nr X/74/15 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. 2016-01-29 15:04
dokument Uchwała nr IX/73/15 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach leśnych. 2016-01-11 11:41
dokument Uchwała nr IX/72/15 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru formularza dane o nieruchomościach oraz wzoru formularza dane o obiektach budowlanych. 2016-01-11 11:40
dokument Uchwała nr IX/71/15 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach rolnych. 2016-01-11 11:40
dokument Uchwała nr IX/70/15 w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego/ od nieruchomości/ leśnego. 2016-01-11 11:39
dokument Uchwała nr IX/69/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2016. 2016-01-11 11:39
dokument Uchwała nr IX/68/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-01-11 11:39
dokument Uchwała nr IX/67/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016. 2016-01-11 11:38
dokument Uchwała nr VIII/65/15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-11-09 14:28
dokument Uchwała nr VIII/64/15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-11-09 14:27
dokument Uchwała nr VIII/60/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. 2016-01-11 12:39
dokument Uchwała nr VIII/59/15 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. 2016-03-30 11:43
dokument Uchwała nr VII/53/15 w sprawie zmiany uchwały nr II/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. 2016-01-11 12:32
dokument Uchwała nr VII/52/15 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. 2015-10-15 15:51
dokument Uchwała nr VI/49/15 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Przybiernów. 2015-07-27 12:28
dokument Uchwała nr VI/48/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. 2015-08-03 13:53
dokument Uchwała nr VI/47/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. 2015-07-31 13:31
dokument Uchwała nr V/44/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. 2015-07-27 11:37
dokument Uchwała nr V/41/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. 2015-07-09 13:43
dokument Uchwała nr V/40/15 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. 2015-07-30 13:00
dokument Uchwała nr IV/36/15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-04-21 14:03
dokument Uchwała nr IV/35/15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-04-21 14:00
dokument Uchwała nr IV/30/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. 2015-07-09 13:03
dokument Uchwała nr IV/29/15 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. 2015-07-30 10:33
dokument Uchwała nr IV/28/15 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2015-07-09 12:04
dokument Uchwała nr IV/27/15 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2015-07-09 12:03
dokument Uchwała nr III/22/15 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/152/12 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. 2015-02-13 13:21
dokument Uchwała nr III/21/15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-02-13 13:19
dokument Uchwała nr III/19/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2016-06-13 11:30
dokument Uchwała nr III/18/15 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. 2015-03-11 11:48
dokument Uchwała nr III/17/15 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. 2015-02-16 15:00
dokument Uchwała nr III/16/15 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Remont szatni Klubu Sportowego Orzeł w Łoźnicy". 2015-02-16 15:51