Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr II/15/14 w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Przybiernów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2015-01-29 16:01
dokument Uchwała nr II/13/14 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-01-29 15:58
dokument Uchwała nr II/12/14 w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Przybiernowie i filii bibliotecznych w Czarnogłowach i Budzieszewicach. 2015-01-29 15:57
dokument Uchwała nr II/11/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2015-2033. 2015-02-13 13:52
dokument Uchwała nr II/9/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2014-2033. 2015-02-13 14:02
dokument Uchwała nr II/8/14 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2014 rok. 2015-02-13 11:44
dokument Uchwała nr I/7/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2014-12-14 10:35
dokument Uchwała nr I/6/14 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Przybiernowie. 2014-12-14 10:32
dokument Uchwała nr I/5/14 w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. 2015-02-06 13:27
dokument Uchwała nr I/4/14 w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy. 2014-12-14 10:26
dokument Uchwała nr I/3/14 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przybiernów. 2014-12-14 10:22
dokument Uchwała nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie. 2014-12-14 10:18
dokument Uchwała nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie. 2014-12-14 10:19
dokument Uchwała nr XL/279/14 w sprawie realizacji zadania z projektu "Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania". 2014-12-15 13:57
dokument Uchwała nr XL/278/14 w sprawie Programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2014-12-15 12:05
dokument Uchwała nr XL/277/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2014-12-01 14:48
dokument Uchwala nr XL/276/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2015. 2014-12-01 14:46
dokument Uchwała nr XL/275/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015. 2014-12-01 14:45
dokument Uchwała nr XXXIX/274/14 uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2014-2033. 2014-11-24 14:53
dokument Uchwała nr XXXIX/273/14 uchylająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2014 rok. 2014-11-24 14:25
dokument Uchwała nr XXXIX/272/14 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Dzieszkowie i Rzystnowie". 2014-11-24 14:51
dokument Uchwała nr XXXVIII/270/14 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przybiernów. 2014-10-01 14:25
dokument Uchwała nr XXXVIII/269/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2033. 2014-12-15 11:50
dokument Uchwała nr XXXVIII/268/14 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2014 rok. 2014-11-24 13:13
dokument Uchwała nr XXXVIII/267/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Dzieszkowie i Rzystnowie". 2014-10-10 15:26
dokument Uchwała nr XXXVII/266/14 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Przybiernów. 2014-08-13 12:10
dokument Uchwała nr XXXVII/265/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2014-2033. 2014-09-08 13:42
dokument Uchwała nr XXXVII/264/14 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2014 rok. 2014-08-20 15:07
dokument Uchwała nr XXXVII/263/14 w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy (art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego). 2014-09-08 12:37
dokument Uchwała nr XXXVI/262/14 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-08-07 13:41
dokument Uchwała nr XXXVI/261/14 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-08-07 13:38
dokument Uchwała nr XXXVI/260/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2014-2033. 2014-08-18 15:31
dokument Uchwała nr XXXVI/259/14 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2014 rok. 2014-08-18 15:29
dokument Uchwała nr XXXVI/258/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnogłowach" - etap I. 2014-08-11 13:42
dokument Uchwała nr XXXVI/257/14 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Budowa wiat rekreacyjnych z wyposażeniem w stoły, ławki, paleniska przeznaczonych do użytku publicznego w miejscowościach Babigoszcz, Włodzisław, Dzieszkowo, Łoźnica, Przybiernów, w gminie Przybiernów". 2014-08-11 13:33
dokument Uchwała nr XXXVI/256/14 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miodowice w Gminie Przybiernów". 2014-08-11 13:31
dokument Uchwała nr XXXVI/255/14 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Moracz w Gminie Przybiernów". 2014-08-11 13:30
dokument Uchwała nr XXXVI/253/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-08-11 13:25
dokument Uchwała nr XXXVI/252/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. 2014-08-07 14:27
dokument Uchwała nr XXXV/250/14 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na rok 2014. 2014-08-07 13:42
dokument Uchwała nr XXXV/249/14 w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Przybiernowie i filii bibliotecznych w Czarnogłowach i Budzieszewicach. 2014-08-07 13:43
dokument Uchwała nr XXXV/248/14 w sprawie utworzenia instytucji kultury "Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna" w Przybiernowie. 2014-08-07 13:44
dokument Uchwała Nr XXXI/247/14 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-04-11 15:07
dokument Uchwała nr XXXIV/246/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2014-05-09 15:25
dokument Uchwała nr XXXIV/245/14 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2014 rok. 2014-04-04 14:43
dokument Uchwała nr XXXIV/244/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2033. 2014-05-30 15:06
dokument Uchwała nr XXXIV/243/14 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2014 rok. 2014-05-30 13:38
dokument Uchwała nr XXXIV/242/14 w sprawie poboru zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-04-09 15:13
dokument Uchwała nr XXXIV/241/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2014-04-09 12:19
dokument Uchwała nr XXXII/238/14 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Przybiernów. 2014-02-17 22:32
dokument Uchwała nr XXXII/234/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. 2014-02-17 22:30
dokument Uchwała nr XXXII/233/14 w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzenie ścieków dla wszystkich grup odbiorców znajdujących się na terenie Gminy Przybiernów. 2014-02-17 22:28
dokument Uchwała nr XXXII/232/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2014-02-17 22:25
dokument Ucwała nr XXXII/231/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/220/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2033. 2014-03-06 23:30
dokument Uchwała nr XXXII/230/14 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2014 rok. 2014-03-05 14:03
dokument Uchwała nr XXXII/229/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Moracz w Gminie Przybiernów". 2014-04-04 13:56