herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 38/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-05-25 11:21
Zarządzenie nr 32/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gminnej stanowiacej zabudowaną działkę nr 124/2 obr. Przybiernów 1. 2018-07-06 14:18
Zarządzenie nr 31/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2018-07-06 14:15
Zarządzenie nr 30/18 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 2018-07-06 14:14
Zarządzenie nr 29/18 w sprawie zmiany budzzetu i w budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-07-06 14:12
Zarządzenie nr 28/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GminnegKultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2017 rok. 2018-07-06 14:10
Zarządzenie nr 27/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2018-07-06 14:07
Zarządzenie nr 26/18 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2018-07-06 14:05
Zarządzenie nr 25/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2018/2019 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzionych przez Gminę Przybiernów. 2018-07-06 14:03
Zarządzenia nr 24/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2018-07-06 14:00
Zarządzenie nr 23/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Przybiernów na lata 2018-2032 wraz z opracowaniem projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów. 2018-07-06 13:59
Zarządzenie nr 22/18 w sprawie zmian do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych z dnia 30.06.2003 r. 2018-07-06 13:49
Zarządzenie nr 21/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W.Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-07-06 13:47
Zarządzenie nr 20/18 w sprawie ustaaleenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2018-07-06 13:43
Zarządzenie nr 19/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wycinkę drzew z działek stanowiących mienie gminy Przybiernów. 2018-07-06 13:37
Zarządzenie nr 18/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia publicznego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybiernowie na dz. nr 328/3 obręb 4". 2018-07-06 13:34
Zarządzenie nr 17/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie". 2018-07-06 13:30
Zarządzenie nr 16a/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2018-07-06 13:24
Zarządzenie nr 16/18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej. 2018-07-06 13:22
Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. 2018-07-06 13:19
Zarządzenie nr 14/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. " Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie". 2018-07-06 13:14
Zarządzenie nr 13/18 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2018 rok. 2018-07-06 13:10
Zarządzenie nr 12/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2018-07-06 13:07
Zarządzenie nr 11/18 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2018 rok. 2018-03-23 14:12
Zarządzenie nr 10/18 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2018 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2018-03-23 14:12
Zarządzenie nr 9/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postęepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont świetlicy wiejskiej na terenie działkui nr 327/3 w miejscowości Dzisna. 2018-03-23 14:08
Zarządzenie nr 8/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowe placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 35/3 w miejscowości Rokita. 2018-03-23 14:05
Zarządzenie nr 7/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 259/2 w miejscowości Czarnogłowy. 2018-03-23 14:03
Zarządzenie nr 6/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Czarnogłowskim na terenie działki nr 287/41 w Czarnogłowach. 2018-03-23 14:00
Zarządzenie nr 5/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 129/1 w Łoźnicy. 2018-03-23 13:53
Zarządzenie nr 4/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont oświetlenia w parku przy stadionie na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb 3. 2018-03-23 13:51
Zarządzenie nr 3/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont siedzisk trybun na stadionie na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb3. 2018-03-23 13:48
Zarządzenie nr 2/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont szatni Klubu Sportowego "Pomorzanin" na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb 3. 2018-03-23 13:46
Zarządzenie nr 1/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 328/3 w Przybiernowie obręb 4". 2018-03-23 13:01