herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XIX/168/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów. 2017-04-06 10:58
Uchwała nr XIX/167/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-20 15:18
Uchwała nr XIX/166/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2017-04-20 15:29
Uchwała nr XIX/165/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 oraz opinia RIO jej dotycząca. 2017-05-04 14:03
Uchwała nr XIX/164/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok oraz opinia RIO jej dotycząca. 2017-05-04 14:07
Uchwała nr XVIII/162/17 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. 2017-04-04 11:57
Uchwała nr XVIII/157/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-27 13:34
Uchwała nr XVIII/156/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-04-06 14:32
Uchwała nr XVIII/155/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-04-06 14:34
Uchwała nr XVIII/153/17 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2017-03-02 12:36
Uchwała nr XVIII/151/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-03-02 12:33
Uchwała nr XVIII/150/17 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-03-02 12:22
Uchwała nr XVIII/149/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. 2017-04-12 15:35