Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXV/209/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023. 2018-02-12 15:27
dokument Uchwała nr XXV/207/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. 2018-01-23 11:32
dokument Uchwała nr XXV/206/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2018. 2018-02-12 14:46
dokument Uchwała nr XXV/205/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. 2018-01-23 11:17
dokument Uchwała nr XXV/204/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. 2018-02-13 14:58
dokument Uchwała nr XXIV/204/17 w sprawie zmian siedziby obwodowej komisji wyborczej. 2018-01-23 10:21
dokument Uchwała nr XXIV/203/17 w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Przybiernów. 2018-01-10 16:07
dokument Uchwała nr XXIV/202/17 w sprawie uchylenia uchwały nr XX/175/17. 2018-01-10 13:01
dokument Uchwała nr XXIV/201/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. 2017-12-06 14:01
dokument Uchwała nr XXIV/200/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018. 2017-12-06 14:01
dokument Uchwała nr XXIV/199/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. 2017-12-27 13:26
dokument Uchwała nr XXIV/198/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. 2018-01-23 14:09
dokument Uchwała nr XXII/196/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-01-05 13:04
dokument Uchwała nr XXII/195/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybiernowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybiernowie. 2018-01-05 13:03
dokument Uchwała nr XXII/194/17 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. 2017-10-25 11:32
dokument Uchwała nr XXII/193/17 w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Przybiernów. 2017-10-25 11:33
dokument Uchwała nr XXIII/191/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. 2017-11-03 14:14
dokument Uchwała nr XXIII/190/17 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego". 2017-12-01 13:40
dokument Uchwała nr XXIII/189/17 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego". 2017-12-01 13:40
dokument Uchwała nr XXIII/188/17 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Przybiernów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. 2017-12-01 13:17
dokument Uchwała nr XXII/187/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów. 2017-09-13 13:09
dokument Uchwała nr XXII/185/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. 2017-09-15 13:44
dokument Uchwała nr XXII/184/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. 2017-12-06 16:16
dokument Uchwała nr XXII/183/17 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". 2017-09-08 14:06
dokument Uchwała nr XXII/182/17 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. 2017-09-08 14:04
dokument Uchwała Nr XXI/181/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn ? Recław 2017-07-26 14:54
dokument Uchwała Nr XXI/180/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 wraz z opiniami RIO. 2018-02-13 15:27
dokument Uchwała nr XXI/179/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok wraz z opiniami RIO. 2017-08-16 14:32
dokument Uchwała nr XXI/178/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". 2017-07-10 11:25
dokument Uchwała nr XXI/177/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu "Świadomie bezpieczni w gminie Przybiernów" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka w 2017, w Województwie Zachodniopomorskim. 2017-07-10 11:31
dokument Uchwała nr XX/176/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-07-26 13:01
dokument Uchwała nr XX/175/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2017-07-10 12:56
dokument Uchwała nr XX/173/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. 2017-07-26 14:16
dokument Uchwała nr XIX/168/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów. 2017-04-06 10:58
dokument Uchwała nr XIX/167/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-20 15:18
dokument Uchwała nr XIX/166/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2017-04-20 15:29
dokument Uchwała nr XIX/165/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 oraz opinia RIO jej dotycząca. 2017-05-04 14:03
dokument Uchwała nr XIX/164/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok oraz opinia RIO jej dotycząca. 2017-05-04 14:07
dokument Uchwała nr XVIII/163/17 w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Żychlikowo i określenia jej rodzaju jako osada. 2017-07-10 12:44
dokument Uchwała nr XVIII/162/17 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. 2017-04-04 11:57
dokument Uchwała nr XVIII/160/17 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2017. 2017-08-09 14:08
dokument Uchwała nr XVIII/159/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na 2017 rok. 2017-07-26 14:47
dokument Uchwała nr XVIII/157/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-27 13:34
dokument Uchwała nr XVIII/156/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-04-06 14:32
dokument Uchwała nr XVIII/155/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-04-06 14:34
dokument Uchwała nr XVIII/154/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 2017-07-10 12:12
dokument Uchwała nr XVIII/153/17 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2017-03-02 12:36
dokument Uchwała nr XVIII/151/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-03-02 12:33
dokument Uchwała nr XVIII/150/17 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-03-02 12:22
dokument Uchwała nr XVIII/149/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. 2017-04-12 15:35