Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 82/17 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2017 rok. 2018-03-23 12:37
Zarządzenie nr 81/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2018-03-23 12:35
Zarządzenie nr 80/17 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów. 2018-03-23 12:33
Zarządzenie nr 79/17 w sprawie ustalania stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy.a 2018-03-23 12:30
Zarządzenie nr 78/17 w sprawie udzielenia zaliczek w urzędzie gminy w Przybiernowie i jednostkach organizacyjnych gminy.e 2018-03-23 12:28
Zarządzenie nr 75/17 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Zakładowej 3/21. 2018-03-23 12:24
Zarządzenie nr 74/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2018-03-23 12:22
Zarządzenie nr 67/17 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łacznej powierzchni 346,50 m2. 2017-12-04 13:33
Zarządzenie nr 66/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-12-04 13:24
Zarządzenie nr 65/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 2017-12-04 13:23
Zarządzenie nr 64/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-12-04 13:21
Zarządzenie nr 63/17 w sprawie zmiany bużetu na 2017 rok. 2017-12-04 13:19
Zarządzenie nr 62/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającejwybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytaania o cenę świadczenia usług geodezyjnych dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019 r. 2017-12-04 13:18
Zarządzenie nr 61/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług wyceny nieruchomości dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019. 2017-12-04 13:08
Zarządzenie nr 60/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.e 2017-12-04 12:54
Zarządzenie nr 59/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług geodezyjnych dla gminy Przybiernów w 2018 r. 2017-12-04 12:51
Zarządzenie 58/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 2017-12-04 12:48
Zarządzenie nr 57/17 w sprawie zmiany składu Komisji rozstrzygającej wybór inspektora nadzoru nad inwestycją "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". 2017-12-04 12:46
Zarządzenie nr 56/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ptrzetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2017-12-04 12:42
Zarządzenie nr 55/17 w sprawie regulaminu udzielania zaliczek w Urzedzie Gminy w Przybiernowie i jednostkach organizacyjnych gminy. 2017-12-04 12:32
Zarządzenie nr 54/17 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Dożynki Gminne 2017 r. 2017-12-04 12:29
Zarządzenie nr 53a/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-12-04 12:26
Zarządzenie nr 53/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-12-04 12:24
Zarządzenie nr 52/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-12-04 12:20
Zarządzenie nr 51/17 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018. 2017-12-04 12:04
Zarządzenie nr 47/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. 2017-12-04 12:01
Zarządzenie nr 46a/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór inspektora nadzoru nad inwestycją "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". 2017-12-04 11:57
Zarządzenie nr 44/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-12-04 11:22
Zarządzenie nr 43/17 w sprawie powołania komisjim przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2017/2018 - miał weglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia gminy: OŚrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. 2017-07-28 14:28
Zarządzenie Nr 42/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnogłowach 2017-07-26 15:18
Zarządzenie nr 41/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-07-28 14:24
Zarządzenie nr 40/17 w sprawie powołania komisji doraxnej do rozpatrzenia i załatwienia podań o najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego. 2017-07-28 14:22
Zarządzenie nr 39/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na zakup usługi: " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitaalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". 2017-07-28 14:19
Zarządzenie nr 38a/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-07-28 14:17
Zarządzenie nr 38/17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gimnazjum Publicznym w Przybiernowie, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. 2017-07-28 14:15
Zarządzenie nr 37/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomossci gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego oraz drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2017-07-28 14:12
Zarządzenie nr 36/17 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości. 2017-07-28 14:08
Zarządzenie nr 35/17 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. 2017-07-28 13:05
Zarządzenie nr 34/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-07-28 13:01
Zarządzenie nr 33/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2016 rok. 2017-07-28 12:59
Zarządzenie Nr 32/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prac obejmujących obsługę i nadzór procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz 2017-07-26 15:19
Zarządzenie nr 31/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-07-28 12:53
Zarządzenie nr 29/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2017-07-28 12:51
Zarządzenie nr 28/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn." Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów". 2017-12-04 11:27
Zarządzenie nr 27/17 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Fabrycznej 24/6 do adaptacji na cele mieszkalne. 2017-12-04 11:35
Zarządzenie nr 26/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-12-04 11:35
Zarządzenie nr 25/17 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora "Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej" w Przybiernowie. 2017-12-04 11:38
Zarządzenie nr 24/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2017 rok. 2017-12-04 11:39
Zarządzenie nr 23/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-12-04 11:40
Zarządzenie nr 22/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. 2017-12-04 11:40
Zarządzenie nr 21/17 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu. 2017-12-04 11:41
Zarządzenie nr 20/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-12-04 11:41
Zarządzenie nr 19/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-12-04 11:42
Zarządzenie nr 18/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 2017-12-04 11:42
Zarządzenie nr 17/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 2017-12-04 11:43
Zarządzenie Nr 16/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ulicy 30-lecia w Przybiernowie, dotyczące zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie 2017-12-04 11:43
Zarządzenie nr 15/17 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów. 2017-12-04 11:46
Zarządzenie nr 14/17w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-12-04 11:48
Zarządzenie nr 13/17 w sprawie zmiany w budżetu na 2017 rok. 2017-12-04 11:49
Zarządzenie nr 11/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. 2017-12-04 11:50
Zarządzenie nr 10/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Żychlikowo, dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości wraz z określeniem jej rodzaju jako osada. 2017-12-04 11:50
Zarządzenie nr 9/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2017-12-04 11:51
Zarządzenie nr 8/17 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2017-12-04 11:48
Zarządzenie nr 7/17w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2017-12-04 11:47
Zarządzenie nr 6/17w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2017-12-04 11:45
Zarządzenie nr 5/17 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2017 rok. 2017-12-04 11:44
Zarządzenie nr 4/17 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych.h 2017-12-04 11:34
Zarządzenie 3/17 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2017 oraz powołania Komisjii inwentaryzacyjnej. 2017-12-04 11:34
Zarządzenie nr 2/17 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2017 rok. 2017-12-04 11:31
Zarządzenie nr 1/17 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach o jednorazowe świadczenie przewidziane w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2017-12-04 11:30