herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-05-19 10:35
Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora "Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej" w Przybiernowie. 2017-05-19 10:34
Zarządzenie nr 24 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2017 rok. 2017-05-19 10:31
Zarządzenie nr 23 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-05-19 10:29
Zarządzenie nr 22 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. 2017-05-19 10:27
Zarządzenie nr 21 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu. 2017-05-19 10:24
Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-05-19 10:23
Zarządzenie nr 19 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-05-19 10:21
Zarządzenie nr 18 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 2017-05-19 10:19
Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. 2017-05-19 10:18
Zarządzenie Nr 16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ulicy 30-lecia w Przybiernowie, dotyczące zmiany nazwy ulicy 30-lecia w Przybiernowie 2017-03-14 10:54
Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania stałej komisji weryfikacyjnej mienia Gminy Przybiernów. 2017-05-19 10:16
Zarządzenie nr 14 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-05-19 10:15
Zarządzenie nr 13 w sprawie zmiany w budżetu na 2017 rok. 2017-05-19 10:13
Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. 2017-05-19 10:10
Zarządzenie nr 10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Żychlikowo, dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości wraz z określeniem jej rodzaju jako osada. 2017-02-08 12:08
Zarządzenie nr 9 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2017-05-19 10:06
Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2017-05-19 09:55
Zarządzenie nr 7 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2017-05-19 09:52
Zarządzenie nr 6 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2017-05-19 09:46
Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2017 rok. 2017-05-19 09:31
Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych.h 2017-05-19 09:28
Zarządzenie 3 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2017 oraz powołania Komisjii inwentaryzacyjnej. 2017-05-19 09:25
Zarządzenie nr 2 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2017 rok. 2017-05-19 09:23
Zarządzenie nr 1 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach o jednorazowe świadczenie przewidziane w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2017-05-19 09:19