Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016 roku.

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY
        
Zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy w Przybiernowie, która odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 9.00 , z następującym porządkiem obrad:

1.  Sprawy organizacyjne:

a/ otwarcie obrad,
b/ ustalenie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.


2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2015 rok


a/ opinie Komisji Rady,
b/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego   Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej za rok 2015,


4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok


a/ opinie Komisji Rady,
b/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,


5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy,
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok


a/ opinia RIO o sprawozdaniu,
b/ opinie Komisji Rady,
c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
d/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
e/ przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f/ podjęcie uchwały absolutoryjnej,


7. Podjęcie uchwał w sprawie:


a/ zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 r.
b/ zmiany uchwały Nr X/77/15 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033,
c/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych,
d/ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów,
e/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji,
g/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Przybiernów,
h/  zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
i/   poboru zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
j/  zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.


8.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.   Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

 

                                Przewodniczący Rady
Ryszard Kazanowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Hyla 18-05-2016 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Hyla 18-05-2016 11:40