herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiew sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z częścią łącznikową oraz z dwiema rampami załadunkowymi dla samochodów ciężarowych, uzupełniającej potrzeby funkcjonalne zakładu, przewidzianej do realizacji na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego mebli "POLITEKNIK" Sp. z o. o.