herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Wykaz Nr 6/17 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/17 Wójta Gminy

w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do

sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości na okres od 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.

Wykaz Nr 6/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

 

Lp.

Lp.

 

Nr dz.

 

Pow.

w ha

 

Nr KW

 

Położenie

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości/forma zbycia

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

721/3

1,5438

SZ10/00037767/1

Obręb Przybiernów 3

Brak Planu Zagospodarowania. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy o planowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z 2004r. Z późn. zm.) w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Przybiernów

lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 5A o pow. 52,5 m2  wraz z piwnicami o pow. 18,4 i 14,4 m2 przy ul. Lipowej w Przybiernowie oraz udziałem 8530/435650 w całej działce nr 721/3

100 000 zł/ bezprzetargowo

na rzecz wieloletniego najemcy

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jest spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o nabycie prze upływem terminu określonego w wykazie . Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Termin składania wniosków upływa 9 lutego 2018 r.

Przybiernów, dnia 29 grudnia 2017 r.

                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                             Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 29-12-2017 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Chojnacki 29-12-2017 10:14