Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Piotr Hyla 2019-10-07 14:20:15
Piotr Hyla 2019-10-07 14:14:21
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2019-10-07 14:10:46
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2019-10-07 14:05:28
Piotr Hyla 2019-10-07 14:03:07
Rejestr umów i zleceń Karolina Grzybowska 2019-10-04 14:32:59
Protokół 7 z dnia 24 września 2019 roku. Karolina Grzybowska 2019-10-04 13:43:13
Zarządzenie nr 70/19 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Przybiernów do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy Karolina Grzybowska 2019-10-04 13:41:20
Zarządzenie nr 68/19 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Karolina Grzybowska 2019-10-04 13:39:14
Zarządzenie nr 67/19 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. Karolina Grzybowska 2019-10-04 13:38:06
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2019-10-04 13:35:24
Protokół nr 7/19 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-10-04 12:54:21
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2019-10-04 12:53:57
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2019-10-04 12:53:30
VII sesja Karolina Grzybowska 2019-10-04 12:52:41
Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023 Karolina Grzybowska 2019-10-04 12:50:56
Uchwała Nr VII/64/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia "Gminnego programu gospodarki wodno-ściekowej na lata 2015-2020 gminy Przybiernów" Karolina Grzybowska 2019-10-04 12:50:02
Uchwała Nr VII/58/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033 Karolina Grzybowska 2019-10-04 12:48:30
Przebudowa ul. Lipowej w Czarnogłowach Katarzyna Tańska 2019-10-04 12:47:36
Uchwała Nr VII/57/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. Karolina Grzybowska 2019-10-04 12:45:14
Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023 Karolina Grzybowska 2019-10-04 12:44:06
Informacja - pierwsze psiedzenie komisji. Karolina Grzybowska 2019-10-03 13:33:36
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów Anna Pryć 2019-10-02 13:34:57
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Golczewskiej, na terenie działki nr 372/37 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. Katarzyna Tańska 2019-09-26 10:09:39
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2019-09-24 13:00:25
Zbiorcza informacja za 2018r. Maria Popiołek 2019-09-24 09:06:54
Informacja o petycjach 2017r. Maria Popiołek 2019-09-24 09:04:18
Informacja o petycjach 2016r. Maria Popiołek 2019-09-24 09:03:08
odpowiedź na petycję w spr. elektroniz. zamówień publicznych Maria Popiołek 2019-09-23 16:02:29
- dokument usunięty Maria Popiołek 2019-09-23 16:01:30
- dokument usunięty Maria Popiołek 2019-09-23 16:01:14
odpowiedź na petycję w spr. elektroniz. zamówień publicznych Maria Popiołek 2019-09-23 15:57:05
Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych Maria Popiołek 2019-09-23 15:53:24
Przebudowa ul. Lipowej w Czarnogłowach Katarzyna Tańska 2019-09-23 13:03:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla relaizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu punktu skupu złomu w miejscowości Przybiernów przy ul. Golczewskiej 7G, działka ewidencyjna nr 372/43 (obręb geodezyjny Przybiernów 3). Łukasz Chojnacki 2019-09-20 13:05:15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla relaizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu punktu skupu złomu w miejscowości Przybiernów przy ul. Golczewskiej 7G, działka ewidencyjna nr 372/43 (obręb geodezyjny Przybiernów 3). Łukasz Chojnacki 2019-09-20 13:03:56
Zarządzenie nr 65/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy. Karolina Grzybowska 2019-09-18 13:41:07
Zarządzenie nr 66/19 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów. Karolina Grzybowska 2019-09-18 13:38:30
Zarządzenie nr 65/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy. Karolina Grzybowska 2019-09-18 13:36:59
Zarządzenie nr 57a/19 w sprawie: stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników. Karolina Grzybowska 2019-09-18 13:33:16