herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 11/18 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:11:24
Zarządzenie nr 10/18 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2018 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:09:52
Zarządzenie nr 9/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postęepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont świetlicy wiejskiej na terenie działkui nr 327/3 w miejscowości Dzisna. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:08:03
Zarządzenie nr 8/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowe placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 35/3 w miejscowości Rokita. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:05:45
Zarządzenie nr 7/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 259/2 w miejscowości Czarnogłowy. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:03:09
Zarządzenie nr 6/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Czarnogłowskim na terenie działki nr 287/41 w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:00:21
Zarz - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-23 13:56:59
Zarządzenie nr 6/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadospodarowanie terenu przy Jeziorze Czarnogłowskim na terenie działki nr 287/41 w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:56:40
Zarz - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-23 13:54:23
Zarządzenie nr 5/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 129/1 w Łoźnicy. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:53:52
Zarządzenie nr 4/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont oświetlenia w parku przy stadionie na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb 3. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:51:35
Test - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-23 13:49:08
Zarządzenie nr 3/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont siedzisk trybun na stadionie na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb3. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:48:51
Zarządzenie nr 2/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont szatni Klubu Sportowego "Pomorzanin" na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb 3. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:46:21
Zarządzenie nr 1/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 328/3 w Przybiernowie obręb 4". Piotr Hyla 2018-03-23 13:01:43
Zarządzenie nr 1/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 328/3 w Przybiernowie obręb 4". Piotr Hyla 2018-03-23 13:01:00
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-03-23 13:00:43
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-03-23 13:00:16
Test 1 - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-03-23 13:00:15
Zarządzenie nr 1/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 328/3 w Przybiernowie obręb 4". Piotr Hyla 2018-03-23 13:00:11
Test 1 - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-03-23 12:59:44
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-03-23 12:59:29
- dokument usunięty Piotr Hyla 2018-03-23 12:58:24
Zarządzenia 2018 Piotr Hyla 2018-03-23 12:58:14
Zarządzenie nr 1/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 328/3 w Przybiernowie obręb 4". Czesława Grzyb 2018-03-23 12:54:45
- dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-23 12:49:58
Zarządzenie nr 82/17 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2018-03-23 12:37:57
Zarządzenie nr 81/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Czesława Grzyb 2018-03-23 12:35:30
Zarządzenie nr 80/17 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2018-03-23 12:33:20
Zarządzenie nr 79/17 w sprawie ustalania stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy.a Czesława Grzyb 2018-03-23 12:30:47
Zarządzenie nr 78/17 w sprawie udzielenia zaliczek w urzędzie gminy w Przybiernowie i jednostkach organizacyjnych gminy.e Czesława Grzyb 2018-03-23 12:28:51
Zarządzenie nr 75/17 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Zakładowej 3/21. Czesława Grzyb 2018-03-23 12:24:45
Zarządzenie nr 74/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. Czesława Grzyb 2018-03-23 12:22:19
Przebudowa dróg gminnych ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie Mariusz Lerka 2018-03-20 12:15:20
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybiernowie Mariusz Lerka 2018-03-20 12:14:39
Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033. Piotr Hyla 2018-03-19 13:01:44
TEST2 - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-14 13:34:58
TEST2 - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-14 13:32:02
TEST2 - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-14 13:31:37
TEST1 - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-14 13:29:31