herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 21/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków wiązków - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:45:08
Zarządzenie nr 21/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków wiązków - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:44:36
- dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:43:41
Zarządzenie nr 20/18 w sprawie ustaaleenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:43:17
Sylwia Karp - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, podinspektor Piotr Hyla 2018-07-06 13:41:27
Zarządzenie nr 20/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:40:32
- dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:40:16
Monika Klińska - dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego Piotr Hyla 2018-07-06 13:40:12
Zarządzenie nr 20/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-07-06 13:39:16
Mariola Kazanowska - kierownik OPS Piotr Hyla 2018-07-06 13:39:12
Maria Popiołek - sekretrz gminy Piotr Hyla 2018-07-06 13:38:37
Kazimierz Kazimierczuk - p.o. dyrektora szkoły Piotr Hyla 2018-07-06 13:37:59
Zarządzenie nr 19/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wycinkę drzew z działek stanowiących mienie gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:37:16
Józef Pasławski - dyrektor GZEAS Piotr Hyla 2018-07-06 13:37:15
Ewa Majewska - dyrektor szkoły Piotr Hyla 2018-07-06 13:36:32
Danuta Marian - kierownik USC Piotr Hyla 2018-07-06 13:35:36
Anna Zięba - skarbnik Piotr Hyla 2018-07-06 13:35:03
Alicja Szczepanik - inspektor Piotr Hyla 2018-07-06 13:34:37
Zarządzenie nr 18/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia publicznego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybiernowie na dz. nr 328/3 obręb 4". Czesława Grzyb 2018-07-06 13:34:15
Tadeusz Chojnacki - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:33:48
Marzena Leszczyńska - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:32:57
Marek Latosiński - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:32:27
Krzysztof Klażyński - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:31:48
Jolanta Grześkowiak - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:30:52
Zarządzenie nr 17/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie". Czesława Grzyb 2018-07-06 13:30:35
Jerzy Gniadek - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:30:04
Ignacy Kutko - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:29:33
Elżbieta Stelmasik - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:28:31
Daniela Mazurkiewicz - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:27:59
Beata Skierska - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:27:20
Beata Skalska - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:26:54
Barbara Mickiewicz - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:26:27
Alicja Bzdyra - radna Piotr Hyla 2018-07-06 13:25:53
Paweł Zuzewicz - radny Piotr Hyla 2018-07-06 13:25:13
Zarządzenie nr 16a/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:24:07
Oświadczenia radnych Piotr Hyla 2018-07-06 13:23:55
Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek Piotr Hyla 2018-07-06 13:23:38
2017 Piotr Hyla 2018-07-06 13:23:03
Zarządzenie nr 16/18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:22:40
Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:19:13