herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół 10 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Piotr Hyla 2017-02-10 11:28:52
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-02-10 11:08:50
Uchwała nr XVII/140/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2017-02-10 10:39:21
Uchwala nr XVII/139/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-02-08 15:15:59
Uchwała Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-02-08 15:13:14
Uchwala nr XVII/139/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2017-02-08 14:31:36
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej działki nr 372/28 obr. Przybiernów 3 Łukasz Chojnacki 2017-02-08 13:27:20
Zarządzenie nr 10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Żychlikowo, dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości wraz z określeniem jej rodzaju jako osada. Piotr Hyla 2017-02-08 12:08:40
Zarządzenia 2017 Piotr Hyla 2017-02-08 12:08:19
Zarządzenia 2017 Piotr Hyla 2017-02-08 12:08:06
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Piotr Hyla 2017-02-06 14:00:57
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Piotr Hyla 2017-02-06 14:00:15
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Piotr Hyla 2017-02-06 13:59:32
Uchwała nr XVI/135/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Piotr Hyla 2017-02-03 15:27:48
Uchwała nr XVII/141/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2017. Piotr Hyla 2017-02-02 13:08:45
Uchwały 2017 Piotr Hyla 2017-02-02 13:06:52
Uchwała budżetowa na rok 2017. Piotr Hyla 2017-02-02 12:26:10
Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:43:54
ROK 2017 Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:40
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:29
Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:26
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:40:19
Wykaz nr 1/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2017-02-01 14:39:56
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie Magdalena Czerwińska 2017-01-27 08:17:47
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2017-01-27 08:10:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2017-01-27 08:04:47
Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Magdalena Czerwińska 2017-01-12 07:58:29
Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. Magdalena Czerwińska 2017-01-12 07:51:45
Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo Magdalena Czerwińska 2017-01-12 07:49:40
Uchwała Nr 146 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2017-01-12 07:47:25
Uchwała Nr 146 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2017-01-12 07:46:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki 36/4 w Rokicie Magdalena Czerwińska 2017-01-09 15:26:40
Protokół 12 z dnia 30 marca 2016 roku. Piotr Hyla 2016-12-23 15:16:12
Protokół 16 z dnia 21 listopada 2016 roku. Piotr Hyla 2016-12-23 13:27:44
Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2016-12-21 10:39:00
Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Piotr Hyla 2016-12-21 10:20:45
wykaz nr 5/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczonych do dzierżawy Łukasz Chojnacki 2016-12-20 15:00:11
wykaz nr 5/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczonych do dzierżawy Łukasz Chojnacki 2016-12-20 14:59:49
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2016-12-19 14:34:45
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2016-12-19 14:33:21