herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 193/9 Łukasz Chojnacki 2017-12-14 11:50:57
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 193/7 Łukasz Chojnacki 2017-12-14 11:39:50
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 498/15 Łukasz Chojnacki 2017-12-12 11:12:19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-12-08 11:58:10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-12-08 11:57:26
Uchwała nr XXII/184/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-12-06 16:16:21
Uchwała nr XXIV/200/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 14:01:50
Uchwała nr XXIV/201/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 14:01:28
Uchwała nr XXIV/201/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 14:00:46
Uchwała nr XXIV/200/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 13:59:29
2018 Piotr Hyla 2017-12-06 13:57:56
Interpretacja podatkowa w sprawie instalacji paneli fotowoltaicznych. Piotr Hyla 2017-12-06 12:05:49
Zarządzenie nr 67/17 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łacznej powierzchni 346,50 m2. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:33:36
Zarządzenie nr 66/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:24:41
Zarządzenie nr 65/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:23:13
Zarządzenie nr 64/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:21:53
Zarządzenie nr 63/17 w sprawie zmiany bużetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:19:52
Zarządzenie nr 62/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającejwybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytaania o cenę świadczenia usług geodezyjnych dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019 r. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:18:05
Zarządzenie nr 61/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług wyceny nieruchomości dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:08:22
Zarządzenie nr 61/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług wyceny nieruchomości dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:06:42
Zarządzenie nr 60/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.e Czesława Grzyb 2017-12-04 12:54:15
Zarządzenie nr 59/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług geodezyjnych dla gminy Przybiernów w 2018 r. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:51:48
Zarządzenie 58/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:48:21
Zarządzenie nr 57/17 w sprawie zmiany składu Komisji rozstrzygającej wybór inspektora nadzoru nad inwestycją "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Czesława Grzyb 2017-12-04 12:46:58
Zarządzenie nr 56/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ptrzetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:42:36
Zarządzenie nr 55/17 w sprawie regulaminu udzielania zaliczek w Urzedzie Gminy w Przybiernowie i jednostkach organizacyjnych gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:32:14
Zarządzenie nr 54/17 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Dożynki Gminne 2017 r. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:29:28
Zarządzenie nr 53a/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:26:00
Zarządzenie nr 53/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:24:03
Zarządzenie nr 53/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:23:25
Zarządzenie nr 52/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:20:30
Zarządzenie nr 51/17 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:04:55
Zarządzenie nr 47/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:01:23
Zarządzenie nr 46a/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór inspektora nadzoru nad inwestycją "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Czesława Grzyb 2017-12-04 11:57:26
Zarządzenie nr 9/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:51:13
Zarządzenie nr 11/17 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:50:45
Zarządzenie nr 10/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Żychlikowo, dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości wraz z określeniem jej rodzaju jako osada. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:50:20
Zarządzenie nr 13/17 w sprawie zmiany w budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:49:27
Zarządzenie nr 8/17 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:48:55
Zarządzenie nr 14/17w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 11:48:29