Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyłączone z zamówień publicznych na mocy art.4 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych Piotr Hyla 2020-04-17 15:05:30
Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Zastępca Kierownika USC Justyna Andrzejewska 2020-04-17 14:14:02
Zarządzenie nr 111/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przybiernów w latach 2020-2022 - dokument usunięty Justyna Andrzejewska 2020-04-17 13:56:26
Zarządzenie nr 111/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przybiernów w latach 2020-2022 - dokument usunięty Justyna Andrzejewska 2020-04-17 13:55:26
Zarządzenie nr 29/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2019 rok Justyna Andrzejewska 2020-04-17 13:23:39
Zarządzenie nr 30/20 sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2020-04-17 12:27:54
Obwieszczenie PKW o o zarejestrowanych kandydatach Justyna Andrzejewska 2020-04-17 12:23:16
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2020-04-17 10:34:46
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2020-04-17 10:32:09
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członka komisji wyborczej Justyna Andrzejewska 2020-04-15 09:49:33
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przybiernów oraz o terminie losowania Justyna Andrzejewska 2020-04-15 09:04:35
Koronawirus - obsługa interesantów (aktualizacja 27.05.2020r.) Piotr Hyla 2020-04-14 10:22:11
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów do głosowania Justyna Andrzejewska 2020-04-10 10:27:14
Zarządzenie nr 25a/20 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok Justyna Andrzejewska 2020-04-10 08:20:20
Informacje PKW Justyna Andrzejewska 2020-04-10 07:32:18
Kalendarz wyborczy Justyna Andrzejewska 2020-04-10 07:30:51
Zarządzenie nr 20/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Justyna Andrzejewska 2020-04-08 09:00:13
Zarządzenie nr 27/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" Justyna Andrzejewska 2020-04-08 08:52:58
Zarządzenie nr 27/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" Justyna Andrzejewska 2020-04-08 08:52:18
Zarządzenie nr 28/20 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 10.04.2020r. w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2020-04-08 08:50:59
Zarządzenie nr 27/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" Justyna Andrzejewska 2020-04-08 08:49:54
Zarządzenie nr 26/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 Justyna Andrzejewska 2020-04-08 08:47:04
Koronawirus - obsługa interesantów (aktualizacja 27.05.2020r.) Piotr Hyla 2020-04-06 14:09:58
Koronawirus - obsługa interesantów (aktualizacja 27.05.2020r.) Piotr Hyla 2020-04-06 14:08:54
Koronawirus - obsługa interesantów (aktualizacja 27.05.2020r.) Piotr Hyla 2020-04-06 14:07:28
Koronawirus - obsługa interesantów (aktualizacja 27.05.2020r.) Piotr Hyla 2020-04-06 14:05:15
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 192/17 obr. Łoźnica o pow. 7,6347 ha, zabudowanej zabytkowym pałacem. Łukasz Chojnacki 2020-04-03 14:55:13
Nabór na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Andrzejewska 2020-04-01 14:33:07
Uchwała nr IX/82/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przybiernów na rok szkolny 2019/2020. Piotr Hyla 2020-04-01 11:27:57
Projekty uchwał Karolina Grzybowska 2020-04-01 08:35:57
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2020-04-01 08:34:18
Protokół nr 11/20 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2020-04-01 08:32:21
XI sesja Karolina Grzybowska 2020-04-01 08:31:29
Zarządzenie nr 24/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Justyna Andrzejewska 2020-03-31 12:12:06
Zarządzenie nr 25/20 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2020-03-31 12:11:51
Zarządzenie nr 24/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Justyna Andrzejewska 2020-03-31 12:10:57
Zarządzenie nr 23/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Justyna Andrzejewska 2020-03-31 12:09:47
Zarządzenie nr 19/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Justyna Andrzejewska 2020-03-31 12:07:48
Uchwała nr VIII/74/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2020-03-30 19:21:58
Uchwała nr VIII/73/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. Piotr Hyla 2020-03-30 19:17:05