herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 16a/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:24:07
Oświadczenia radnych Piotr Hyla 2018-07-06 13:23:55
Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek Piotr Hyla 2018-07-06 13:23:38
2017 Piotr Hyla 2018-07-06 13:23:03
Zarządzenie nr 16/18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:22:40
Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:19:13
Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:18:00
Zarządzenie nr 14/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. " Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie". Czesława Grzyb 2018-07-06 13:14:39
Zarządzenie nr 13/18 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:10:19
Zarządzenie nr 12/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2018-07-06 13:07:08
Obwieszczenie informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach dla realizacji inwestycji na działce nr 372/43 obr. Przybiernów 3 Łukasz Chojnacki 2018-07-04 09:27:17
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Zabierzewo, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 138/8 o pow. 1677m2 Łukasz Chojnacki 2018-06-28 14:20:02
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 2/4 o pow. 1087m2 Łukasz Chojnacki 2018-06-28 14:01:33
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2018-06-18 13:06:58
Klauzula informacyjna ogólna dla petentów Urzędu Gminy w Przybiernowie. Piotr Hyla 2018-05-30 13:19:33
Wykaz podmiotów którym w zakresie podatków lub opłat w 2017 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty zobowiązania w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. Piotr Hyla 2018-05-30 12:46:26
Wykaz podmiotów którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej. Piotr Hyla 2018-05-29 11:13:15
Opinia RIO o możliwości spłaty w 2018 roku planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Piotr Hyla 2018-05-28 13:13:52
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach Maria Popiołek 2018-05-25 12:07:06
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach Maria Popiołek 2018-05-25 12:03:40
Zarządzenie nr 38/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2018-05-25 11:21:56
TEST - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-05-25 11:19:42
TEST1 - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-05-25 11:19:20
TEST2 - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-05-25 11:19:14
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2018-05-25 11:17:47
Protokół 26 z dnia 16 marca 2018 roku. Piotr Hyla 2018-05-21 14:17:14
Protokół 26 z dnia 16 marca 2018 roku. Piotr Hyla 2018-05-21 14:16:50
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2017r Anna Pryć 2018-05-17 13:20:15
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przybiernów za 2017r. - dokument usunięty Anna Pryć 2018-05-17 13:19:17
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przybiernów za 2017r. - dokument usunięty Anna Pryć 2018-05-17 13:17:56
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017. Piotr Hyla 2018-05-14 10:30:11
Sprawozdania RB Piotr Hyla 2018-05-14 10:26:30
Uchwała Nr XXVI/216/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw publicznym gminnym drogom w Przybiernowie Mariusz Lerka 2018-05-11 13:54:22
Rejestr Działalności Regulowanej Anna Pryć 2018-04-19 09:42:38
Sprawozdania RB Piotr Hyla 2018-04-13 12:03:59
Sprawozdania RB - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-04-13 12:02:52
2014 i 2015 Piotr Hyla 2018-04-13 12:02:43
Sprawozdania RB - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-04-13 12:00:55
Uchwała nr XXVI/214/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. Piotr Hyla 2018-04-11 15:20:37
Uchwała nr XXVI/214/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. Piotr Hyla 2018-04-11 15:18:58