herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Piotr Hyla 2017-08-09 17:13:50
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Piotr Hyla 2017-08-09 17:13:13
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Piotr Hyla 2017-08-09 17:12:47
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Piotr Hyla 2017-08-09 17:11:08
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Piotr Hyla 2017-08-09 17:10:43
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Piotr Hyla 2017-08-09 17:10:10
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Piotr Hyla 2017-08-09 17:06:57
Uchwała nr XXI/180/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 wraz z opinią RIO. Piotr Hyla 2017-08-09 16:53:05
Uchwała nr XXI/180/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 wraz z opinią RIO. Piotr Hyla 2017-08-09 15:47:03
Uchwała Nr XXI/180/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 wraz z opinią RIO. Piotr Hyla 2017-08-09 14:15:06
Uchwała nr XVIII/160/17 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2017. Piotr Hyla 2017-08-09 14:08:23
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław. Piotr Hyla 2017-07-31 16:35:50
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław. Piotr Hyla 2017-07-31 15:42:35
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław. Piotr Hyla 2017-07-31 15:41:45
Zarządzenie nr 43/17 w sprawie powołania komisjim przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2017/2018 - miał weglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia gminy: OŚrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. Czesława Grzyb 2017-07-28 14:28:29
Zarządzenie nr 41/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-07-28 14:24:23
Zarządzenie nr 40/17 w sprawie powołania komisji doraxnej do rozpatrzenia i załatwienia podań o najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego. Czesława Grzyb 2017-07-28 14:22:18
Zarządzenie nr 39/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na zakup usługi: " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitaalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Czesława Grzyb 2017-07-28 14:19:54
Zarządzenie nr 38a/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-07-28 14:17:33
Zarządzenie nr 38/17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gimnazjum Publicznym w Przybiernowie, powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. Czesława Grzyb 2017-07-28 14:15:21
Zarządzenie nr 37/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomossci gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego oraz drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-07-28 14:12:22
Zarządzenie nr 36/17 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości. Czesława Grzyb 2017-07-28 14:08:31
Zarządzenie nr 35/17 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. Czesława Grzyb 2017-07-28 13:05:03
Zarządzenie nr 34/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-07-28 13:01:24
Zarządzenie nr 33/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-07-28 12:59:13
Zarządzenie nr 31/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-07-28 12:53:15
Zarządzenie nr 29/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-07-28 12:51:31
nabór na stanowisko ds budownictwa Maria Popiołek 2017-07-28 08:37:06
Zarządzenie Nr 32/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prac obejmujących obsługę i nadzór procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Magdalena Czerwińska 2017-07-26 15:19:10
Zarządzenie Nr 42/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnogłowach Magdalena Czerwińska 2017-07-26 15:18:32
Zarządzenie Nr 42/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnogłowach Magdalena Czerwińska 2017-07-26 15:17:55
Zarządzenie Nr 32/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prac obejmujących obsługę i nadzór procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Magdalena Czerwińska 2017-07-26 15:16:32
Uchwała Nr XXI/181/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn ? Recław Piotr Hyla 2017-07-26 14:54:07
Uchwała nr XVIII/159/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-07-26 14:47:07
Uchwała Nr XXI/181/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn ? Recław Magdalena Czerwińska 2017-07-26 14:44:30
Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn." Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów". Czesława Grzyb 2017-07-26 14:43:38
Zarządzenie nr 27 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Fabrycznej 24/6 do adaptacji na cele mieszkalne. Czesława Grzyb 2017-07-26 14:39:07
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnetrznej na terenie działki nr 129/1 z obrębu Łoznica, gm. Przybiernów Magdalena Czerwińska 2017-07-26 14:24:13
Uchwała nr XX/173/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-07-26 14:16:25
Uchwała nr XX/176/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Piotr Hyla 2017-07-26 13:01:13