Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-03-09 08:48:48
Uchwała nr IX/78/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2020. Piotr Hyla 2020-03-09 08:45:40
Uchwała budżetowa na 2020 rok. Piotr Hyla 2020-03-09 08:43:27
Uchwała nr X/88/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok. Piotr Hyla 2020-03-06 12:18:20
Uchwała nr X/87/20 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2020-03-06 12:17:07
Uchwała nr X/86/20 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2020-03-06 12:15:28
Zarządzenie nr 111/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przybiernów w latach 2020-2022. Karolina Grzybowska 2020-03-03 14:01:23
Zarządzenie nr 13/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Rzystnowo" Karolina Grzybowska 2020-03-03 13:59:43
Zarządzenie nr 13/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Rzystnowo" Karolina Grzybowska 2020-03-03 13:58:54
Zarządzenie nr 12/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Karolina Grzybowska 2020-03-03 12:05:34
Zarządzenie nr 16/20 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2020-02-28 09:48:03
Zarządzenie Nr 15/20 w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2020 dla pracowników Urzędu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-02-28 09:07:44
Zarządzenie nr 7/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-02-26 09:28:46
Zarządzenie nr 6/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-02-26 09:28:05
Zarządzenie nr 10a/20 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 7,66 m? położonego na działce nr 158/9 w obrębie Czarnogłowy. Karolina Grzybowska 2020-02-26 08:29:11
Uchwała nr VIII/66/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. Piotr Hyla 2020-02-24 14:52:41
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości i transportu Justyna Andrzejewska 2020-02-21 14:59:01
Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania zespołu powypadkowego Karolina Grzybowska 2020-02-21 12:02:27
Zarządzenie Nr 14/20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2020-02-21 11:13:31
Rejestr umów i zleceń Karolina Grzybowska 2020-02-20 14:49:40
Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości i transportu Justyna Andrzejewska 2020-02-20 10:17:23
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2019 rok. Karolina Grzybowska 2020-02-19 08:07:01
Uchwała nr IX/76/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. Piotr Hyla 2020-02-14 15:10:59
Powiadomienie Stron przed wydaniem decyzji dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Karolina Grzybowska 2020-02-14 08:03:02
Uchwała Nr VIII/72/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2020-02-13 11:15:44
Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy w Przybiernowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Karolina Grzybowska 2020-02-07 13:34:15
Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości i transportu Justyna Andrzejewska 2020-02-06 10:06:53
Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego Justyna Andrzejewska 2020-02-05 15:09:18
Uchwała nr IX/80/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Piotr Hyla 2020-02-05 14:29:22
Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033 Karolina Grzybowska 2020-02-04 15:12:17
Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat Karolina Grzybowska 2020-02-04 09:11:05
Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat Karolina Grzybowska 2020-01-31 15:00:58
Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowego wyróżnienia "Cisy Przybiernowskie" Karolina Grzybowska 2020-01-29 13:50:35
Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowego wyróżnienia "Cisy Przybiernowskie" Karolina Grzybowska 2020-01-29 13:50:13
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK Anna Pryć 2020-01-29 11:10:06
Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033 Karolina Grzybowska 2020-01-29 09:52:54
Uchwała IX/77/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033 Karolina Grzybowska 2020-01-29 09:50:08
Plan zamówień publicznych na 2020 rok Piotr Hyla 2020-01-27 16:03:26
Plan zamówień publicznych (zakładka menu) Piotr Hyla 2020-01-27 15:59:17
Zarządzenie nr 5/20 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Karolina Grzybowska 2020-01-27 14:43:29