herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 5b/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół postawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:09:22
Zarządzenie nr 5a/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:04:28
Zarządzenie nr 5/16 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:00:04
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 12:54:41
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 12:50:14
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016 roku. Piotr Hyla 2016-05-18 11:40:43
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016 roku. Piotr Hyla 2016-05-18 11:38:24
Uchwała nr XII/91/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2016-05-09 12:23:16
Uchwała nr XII/90/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-05-09 12:07:30
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-05-04 12:34:20
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-05-04 12:33:32
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-05-04 12:32:24
Zarządzenie nr 33/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-05-04 11:33:02
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2016-05-04 11:28:01
Zarządzenie nr 33/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-05-04 11:27:48
Podstawowe informacje na temat opłaty adiacenckiej i możliwości rozłożenia jej na raty Mariusz Lerka 2016-04-28 15:04:39
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-04-25 16:05:19
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-04-25 15:05:16
wykaz nr 3/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2016-04-21 15:23:44
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 2/3 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-04-20 12:14:10
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 2/3 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-04-20 12:13:54
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 2/1 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-04-20 12:11:04
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 2/1 obr. Przybiernów 4 Łukasz Chojnacki 2016-04-20 12:07:27
Uchwała nr XII/95/16 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-04-18 12:52:33
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie Włodzisław Łukasz Chojnacki 2016-04-12 14:25:41
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie Włodzisław Łukasz Chojnacki 2016-04-12 13:26:23
Uchwała nr XII/98/16 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów. Piotr Hyla 2016-04-04 13:37:47
Uchwała nr VIII/59/15 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2015 rok. Piotr Hyla 2016-03-30 11:43:01
Piotr Hyla 2016-03-30 11:07:08
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2016-03-30 11:02:48
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2016-03-30 11:01:29
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2016-03-30 10:58:58
Wójt Gminy Lilia Ławicka Piotr Hyla 2016-03-30 10:55:38
Piotr Hyla 2016-03-30 10:54:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskio dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Mariusz Lerka 2016-03-25 09:49:05
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:38:01
wykaz nr 2/16 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:37:53
WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów położonych nad Jeziorem Przybiernowskim, obręb ewidencyjny Zabierzewo, o pow. 1,1146 ha, w tym plaża, stanowiących działkę nr 711/4, na okres od trzech do trzydziestu lat. Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:36:55
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:34:29
wykaz nr 2/16 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2016-03-24 10:07:13