herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 37/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomossci gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego oraz drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-07-28 14:12:22
Zarządzenie nr 36/17 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości. Czesława Grzyb 2017-07-28 14:08:31
Zarządzenie nr 35/17 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. Czesława Grzyb 2017-07-28 13:05:03
Zarządzenie nr 34/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-07-28 13:01:24
Zarządzenie nr 33/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-07-28 12:59:13
Zarządzenie nr 31/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-07-28 12:53:15
Zarządzenie nr 29/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-07-28 12:51:31
nabór na stanowisko ds budownictwa Maria Popiołek 2017-07-28 08:37:06
Zarządzenie Nr 32/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prac obejmujących obsługę i nadzór procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Magdalena Czerwińska 2017-07-26 15:19:10
Zarządzenie Nr 42/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnogłowach Magdalena Czerwińska 2017-07-26 15:18:32
Zarządzenie Nr 42/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnogłowach Magdalena Czerwińska 2017-07-26 15:17:55
Zarządzenie Nr 32/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prac obejmujących obsługę i nadzór procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Magdalena Czerwińska 2017-07-26 15:16:32
Uchwała Nr XXI/181/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn ? Recław Piotr Hyla 2017-07-26 14:54:07
Uchwała nr XVIII/159/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-07-26 14:47:07
Uchwała Nr XXI/181/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn ? Recław Magdalena Czerwińska 2017-07-26 14:44:30
Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn." Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów". Czesława Grzyb 2017-07-26 14:43:38
Zarządzenie nr 27 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Fabrycznej 24/6 do adaptacji na cele mieszkalne. Czesława Grzyb 2017-07-26 14:39:07
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnetrznej na terenie działki nr 129/1 z obrębu Łoznica, gm. Przybiernów Magdalena Czerwińska 2017-07-26 14:24:13
Uchwała nr XX/173/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-07-26 14:16:25
Uchwała nr XX/176/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Piotr Hyla 2017-07-26 13:01:13
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Przybiernowie. Piotr Hyla 2017-07-13 13:12:05
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 344/51. Łukasz Chojnacki 2017-07-12 15:00:30
Uchwała nr XX/175/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Piotr Hyla 2017-07-10 12:56:06
Uchwała nr XVIII/163/17 w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Żychlikowo i określenia jej rodzaju jako osada. Piotr Hyla 2017-07-10 12:44:10
Uchwała nr XVIII/154/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Piotr Hyla 2017-07-10 12:12:59
Uchwała nr XXI/177/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu "Świadomie bezpieczni w gminie Przybiernów" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka w 2017, w Województwie Zachodniopomorskim. Piotr Hyla 2017-07-10 11:31:43
Uchwała nr XXI/177/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu "Świadomie bezpieczni w gminie Przybiernów" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka w 2017, w Województwie Zachodniopomorskim. Piotr Hyla 2017-07-10 11:30:55
Uchwała nr XXI/178/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2017-07-10 11:25:47
Uchwała nr XXI/178/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2017-07-10 11:25:11
Informacja z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za I kwartał 2017r. Piotr Hyla 2017-07-01 11:18:15
Opinia RIO o wykonaniu budżetu w 2016 roku. Piotr Hyla 2017-07-01 11:09:44
Informacja z realizacji budżetu w 2016 roku. Piotr Hyla 2017-07-01 11:04:40
Wykaz Nr 3/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ograniczonego i drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-06-29 15:03:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Przybiernowie. Mariusz Lerka 2017-06-20 16:21:34
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-06-09 14:56:23
informacja o wynikach naboru - podatki Maria Popiołek 2017-06-02 13:16:31
liczba kandydatów spełniajacych wymagania formalne Maria Popiołek 2017-05-30 14:16:25
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2017-05-26 13:47:04
Wykaz Nr 2/17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-05-25 15:09:13
Wykaz podmiotów którym w zakresie podatków lub opłat w 2016 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty zobowiązania w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. Piotr Hyla 2017-05-24 10:54:24