herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:24:18
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:23:21
Sprawozdanie z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku. Piotr Hyla 2017-09-21 08:22:21
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-20 10:58:07
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-20 10:57:52
Uchwała nr XXII/185/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-09-15 13:44:32
Uchwała nr XXII/185/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-09-15 13:44:08
Uchwała nr XXII/185/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-09-15 13:42:50
Uchwała nr XXII/187/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2017-09-13 13:09:00
Wójt Gminy Lilia Ławicka Piotr Hyla 2017-09-13 12:46:06
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 14:15:37
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 14:01:44
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 14:01:32
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 14:01:23
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 13:59:48
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 13:59:18
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 13:58:04
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 13:58:01
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 13:57:10
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 13:57:06
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 13:56:06
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 13:47:04
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok. Piotr Hyla 2017-09-12 13:39:03
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2017-09-12 13:13:55
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2017-09-12 13:12:25
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 11:27:33
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:55:12
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:46:57
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:44:00
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:38:49
Jednostki organizacyjne Piotr Hyla 2017-09-12 10:30:41
Uchwała nr XXII/183/17 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2017-09-08 14:06:47
Uchwała nr XXII/183/17 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2017-09-08 14:06:07
Uchwała nr XXII/182/17 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Piotr Hyla 2017-09-08 14:04:38
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:27:09
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:24:10
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:24:05
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:23:49
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:22:02
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz Mariusz Lerka 2017-09-08 11:21:50