herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 6 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:44:35
Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:31:07
Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych.h Czesława Grzyb 2017-05-19 09:28:36
Zarządzenie 3 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2017 oraz powołania Komisjii inwentaryzacyjnej. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:25:58
Zarządzenie nr 2 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-05-19 09:23:38
Zarządzenie nr 1 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach o jednorazowe świadczenie przewidziane w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Czesława Grzyb 2017-05-19 09:19:40
nabór na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych Maria Popiołek 2017-05-17 13:10:00
Zarządzenie nr 80/16 w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-16 11:09:46
Zarządzenie nr 79/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 11:07:53
Zarządzenie nr 78/16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze i przetargu i ustalenia ceny wywoławczej oraz wydzierżawienia w drodze w drodze przetargu ograniczonego do rolników z terenu Gminy Przybiernów na cele rolnicze nieruchomości stanowiaacych własność Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-16 11:06:24
Zarządzenie nr 77/16 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:13:37
Zarządzenie nr 76/16 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadaania publicznego w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do OREW Przybiernów w latach 2017-2019. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:12:08
Zarządzenie nr 75/16 w sprawie powołania komisji konkursowej dla potrzeb oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. " Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Przybiernów w latach 2017-2020". Czesława Grzyb 2017-05-16 08:09:24
Zarządzenie nr 74/16 w sprawie powołania zespołu koordynującego ds. wdrożenia reformy oświaty. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:05:16
Zarządzenie nr 73/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:03:23
Zarządzenie nr 72/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 08:01:55
Zarządzenie nr 71/16 w sprawie ustaalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:58:47
Zarządzenie nr 70/16 w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Przybiernów i jej jednostkach budżetowych. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:56:58
Zarządzenie nr 69/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Miodowice 21. 72-110 Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:35:06
Zarządzenie nr 68/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do OREW w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:32:56
Zarządzenie nr 67/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:30:09
Zarządzenie nr 66/16 w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:28:47
Zarządzenie nr 106 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:24:39
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2017-05-16 07:22:44
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2017-05-16 07:22:19
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2017-05-16 07:21:58
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Czesława Grzyb 2017-05-16 07:21:52
Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2017-05-16 07:21:41
Zarządzenie nr 65/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:55:17
Zarządzenie nr 63/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:53:49
Zarządzenie nr 62/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Łoźnica 37, 72-122 Łoźnica..y Czesława Grzyb 2017-05-15 15:52:19
Zarządzenie nr 61/16 w sprawie regulaminu przewozów szkolnych. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:50:15
Zarządzenie nr 60/16 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:48:48
Zarządzenie nr 59/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:46:55
Zarządzenie nr 58/16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej.h Czesława Grzyb 2017-05-15 15:45:18
Zarządzenie nr 57/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej nr 193/5 obręb Miodowice. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:43:02
Zarządzenie nr 56/16 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:40:46
Zarządzenie nr 55/16 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Dożynki Gminne 2016 r. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:38:58
Zarządzenie nr 54/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2017-05-15 15:36:11
Zarządzenie nr 53/16 w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wwniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - "Wyprawka szkolna". Czesława Grzyb 2017-05-15 15:34:28