herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opinia RIO w sprawie informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok. Piotr Hyla 2016-07-04 15:11:06
Sprawozdanie budżetowe za 2015 rok. Piotr Hyla 2016-07-04 15:08:08
Sprawozdanie budżetowe za 2015 rok. Piotr Hyla 2016-07-04 15:07:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo Mariusz Lerka 2016-06-28 12:02:29
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy Mariusz Lerka 2016-06-28 12:00:08
I nieogrniczony przetarg ustny na zbycie lokali mieszkalnych przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie Łukasz Chojnacki 2016-06-23 14:52:18
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-06-23 14:50:20
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-06-23 14:50:11
Uchwała nr 81/X/15 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-06-13 11:44:11
Uchwała nr X/79/15 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018. Piotr Hyla 2016-06-13 11:42:48
Uchwała nr III/19/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Piotr Hyla 2016-06-13 11:30:58
Protokół 8 z dnia 22 października 2015 roku. Piotr Hyla 2016-06-10 11:39:33
Protokół 7 z dnia 11 września 2015 roku. Piotr Hyla 2016-06-10 10:51:20
Protokół 7 z dnia 11 września 2015 roku. Piotr Hyla 2016-06-10 10:50:22
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym Mariusz Lerka 2016-06-10 08:45:44
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-10 08:44:19
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-10 08:43:58
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego Mariusz Lerka 2016-06-10 08:41:20
1. Wniosek o wydanie zświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-10 08:38:59
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-10 08:38:38
Zeznania świadka w sprawie emerytalno - rentowej (do KRUS) Mariusz Lerka 2016-06-01 14:41:23
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie emerytalno - rentowej (do KRUS) Mariusz Lerka 2016-06-01 14:40:31
Zeznania świadka w sprawie emerytalno - rentowej (do ZUS) Mariusz Lerka 2016-06-01 14:39:30
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie emerytalno - rentowej (do ZUS) Mariusz Lerka 2016-06-01 14:38:34
Wniosek o wydane zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenneg Mariusz Lerka 2016-06-01 13:58:13
Wniosek o wydanie wypisu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mariusz Lerka 2016-06-01 13:50:35
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Mariusz Lerka 2016-06-01 13:42:36
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-01 13:32:25
Oświadczenie do wniosku 1 i 2 Mariusz Lerka 2016-06-01 13:30:04
1. Wniosek o wydanie zświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-01 13:29:17
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-01 13:29:03
1. Wniosek o wydanie zświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Mariusz Lerka 2016-06-01 13:27:56
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 287/67 obr. Czarnogłowy Łukasz Chojnacki 2016-05-25 14:44:55
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 287/67 obr. Czarnogłowy Łukasz Chojnacki 2016-05-25 14:44:00
Paweł Zuzewicz - radny Piotr Hyla 2016-05-24 13:37:28
Anna Zięba - Skarbnik Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-05-24 13:34:19
Alicja Szczepanik - Inspektor Piotr Hyla 2016-05-24 13:33:52
Maria Popiołek - Sekretarz Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-05-24 13:33:12
Maria Popiołek - Sekretarz Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-05-24 13:32:57
Lidia Pawlusińska - Dyrektor Gimnazjum w Przybiernowie Piotr Hyla 2016-05-24 13:32:08