herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXVI/217/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku. Piotr Hyla 2018-04-11 14:58:02
Uchwała nr XXVI/218/18 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Piotr Hyla 2018-04-11 12:45:44
Uchwała nr XXVI/213/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. Piotr Hyla 2018-04-11 11:50:46
Uchwała nr XXVI/219/18 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Piotr Hyla 2018-04-11 11:46:05
Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. Piotr Hyla 2018-04-09 11:18:57
Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. Piotr Hyla 2018-04-09 11:17:14
Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. Piotr Hyla 2018-04-09 11:16:06
Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. Piotr Hyla 2018-04-09 11:14:59
Uchwała nr XXVI/221/18 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2018 rok. Piotr Hyla 2018-04-09 10:23:27
Przewodniczący Rady Piotr Hyla 2018-04-06 11:53:34
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2 Łukasz Chojnacki 2018-04-05 13:15:52
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2 Łukasz Chojnacki 2018-04-05 12:51:43
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 po korekcie złożony do ponownej weryfikacji. Piotr Hyla 2018-03-30 00:37:20
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 po korekcie złożony do ponownej weryfikacji. Piotr Hyla 2018-03-30 00:37:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa Łukasz Chojnacki 2018-03-29 14:15:01
Uchwała nr XXVI/212/18 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w Gminie Przybiernów". Piotr Hyla 2018-03-26 15:59:32
Uchwała nr XXVI/211/18 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Piotr Hyla 2018-03-26 15:58:10
Uchwały 2018 Piotr Hyla 2018-03-26 15:56:19
Zarządzenie nr 10/18 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2018 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:12:51
Zarządzenie nr 11/18 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:12:33
Zarządzenie nr 11/18 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2018 rok. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:11:24
Zarządzenie nr 10/18 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2018 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:09:52
Zarządzenie nr 9/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postęepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont świetlicy wiejskiej na terenie działkui nr 327/3 w miejscowości Dzisna. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:08:03
Zarządzenie nr 8/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowe placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 35/3 w miejscowości Rokita. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:05:45
Zarządzenie nr 7/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 259/2 w miejscowości Czarnogłowy. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:03:09
Zarządzenie nr 6/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Czarnogłowskim na terenie działki nr 287/41 w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2018-03-23 14:00:21
Zarz - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-23 13:56:59
Zarządzenie nr 6/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadospodarowanie terenu przy Jeziorze Czarnogłowskim na terenie działki nr 287/41 w Czarnogłowach. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:56:40
Zarz - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-23 13:54:23
Zarządzenie nr 5/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 129/1 w Łoźnicy. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:53:52
Zarządzenie nr 4/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont oświetlenia w parku przy stadionie na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb 3. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:51:35
Test - dokument usunięty Czesława Grzyb 2018-03-23 13:49:08
Zarządzenie nr 3/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont siedzisk trybun na stadionie na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb3. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:48:51
Zarządzenie nr 2/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont szatni Klubu Sportowego "Pomorzanin" na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb 3. Czesława Grzyb 2018-03-23 13:46:21
Zarządzenie nr 1/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 328/3 w Przybiernowie obręb 4". Piotr Hyla 2018-03-23 13:01:43
Zarządzenie nr 1/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 328/3 w Przybiernowie obręb 4". Piotr Hyla 2018-03-23 13:01:00
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-03-23 13:00:43
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-03-23 13:00:16
Test 1 - dokument usunięty Piotr Hyla 2018-03-23 13:00:15
Zarządzenie nr 1/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 328/3 w Przybiernowie obręb 4". Piotr Hyla 2018-03-23 13:00:11