herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony. Piotr Hyla 2018-01-05 15:58:52
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony. Piotr Hyla 2018-01-05 15:57:46
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony. Piotr Hyla 2018-01-05 15:57:36
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony. Piotr Hyla 2018-01-05 15:45:56
Uchwała nr XXII/196/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. Piotr Hyla 2018-01-05 13:04:37
Uchwała nr XXII/195/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybiernowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybiernowie. Piotr Hyla 2018-01-05 13:03:20
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2 Łukasz Chojnacki 2018-01-04 14:53:51
ROK 2018 Łukasz Chojnacki 2018-01-04 14:51:39
Wykaz Nr 6/17 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-12-29 10:16:15
Wykaz Nr 6/17 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-12-29 10:14:57
Wykaz Nr 6/17 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2017-12-29 10:13:47
Uchwała nr XXIV/199/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. Piotr Hyla 2017-12-27 13:26:44
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 193/8 Łukasz Chojnacki 2017-12-14 11:54:44
I ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 193/9 Łukasz Chojnacki 2017-12-14 11:50:57
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 193/7 Łukasz Chojnacki 2017-12-14 11:39:50
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 498/15 Łukasz Chojnacki 2017-12-12 11:12:19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-12-08 11:58:10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów Anna Pryć 2017-12-08 11:57:26
Uchwała nr XXII/184/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. Piotr Hyla 2017-12-06 16:16:21
Uchwała nr XXIV/200/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 14:01:50
Uchwała nr XXIV/201/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 14:01:28
Uchwała nr XXIV/201/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 14:00:46
Uchwała nr XXIV/200/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018. Piotr Hyla 2017-12-06 13:59:29
2018 Piotr Hyla 2017-12-06 13:57:56
Interpretacja podatkowa w sprawie instalacji paneli fotowoltaicznych. Piotr Hyla 2017-12-06 12:05:49
Zarządzenie nr 67/17 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łacznej powierzchni 346,50 m2. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:33:36
Zarządzenie nr 66/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:24:41
Zarządzenie nr 65/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:23:13
Zarządzenie nr 64/17 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:21:53
Zarządzenie nr 63/17 w sprawie zmiany bużetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:19:52
Zarządzenie nr 62/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającejwybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytaania o cenę świadczenia usług geodezyjnych dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019 r. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:18:05
Zarządzenie nr 61/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług wyceny nieruchomości dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:08:22
Zarządzenie nr 61/17 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług wyceny nieruchomości dla gminy Przybiernów w latach 2018-2019. Czesława Grzyb 2017-12-04 13:06:42
Zarządzenie nr 60/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.e Czesława Grzyb 2017-12-04 12:54:15
Zarządzenie nr 59/17 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę świadczenia usług geodezyjnych dla gminy Przybiernów w 2018 r. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:51:48
Zarządzenie 58/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:48:21
Zarządzenie nr 57/17 w sprawie zmiany składu Komisji rozstrzygającej wybór inspektora nadzoru nad inwestycją "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". Czesława Grzyb 2017-12-04 12:46:58
Zarządzenie nr 56/17 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ptrzetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:42:36
Zarządzenie nr 55/17 w sprawie regulaminu udzielania zaliczek w Urzedzie Gminy w Przybiernowie i jednostkach organizacyjnych gminy. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:32:14
Zarządzenie nr 54/17 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Dożynki Gminne 2017 r. Czesława Grzyb 2017-12-04 12:29:28